Levi Jensen deler ut haugevis av nytestamenter til ungdommen og Hanvoldkanalen raser

Evangelist Levi Jensen virksomhet med å dele ut bibler og nytestamentet til ungdommen fortsetter selv om Norsk Gideon ikke ønsker å bidra til at hundrevis av ungdommer får bibelen gjennom Levi Jensens virksomhet. Som kjent har norsk Gideon brutt samarbeidet med Levi Jensen som er en av de få som ser ut til å nå ut til ungdommen. Haugevis av ungdommer møter opp for å se og høre evangelist Jensen som fortsetter å pådra seg Hanvoldkanalens vrede og baksnakkelse. Etter at norsk Gideon ikke ønsket at ungdommen skulle få deres bibler gjennom Levi Jensens virksomhet, har flere trukket støtten til Gideon og sponser i stedet Bibler til Levi Jensen. Levi Jensen selv har opprettet en egen konto der folk kan gi penger slik at det blir kjøpt inn nytestamenter til utdelelse.

Norsk Gideon får som kjent ikke lenger tilgang til å dele ut bibeldeler til norske skoleungdom. Dette fordi norske myndigheter ser ut til å mene at bibler og nytestamentet er skadelig for norske barn og unge. Mens skolene holder døren åpen for Pride og LGBTQ er dørene nå lukket for Bibelen. Evangelist Levi Jensen er blant dem som ønsker å undergrave myndighetenes forsøk på å fjerne Guds ord fra ungdommen og møter opp utenfor skoler med nytestamenter kjøpt inn fra gaver gitt av støttespillere. For å finansiere innkjøp av Bibelen til ungdommen har Levi Jensen opprettet en konto til innkjøp av Bibler. Kontonr 1506.15.377. Alt som kommer inn på den kontoen skal gå til innkjøp av bibler og nytestamentet til utdelelse. Det faktum at Levi Jensen nå har opprettet en konto slik at dem som ønsker å sponse utdelingen av bibler til norske ungdommer, skal få en mulighet til å bidra, har falt medlemmer av hat-gruppen “Hanvoldkanalen” tungt for brystet og kampanjen med å spre mistro og mistenkeliggjøre Levi Jensens motiver fortsetter. “Dette er et ganske så villedende bilde. Bibelen på bildet er milevis unna det simple heftet han deler ut. Men alt for å få inn ufortjente penger,” skriver Hanvoldkanalen om Levi Jensens illustrasjonsbilde for innsamling til nytestamenter til ungdommen. Gjermund Søreng mener at dette er “Villedende markedsføring heter dette. Kan sikkert meldes til Forbrukerrådet.” Jan Otte Reberg mener: ” Lov om markedsføring er derfor neppe aktuell her, siden dette ikke dreier seg om omsetning av varer eller tjenester, men derimot om om pengeinnsamling/tigging. Jeg mistenker at en mer relevant paragraf ville være § 371 i Straffeloven: “§ 371.Bedrageri Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning a) fremkaller, styrker eller utnytter en villfarelse og derved rettsstridig forleder noen til å gjøre eller unnlate noe som volder tap eller fare for tap for noen”. “Stop Stop send ikke penger til den stor svindleren han må bli satt inn nå får svindel og juks. Han er utspekulert og proff tyv stjeler fra de svake og unge. Han vil bli banket skikkelig opp bare han blir på truffet av den rette en dag. Stop svindleren noe må gjøres NÅ!!!!” skriver Jan Asmyr. Selvfølgelig er alt dette hentet ut av sinnet til formørkede sjeler som har funnet sin lyst i å kritisere Levi Jensen. Ungdommer som uttaler seg positivt eller forteller at de har funnet troen gjennom Jensens virksomhet må påregne å bli hengt ut med bilde hos denne hatgruppen. Gruppen av kristen-personligheter som oftest blir hengt ut av Hanvoldkanalen er Ludvig Nessa, Svein-Magne Pedersen, David Auke, Gjermund Kvamme og ikke minst Levi Jensen. Kritikken mot Jan-Aage Torp og Jan Hanvold har nærmest helt forsvunnet fra Hanvoldkanalen etter at disse har frontet vaksinen.