Mer terror på Vestbredden fredag

israel-fredagDen palestinske terrorbølgen mot israelere fortsetter også fredag. Fire israelske soldater ble fredag skadd i to angrep med kniv og et angrep med et kjøretøy. De fire angriperne som alle er palestinere er skutt og drept av israelske soldater. Dermed fortsetter bølgen av angrep i Israel mens den israelske regjeringen under ledelse av Benyamin Netanyahu virker ute av stand til å kunne stanse angrepsbølgen som er rettet mot israelske soldater, politifolk og sivile.

Facebook Comments

1 tanke om “Mer terror på Vestbredden fredag

 1. Israel og jødane har måtte kjempa heile tida for sin eksistens.

  Esaias 53 er ofte sett på som det største beviset for at Jesus er “Guds lidande tenar”.

  Mange kristne spør seg kvifor ikkje jødane innser dette.

  Sjølv tenkte eg og slik, men bestemte meg for å forstå jødane sine motargument.

  Gjennom Esaias kapitel 40 og framover er nasjonen ISRAEL framstilt som Guds tenar.

  “Men du Israel, min tenar,
  Jakob, som eg har valt ut,
  ætt av Abraham, min ven,…
  Eg sa til deg: «Du er min tenar,
  eg har valt deg ut og ikkje forkasta deg.” Esaias 41

  “Sjå, min tenar, som eg støttar,
  min utvalde, i han har eg mi glede!
  Eg har lagt min Ande på han,
  han skal føra retten ut til folkeslaga” Esaias 42

  Israel vert igjen framstilt som denne tenaren som til slutt vil lykkast.

  “Han skrik ikkje og ropar ikkje,
  røysta hans høyrest ikkje i gatene.

  3 Han bryt ikkje eit knekt siv
  og sløkkjer ikkje ein rykande veike.
  Med truskap skal han føra retten ut.

  4 Han skal ikkje slokna og ikkje bli knekt
  før han har sett retten igjennom på jorda.
  Fjerne kystar VENTAR PÅ HANS LOV”. Esaias 42

  Kapitel 44 seier det same.

  “Så seier Herren,
  som laga deg og forma deg i mors liv,
  han som hjelper deg:
  Ver ikkje redd, MIN TENAR JAKOB,….
  …Hugs dette, Jakob,
  og Israel, for du er min TENAR.
  Eg har forma deg, du er min tenar,
  ISRAEL, du blir ikkje gløymd av meg.”

  Kapitel 45 er veldig tydeleg.

  “For min TENAR JAKOBS skuld,
  for ISRAEL, min utvalde,
  kallar eg deg ved namn….
  Eg er Herren, ingen annan,
  det FINST INGEN ANNAN GUD enn eg.”

  Esaias 48 seier det slik:

  “lat det høyrast,
  bring det ut til enden av jorda. Sei:
  Herren har løyst ut sin TENAR JAKOB”.

  Gud vil visa si makt ved nasjonen Israel.

  “Han sa til meg:
  «Du er MIN TENAR, ISRAEL,
  på deg vil eg syna min herlegdom.«
  Og no», seier Herren,
  som frå eg var i mors liv
  har forma meg til sin tenar
  for å føra Jakob tilbake til han
  så Israel kan samlast hos han
  – eg er æra i Herrens auge,
  min Gud er min styrke”
  han seier:
  «Det er for lite at du er MIN TENAR”» Esaias 49

  ——————–
  Som tekstane viser er Israel eller Jakob som er denne TENAREN.

  Spørsmålet vert då kven som er beskrive i Esaias 52?

  Slutten på kapitel 52 burde hanga saman med kapitel 53.

  Gud kallar Israel for sin son og brukar bilete på han som ein person.
  Då Moses skulle utfri Israel sa Gud:

  “Så seier Herren: Israel er min FØRSTEFØDDE SON. 23 Eg seier til deg: Lat SON MIN fara, så han kan tilbe meg! Men nektar du han å fara, sjå, då vil eg drepa den førstefødde son din.» 2 Mosebok 4

  Når me les Esaias 52 og 53 er det lett å setja inn ISRAEL der “tenaren” vert nemnd

  ” Sjå, MIN TENAR -ISRAEL -skal ha framgang,
  han – ISRAEL -skal OPPHØGJAST og lyftast opp og bli svært høg.
  Slik mange vart forfærde over deg – ISRAEL
  – så øydelagd var han – ISRAEL,
  han – ISRAEL- likna ikkje ein mann,
  han- ISRAEL- såg ikkje ut som eit menneske “.

  I slutten av Esaias 52 så er det folkeslaga som snakkar.

  “.slik skal mange FOLKESLAG undrast,
  for hans skuld-ISRAEL- skal kongar lata att sin munn.
  For det som ikkje vart fortalt dei, skal dei sjå,
  og det dei ikkje høyrde, skal dei skjøna.”

  Dei heidenske kongane skal vera heilt forbløffa over det Gud har gjort for Israel. Dei trudde Israel var heilt knust, men så grip Gud inn.
  Klagesongane beskriv den liding nasjonen Israel vil oppleva på slutten.

  Kapitel 53 held fram der 52 slutta.
  Det er ofte vanskeleg å få fram nyansane når ein overset frå hebraisk til engelsk.

  Eg har sett opp tre alternativ til teksten i Esaias 53.
  KIng James-versjonen er nummer 3

  “He-ISRAEL- formerly grew like a sapling or a root from dry ground; he -ISRAEL had neither form nor beauty. We saw him- ISRAEL, but without a desirable appearance”

  “Han skaut opp som ei spire for hans andlet,
  som ein renning av tørr jord.
  Han hadde ingen herleg skapnad vi kunne sjå på,
  ikkje ein utsjånad vi kunne gleda oss over.”

  “For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground: he hath no form nor comeliness; and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him”. KJ
  —————————
  “He – ISRAEL was despised and rejected of men, a man -ISRAEL of pains and accustomed to sickness. As one from whom we would hide our faces, he – ISRAEL was despised, and we had no regard for him-ISRAEL.”

  “Han var forakta, forlaten av menneske,
  ein mann av smerte, kjend med sjukdom,
  ein dei løyner andletet for.
  Han var forakta, vi rekna han ikkje for noko.”

  “He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and we hid as it were our faces from him; he was despised, and we esteemed him not.” KJ
  ——————————-
  “Indeed, he-ISRAEL- bore our illnesses and carried our pains – but we regarded him-ISRAEL-as diseased, stricken by God and afflicted.”

  “Sanneleg, våre sjukdomar tok han,
  vår smerte bar han.
  Vi tenkte: Han er ramma,
  slegen av Gud og plaga”.

  “Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.”
  ———————-
  “He – ISRAEL – was wounded BECAUSE of our – NATIONS transgressions, and crushed as a result of our-NATIONS iniquities. The chastisement upon him – ISRAEL – was for our -NATIONS benefit; and through his -ISRAEL wounds we were healed.”

  “Men han vart såra for våre brot,
  knust for våre synder.
  Straffa låg på han, vi fekk fred,
  ved hans sår vart vi lækte.”

  “But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed.”KJ
  ————————-
  “We-THE NATIONS -have all strayed like sheep, each of us turning his own way, and God inflicted upon him [Israel] the iniquity of us all.

  “Vi gjekk oss alle vill som sauer,
  kvar tok sin eigen veg,
  men skulda vi alle hadde,
  lét Herren ramma han.”

  “All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the LORD hath laid on him the iniquity of us all.” KJ
  ——————–
  “He – ISRAEL- was persecuted and afflicted, but he – ISRAEL- did not open his mouth. Like a sheep being led to the slaughter or a lamb that is silent before her shearers, he -ISRAEL did not open his mouth.”

  “Han vart mishandla,
  han vart plaga,
  og han opna ikkje munnen,
  lik eit lam som blir ført til slakting,
  lik ein sau som teier når han blir klipt,
  og han opna ikkje munnen.”

  “He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth: he is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth.” KJ

  ” He-ISRAEL- was released from captivity and judgment; who could have imagined such a generation? For he – ISRAEL was removed from the LAND OF THE LIVING- ISRAEL; because of my people’s si – NATIONS SIN- they were afflicted.”

  “Etter fengsel og dom vart han teken bort.
  Men kven i hans tid tenkte på
  at han vart utrydda frå landet til dei levande
  fordi brota til folket mitt ramma han?”

  “He was taken from prison and from judgment: and who shall declare his generation? for he was cut off out of the land of the living: for the transgression of my people was he stricken.” KJ
  ——————————
  “He – ISRAEL- submitted his grave to evil people; and the wealthy submitted to his executions, for committing no crime, and with no deceit in his – ISRAEL – mouth.

  “Då han var død, fekk han grav
  blant urettferdige og hos ein rik,
  endå han ikkje hadde brukt vald
  og det ikkje fanst svik i hans munn.”

  “And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth.” KJ
  ———————————–
  “God desired to oppress him – ISRAEL- and He afflicted him-ISRAEL. If his soul would acknowledge guilt, he – ISRAEL would see offspring and live long days, and God’s purpose would succeed in his hand.”

  “Det var Herrens vilje å knusa han med sjukdom.
  Når hans liv er gjeve som skuldoffer,
  skal han sjå etterkomarar og leva lenge.
  Ved hans hand skal det lukkast, det Herren vil.”

  “Yet it pleased the LORD to bruise him; he hath put him to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand.” KJ
  ——————————-
  “He would see the purpose and be satisfied with his soul’s distress. With his knowledge My servant-ISRAEL- will cause the masses to be righteous; and he will bear their sins.
  “Etter si naud skal han sjå *lys•,
  han skal mettast ved si innsikt.
  Min rettferdige tenar
  skal gjera dei mange rettferdige,
  han har bore deira skuld.”
  “He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities.” KJ
  ——————————–
  “Therefore, I will assign him-ISRAEL- a portion in public and he-ISRAEL-will divide the mighty as spoils – in return for having poured out his soul for death and being counted among the wicked, for he bore the sin of the many, and prayed for the wicked.

  “Difor gjev eg han del med dei mange,
  med dei mektige deler han bytte,
  fordi han tømde ut sitt liv til døden
  og vart rekna blant brotsmenn.
  Han tok på seg synda til dei mange
  og vart ramma i staden for brotsmenn.”

  “Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong; because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors.” KJ

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *