Menigheten arrangerer dåpsmøter på stranda blant badegjester

IPOC Ministries lever ut sitt menighets og kristenliv blant lokalbefolkningen, døper sine nyfrelste blant badegjester på byens strand

dåp-på-strandenÅ ta kristenliv og menighetsliv ut blant folket i lokalmiljøet er en del av filosofien til IPOC Ministries som opererer i den amerikanske småbyen Calimesa i California. IPOC som opererer som en huskirke hvor de troende samles i hjemmene samt til friluftsmøter i lokalområdene er ledet av Bill Rhetts som er en pensjonert politimann. Ideen er at kirken eller menigheten (gresk Ekklesia) ikke skal være begrenset av de fire veggene i et menighetslokale eller kirkebygning, men at menighetslivet skal leves ut i lokalsamfunnet som et vitnesbyrd.

Såkalt “streetpreaching”, gateevangelisering, fengselsbesøk, sykebesøk og andre former dåp-strandenfor utadrettet virksomhet samt tradisjonell oppbyggende forkynnelsesvirksomhet både internt og ut til det sekulære samfunnet er bærebjelken i virksomheten til IPOC som bærer frukter i form av at mennesker blir frelst og døpt og tillagt husmenigheten som samles i den vesle byen Calimesa til forkynnelse og fellesskap. Nylig ble to nyomvendte døpt til Kristus, ikke i et lukket rom bak kirkens fire vegger, men på en offentlig badestrand hvor ikketroende mennesker, familier og barn var ute på stranden for å nyte sola og avkjølende bading, samt å kunne overvære en kristen dåp, inklusiv forkynnelse av evangeliet. Begge de to som lot seg døpe, en hvit og en farget ung mann avleverte sitt vitnesbyrd til offentligheten på stranda. Vi lever i en tid hvor det stadig blir vanskeligere og vanskeligere å trekke mennesker til møter på bedehuset eller til menigheten og ideen er å ta kirken ut der folket er i stedet for å mure seg inne bak kirkens fire vegger. Se videoen fra de to unge menns dåp på en strand ved Silver Lake.

 

2 tanker om “Menigheten arrangerer dåpsmøter på stranda blant badegjester

  1. Veldig bra! Dette er en frimodighet som er helt nødvendig for at Jesu´ menighet skal kunne motstå sekularismen. Vår husmenighet i Sandefjord har også praktisert stranddåp og ønsker å gå videre på denne veien.

    • Flott Are..Dåp er et vitnesbyrd til vår medmennesker og det er faktisk en kjempebra mulighet til å formidle evangeliet om Kristus til mennesker som vanligvis ikke setter sine ben på et kristent møte.

Det er stengt for kommentarer.