Ludvig Nessa: “Bekjennende muslimer bør ikke slippe inn i landet vårt.”

YTRINGS- OG RELIGIONSFRIHET
Alle som ikke unner andre disse frihetene, bør selv ikke få nyte godt av dem! Derfor bør bekjennende muslimer ikke slippe inn i landet vårt. For her har vi både ytringsfrihet og religionsfrihet.

En av dem som har kommentert Ludvig Nessas post spør: “Ludvig Nessa, jeg må spørre deg: Du sier du er for religionsfrihet og ytringsfrihet, men den er kun fri på dine vilkår? Du bestemmer altså når ytringsfrihet og religionsfrihet skal gjelde, så det du gjør her er ikke ytringsfrihet og religionsfrihet, men en klar subjektiv begrensing. Hvordan hadde du reagert hvis jeg hadde sagt: “Her hos meg har vi ytringsfrihet og religionsfrihet, men Ludvig Nessa slipper ikke inn her, for han er imot alle verdier vi står for!” Det jeg sa nå er brudd på både ytringsfrihet og religionsfrihet. Eller hva tenker du, kan du forsvare det du sier? Og prest Ludvig Nessas svar: “Vidar Isaksen …Religions- og ytringsfriheten er alltid på sine egne vilkår! Og det betyr verken på mine, dine eller noen andres vilkår. Ingen bestemmer når ytringsfrihet og religionsfrihet skal gjelde. Den gjelder alltid for alle! Derfor skal ingen straffes av verdslige myndigheter for ord og tro. Men som jeg har sagt og skrevet mange ganger før: Alle som ikke unner andre disse frihetene, bør selv ikke få nyte godt av dem! For slike mennesker er som gjøken. De legger egg i andres reder for så å fortrenge alle andre. Folk som blir hysteriske fordi noen brenner en bok de selv har kjøpt og betalt, har ingen ting i et fritt land å gjøre. De utnytter bare vår frihet for å ødelegge og fjerne den! Det er f.eks. ingen grunn til å la Saudi Arabia bygge moskeer i Norge så lenge de nekter all bygging av kirker og bedehus i eget land. Kun dumsnille slipper slike hyklere inn i landet sitt i religionsfrihetens navn. For de kommer kun for å stjele, myrde og ødelegge all vår frihet! De er overbevist om at religions- og ytringsfriheten gjelder kun for dem! …Dette jeg nå har skrevet, gjelder statsmaktens forhold til tro og ord. Det samme gjelder selvsagt ikke for Gud. Derfor vil jeg til slutt bare minne om disse alvorlige ordene av Jesus i Matteus 12:36-37:
“Det sier jeg dere: Hvert unyttig ord menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. Ja, etter dine ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord skal du dømmes skyldig.»

Én tanke om “Ludvig Nessa: “Bekjennende muslimer bør ikke slippe inn i landet vårt.”

Det er stengt for kommentarer.