Mange melder seg ut av LO etter vedtak om Israel boikott

LO som er støttespiller til Arbeiderpartiet går inn for boikott av Israel. Venner av Israel og mange kristne melder seg nå ut av organisasjonen

LO og Arbeiderpartiet har på hver sin måte den siste tiden demonstrert klart og tydelig at de ikke lenger er å anse som et parti eller en organisasjon kristne kan være medlem av eller gi sin støtte til. I etterkant av LOs vedtak om å gå inn for boikott av Israel har en rekke medlemmer tatt skrittet og meldt seg ut av organisasjonen som nå velger å stille seg sammen med Israels fiender. Kristne kan etter dette ikke være medlem av den sosialistiske fagorganisasjonen som ser ut til å være mer opptatt av boikotte Israel enn å ivareta norske arbeideres interesser. Samtidig som folk nå melder seg ut av LO opplever foreningen “Med Israel For Fred” at avhoppere fra LO melder seg inn hos dem. Søkelys vil med dette oppfordre alle til å melde seg ut av LO og gi sin stemme til noe annet enn Arbeiderpartiet under høstens valg.

Foto: Wikipedia

Som kristne må vi stå opp for vår kristne verdier og stå opp for Israel og si nei takk til de ugudelige krefter som nå når grunnen i den norske arbeiderbevegelsen. Derfor er det på tide at kristne vender både fagbevegelsen og Arbeiderpartiet ryggen, og er man medlem av noen av disse, bør man gjøre det rette, nemlig melde seg ut -og heller gi pengene LO krever inn til Guds rike. Det er ingen velsignelse å stå i en organisasjon som motarbeider Gud og hans folk, eller gi sin stemme til et parti som jobber for å avkristne Norge.

Du kan melde deg ut av LO her: https://utmelding.fagforbundet.no/

Du kan melde deg inn i Med Israel For Fred via denne linken

2 tanker om “Mange melder seg ut av LO etter vedtak om Israel boikott

 1. LO og AP(E) svek Norge og arbeiderklassen for 100 år siden da de begynte å kreve mer lønn, velferd og fritid for arbeiderene.

  Medlemmer av LO samt andre lønnsmottakere tjener i dag dobbelt så mye som de fortjener. Sanne kristne som gir sitt liv til Jesus kan derfor ikke være med på denne satanismen og er derfor heller ikke medlemmer av LO og AP(E).

  Sanne kristne er deres arbeidsgivere lydige og returnerer den urettmessige tjente halvparten av lønna tilbake til sine arbeidsgivere. Det er slik sanne kristne er lydig og ydmyk mot Gud. Sanne kristne jobber også frivillig og uten lønn for sin arbeidsgiver i deler av sin fritid.

  LO og AP(E) svek ikke Israel i helga da man ikke kunne forvente noe annet fra satanister som har sveket Norge og Gud i de siste 100 årene.

  For Gud har selv innsatt arbeidsgiverene over lønnsmottakere. Ethvert lønnskrav av lønnstakere (og bøndene) er derfor ulydighet mot Gud. Arbeidsgiverene har også mottatt visdom av Gud slik at de selv i sin visdom kan se hva deres ansatte behøver.

  Vik fra LO og AP(E). Vend dem ryggen. Vis lydighet mot Gud ved å adlyde arbeidsgiverene da disse er innsatt av Gud.

  • Her viser de med all tydelighet, at de ikke vet hva visdom er.

   Skriften sier: Du skal ikke binde munnen på en okse som tresker. Og en arbeider er sin lønn verd.

   8 Men da det var blitt aften, sa vingårdens herre til sin forvalter: Kall arbeiderne frem og gi dem deres lønn; begynn med de siste og end med de første! 9 Så kom de som var leid ved den ellevte time, og de fikk hver sin penning. 10 Men da de første kom, tenkte de at de skulde få mere; men de fikk hver sin penning de også. 11 Men da de fikk den, knurret de mot husbonden og sa: 12 Disse siste har bare vært her en time, og du har gjort dem like med oss som har båret dagens byrde og hete. 13 Men han svarte en av dem og sa: Min venn! jeg gjør dig ikke urett, blev du ikke enig med mig om en penning? 14 Ta ditt og gå! Men jeg vil gi denne siste like så meget som dig. 15 Eller har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hvad jeg vil? eller er ditt øie ondt fordi jeg er god? 16 Således skal de siste bli de første, og de første de siste; for mange er kalt, men få utvalgt.

   Her trenger de visdom for å forstå disse skriftene.

   Eller er de som de ulærde og ubefestede?

   likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang.

   Mvh RJ

Det er stengt for kommentarer.