Mangel på matcontainere gjør at den italienske tomathøsten er truet

Mangel på containere som brukes til transport av mat, blant annet tomater, gjør at italienske tomatprodusenter risikerer at årets tomathøst går fløyten. Dermed vil det kunne bli mindre tomater tilgjengelig i markedet -og dette vil kunne presse opp prisene og skape mangelsituasjon på produkter som inneholder tomater.