Marit Magdalena Øvretveit ut mot selvutnevnte apostler og demonutdrivere som opererer utenfor kirken

Kaster opp under en demonutdrivelse. (Illustrasjonsfoto)

“Og disse selvutnevnte apostler og falske profeter fortsetter å dure fram som de lyster. Til stor skade. Blant annet når en av disse selvutnevnte overapostler påstår at han har støtte av den universelle kirken i demonutrivelser. Noe som er like fjernt som fra helvete til himmelen.  Han tråkker kirken under sine føtter med sin skadelige fremferd. Og har absolutt ingen støtte fra den universelle kirken. For denne kirken består av de 12 apostlene som Jesus selv innsatte i den, med sine tjenester, og apostlenes etterfølgere, som er biskopene.Og det er ALLTID biskopene som innsetter prester og diakoner,” skriver Marit Magdalena Øvretveit  som er svært kritisk til den form for religion og karismatiske show som sendes på Visjon Norge

-Og det er biskopene som etter grundig gjennomgang innsetter prester til exorsismens EMBEDE. Og da under svært skjerpende regler og forhold.  Med grundige og lange forberedelser.  Et embede som fungerer i samråd med psykiatri og leger.
Og hvor presten selv må være uklanderlig og ha en god psyke.  Ikke være karieresyk, og selvopptatt, men udmyk og trofast til Herrens kall gjennom Kirken.. Samt grundig opplært i emnet. Og under seansen er også lege og helst psykolog tilstede.
Men når det er sagt så dreier det seg nesten ALLTID om psykiatri. og IKKE besettelser.
Og det er alltid den lidende og familie som først kontakter kirken, sammen med psykolog og lege ,når alt annet er prøvd.

Ikke på den historiske kirkes grunnvoll

-Men når disse overapostler bryter disse regler og liker å innsette seg selv med prestesnipp, myndighet, og karierejag, så går det galt.  Det er rystende hvilke frukter som da vises. Og det er rystende å se hva resultatet kan bli. Når de får dure i veg med sine offentlige selfier.
Hvor enhver bevegelse og foretak, må avbildes og offentliggjøres.
Og hvor man nærer seg selv med smiger og ros fra andre, ved sitt store behov for å vise seg populær for verden.  (judas brev v.16.) ” De skryter og bruker store ord når de har fordel av det.”

Lover rikdom og helsegevinst til dem som vrenger lommeboka for å så 

Samt plukker mennesker ut i forsamlingen i all offentlighet og påstår de er besatt av det ene og det andre.  Og lover helsegevinst og rikdom om de vrenger lommebøkenene.
Hvor de utsetter mennesker for store og langvarige frustrasjoner og plager, etter offentlige overgrep både psykisk og fysisk .
Hvor de ender med å miste både nattesøvn helse og tro

Må være autorisert av kirken
Jeg vil minne om avdøde norske katolske prest Olav Mullers ord i dette seminaret jeg deler her. Han advarer sterkt mot slike som ikke er autoriserte/ innsatt av kirken.
Kanskje fantasi og skremmende for noen, men det viser nyansene til hva disse overapostler presenterer i forhold til den universelle kirkes praksis.
Paulus advarer mot disse overapostlene også, som forkynner en annen Kristus.
Kristus som selv innsatte de 12 aostlene i sin kirke. Og med dem, innsatte ordninger i den. Kristi levende legeme på jord.
Og Paulus legger til 2 kor.k.11.v. 5 ” Jeg mener at jeg ikke står noe tilbake for disse overapostlene .( som er skilt fra kirken i ord og handling.)
Og igjenn vil jeg minne om biskop Ignatius 7 brev. Skrevet i år 107 på veg til martyriet.
Han advarer på det strengeste å gjøre noe adskilt fra Kirkens biskoper.
Ignatius etterfulgte apostlene og ble selv innsatt som biskop i Antioch I år 70, av apostelen Peter og trolig også Paulus. Etter at han hadde vært disippel av dem.
(begge la sine hender på ham.) ( søk da gjerne youtube : Ignatius og Antioch.)
Evangeliets praksis er ALLTID knyttet til kirken, som er Kristi legeme på jord.
Og det vil si dets tro og ordninger overlevert fra de 12 apostlene, som videre er biskopene, som innsetter prester og diakoner. Som vi skal rette oss etter.
Skilt fra disse ordningene kan man ikke engang så mye som kalle seg for en kirke, sier biskop Ignatius i sine 7 brev.
Og gjennom denne kirkens og dets ordninger , som er Jesu legeme på jord,( matt.k.16.v.18) så sier Jesus.” der (i min kirke / mitt legeme ), hvor to eller tre er samlet i mitt navn ,der er jeg midt iblandt dere. “