LGBT aktivister: Viktigere å fordrive Samaritan`s Purse fra New York enn å hjelpe Corona syke

Homofile og lesbiske aktivister har de siste dagene trappet opp sjikaneringen av medarbeidere og frivillige som jobber for den kristne hjelpeorganisasjonen “Samaritan Purse” som ble stiftet av Billy Graham og som i dag ledes av Billy Grahams sønn, Franklin Graham. I forbindelse med Corona pandemien og mangel på sykehus-plasser i New York sende Samaritans purse et helt feltsykehus med leger, sykepleiere og frivillige for å avhjelpe nøden i New York. Det faktum at Samaritan Purse er en nødhjelps-organisasjon bygd på konservative kristne verdier, har falt LGBT (lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle) aktister tungt for brystet. I stedet for å avhjelpe nøden og hjelpe alvorlig syke og døende Corona-pasienter, er de homofile aktivistene mer opptatt av å trakassere og demonstrere mot kristne -og sier på vegne av seg selv og “nei takk” til hjelpen fra konservative kristne.

Det er det kristne nettstedet Charisma magazine som kan fortelle at homoaktivistene har intensivisert sin motstand mot at den kristne hjelpeorganisasjonen har satt opp et felt-sykehus i New York for å hjelpe syke og døende som er rammet av covid-19 viruset. På tirsdag gjennomførte aktivister fra den ekstreme “Reclaim Pride Coalition” en protest bare noen steinkast unna stedet der det kristne feltsykehuset arbeider med å redde menneskeliv. Myndighetene i New York innledet for to uker siden et samarbeid med den kristne hjelpeorganiasjonen for å kunne avlaste det offentlige helsevesenet som er overfylt med pasienter. Pr i dag har Samaritan`s Purse behandlet 120 pasienter som har vært syke av Corona viruset. Imidlertid har homoaktivistene store problemer med å akseptere Samaritan`s Purses tilstedeværelse i New York fordi den kristne hjelpeorganisasjonen holder fast på den bibelske definisjonen av ekteskap og seksualitet, -og dette er selvfølgelig noe homoaktivistene ikke kan tåle og den kristne hjelpeorganisasjonen som hjelper alle uansett religion, politisk ståsted eller seksuell legning blir møtt med kritikk fra flere forskjellige ekstremist-grupperinger.

Homoaktivister refset av Franklin Graham

Ekstremistene i Reclaim Pride Coalition demonstrerer på vegne av LGBT samfunnet mot kristne som forsøker å redde livet til syke i New York..

På tirsdag tydde Franklin Graham til Facebook hvor han refset tre spesifikke ekstremist-grupper fordi disse sjikanere og trakasserer ham og teamet som jobber med dødssyke Corona-pasienter. De tre gruppene som ble refset av Franklin Graham var åtte Demokratiske medlemmer av  New York’s Congressional delegation in Washington, D.C.  New York City kommisjon for menneskerettigheter og ekstremistgruppen “Reclaim Pride Coalition,” skriver Charisma videre. Søkelys kommenterer: Det er på ingen måte overraskende at homoaktivster og deres støttespillere fra det demokratiske partiet setter homofiles rettigheter høyere ennå hjelpe dem er syke og døende av Corona viruset. I et dypt splittet og polarisert USA ser vi at frontene er blitt tydeligere, og forskjellene på hvem som er Lysets barn og hvem som er mørkets barn blir tydeligere. Imidlertid har LGBT aktivistene nådd et nytt lavmål i sitt destruktive virke når de faktisk sjikanerer og trakasserer kristne som gjør sin plikt med å hjelpe syke. Det er tydelig at disse gruppene som Franklin Graham måtte irettesette setter LGBT samfunnets seksuelle rettigheter foran det å avhjelpe syke og døende. Gjennom dette ser man bare hvor uendelig dypt mørket i realiteten er i disse menneskene som setter egne seksuelle rettigheter og fordommer mot kristne foran det å avhjelpe den nød og krise som Corona viruset har forårsaket.