Marianne Williamson er demokratisk president-kandidat peker på en annen Kristus -nemlig en Kristus vi alle kan bli

New Age Marianne Williamson som er en av tjue som forsøker å bli den som skal utfordre Donald Trump i det kommende USA valget i 2020 er en bestselgende representant for “New Age” og ideen om at vi mennesker kan oppnå å bli “Kristus eller få “Kristusbevisthet. Steven Bancarz var tidligere dypt inne i New Age bevegelsens tankegods, men ble løst og satt fri fra det religiøse tankegodset som kjennetegner “New Age”. Marianne Williamson er en populær representant for det religiøse tankegodset som blir presentert innenfor New Age og har skrevet et stort antall bøker hvor hun fremmer sine ubibelske teorier om Jesus
En som advarer mot tankegodset som presenteres av den kvinnelige kandidaten som levnes null sjanse til å ende opp som Demokratens kandidat, er Steven Bancarz som selv var aktiv “New Ager” inntil han møtte Bibelens Jesus og ble frelst og satt fri. I sin siste video advarer Bancarz om at Williamson og lignende figurer faktisk er med på å oppfylle Bibelens profetier om at det i de siste tider skal stå frem mange røster som skal si “Jeg er Kristus” eller som norske bibler sier: “For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.” Matt 24,5. Williamson og hennes Kristus undervisning er på mange måter oppfyllelsen av Jesu egne profetiske ord, sier Bancarz i videoen.

https://www.youtube.com/watch?v=tQ2KRDOiTR8&t=213