Mellom 15 og 20 millioner amerikanere risikerer å bli kastet ut av sine hjem om en uke

Mellom femten og tjue millioner amerikanere risikerer å bli kastet ut av sine hjem og bli bostedsløse i slutten av neste uke. Årsaken er at et såkalt “federal eviction moratorium” går ut 31 juli. The federal eviction moratorium som ble innført under president Trump i forbindelse med nedstengningen av USA og pandemien i 2020, gjorde at huseiere ikke kunne kaste ut folk som ikke betalte husleie. Siden Amerika helt siden mars 2020 har befunnet seg i krise har dette eviction moratorium forhindret at folk er blitt satt på gata. Vedtaket er blitt forlenget flere ganger, senest av Biden administrasjonen den 24 juni og ble da forlenget til 31 juli.

Svært mange amerikanere har ikke betalt husleie siden pandemien førte til nedstengning og det “federal eeviction moratorium har gjort at huseiere ikke har kunnet kaste dem ut av boligene. Flere millioner leietakere har på ingen måte mulighet til å betale husleien de skylder og vil bli kastet ut av utleier straks den midlertidige utkastelses moratorium går ut. Nærmere tjue millioner amerikanere risikerer å bli hjemløse dersom ikke Biden administrasjonen velger å forlenge det føderale utkastelses- moratorium en stund til. Så langt har ikke Biden signalisert at han kommer til å forlenge moratoriumet og dermed risikerer dem som ligger bak med husleien å bli satt på gata. Den pågående økonomiske krisen i Amerika med skyhøy inflasjon spesielt på matvarer gjør at mange er ute av stand til å gjøre opp for seg. Samtidig har delstater mulighet til å hjelpe de mange husstander som ligger bak med husleien. Det er dette som er temaet for videoen under