Mer enn 120 britiske kristenledere og forkynnere utfordrer myndighetenes Covid-19 nedstengning av kirker

“Nå har 122 kirkelige ledere fra England og Wales gått sammen og utfordret regjeringenes forbud mot offentlige gudstjenester. De har levert en betenkning til en dommer og bedt ham gjennomgå lovligheten av gudstjenesteforbudet. I en uttalelse fra kirkelederne påpeker de at dette handler om en viktig kristen frihetssak, melder avisen Dagen.  «Kirkens uavhengighet til å styre sine egne saker er garantert i grunnloven og religionsfrihet er beskyttet gjennom menneskerettighets-loven. Sivile myndigheter bør ikke bare kunne erklære at kirker er stengt uten å gi noen reelle bevis for at det er absolutt nødvendig å lukke dem», heter det i dokumentet fra kirkelederne. Gruppen ledes av pastor Ade Omooba MBE med støtte fra organisasjonen Christian Legal Center. Jonathan Hough, en ledende advokat innen offentlig rett, vil tale kirkenes sak i retten.