Ledere for kirkens bymisjon i Kristiansand omtaler predikant Alv Magnus utsagn om regnbuelivsstilen som “stygt og farlig”

Den dype splittelsen som eksisterer mellom evangeliske kristne og medlemmenen av apostatkirken blir stadig mer synlig. I en usedvanlig krass kronikk i Fædrelandsvennen går Øystein Reinhardtsen, daglig leder Kirkens Bymisjon Kristiansand og Bjarte Leer-Helgesen, bymisjonsprest i Kristiansand og nestleder i Åpen Folkekirke Agder og Telemark -til et knallhardt angrep på predikant og tidligere leder for Ungdom i Oppdrag Alv Magnus. “Når Alv Magnus definerer regnbueflagget og skeives «livsstil» som «det onde», er det ikke bare usedvanlig stygt. Det er også direkte farlig,” mener daglig leder for Kirkens bymisjon i Kristiansand Øystein Reinhardtsen og bymisjonsprest Bjarte Leer-Helgesen. “Det er selvsagt ikke noe galt med «livsstilen» til de av oss som er skeive. Men det er et stort problem at det fremdeles finnes predikanter som bruker sin taletid til å tråkke på andre menneskers liv,” skriver de apostat-religiøse om predikant Alv Magnus.

Homosaken fortsetter å splitte kristenheten i to leirer. På den ene siden har vi representantene og presteskapet fra den lutherske folkekirke og på den andre siden har vi konservative evangeliske og karismatiske kristne som ennå holder fast på hva Bibelen lærer om seksualliv og ekteskap. Den sistnevnte gruppe av troende er i ferd med å bli et problem for apostatkirkens menn og kvinner som er blitt drepende kreftsvulster i Kristi legeme. Det var under Jesusfestivalen 2022 i Salem misjonskirke at predikant Alv Magnus skal ha sagt noe som faller apostat-kirkens ledere tungt for brystet: “«Det er blitt en aksept i storsamfunnet for at det onde, en livsstil på tvers av det Gud har bestemt for mennesker, er godt». Sitatet kommer som en del av en kritikk av regnbueflagget slik at det rammer livene til LHBT+-befolkningen. Han hevder videre at regnbueflagget fremmer en livsstil som Jesus døde på korset for å sette strek over.” Regnbueflagget som symboliserer stolthet, seksuell mangfold og pervesjon er blitt symbolet på menneskers opprør mot Gud og Hans ordninger. Homoseksualitet og den abnormitet LGBTQ livsstilen representerer var den synd som nedkalte Guds vrede og dom over Sodoma og Gomorra. Titusener av kvinner og menn og barn ble utslettet da Jahve Gud lot svovel og ild regne fra himmelen som en advarsel til ettertiden.

De to kirkens menn skriver først at de har stor respekt for folk som er mer konservative enn dem. Deretter trekker de frem dolken: “Det er en lang tradisjon for motkulturer i Norge. Men når Magnus definerer regnbueflagget og skeives «livsstil» som «det onde», er det ikke bare usedvanlig stygt. Det er også direkte farlig. Vi lever i en tid med økende diskriminering, forfølgelse og hatvold mot skeive. Dette finner blant annet sted i vårt naboland Russland og flere land i Øst-Europa. Denne volden og undertrykkingen legitimeres delvis av religiøse lederes fordømming av LHBT+-befolkningen,” skriver de to apostat-religiøse fra kirkens bymisjon. De to lederne fra kirkens bymisjon  legaliserer selv det Gud selv omtaler som en “styggedom” eller “vederstyggelighet” og befinner seg dermed i en opposisjon til Gud som sier dette: 3 Mos 18,22: “Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.” 3 Mos 20,13: “Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!” Hva Gud mener om LGBTQ livsstilen er noe Hans hellige lov er tydelig om. At Gud også mener alvor bekreftes av Hans dom over Sodoma og Gomorras befolkning.

Og de fortsetter:

“….Alv Magnus har derimot formuleringer som ikke kan unnskyldes med en form for teologisk overbevisning. Du definerer bare ikke dine medmenneskers «livsstil» som ondskap, når det eneste de ønsker er å elske den de vil og være den de er. -For ikke å gi predikanten mer oppmerksomhet enn han fortjener, er det fristende å møte denne type hårreisende utsagn med taushet. Alv Magnus har imidlertid ennå en viss autoritet i kristne miljøer etter mange år som leder av Ungdom i Oppdrag. Det ikke alle vet, er imidlertid at budskapet hans har blitt hardere de siste årene,” skriver Øystein Reinhardtsen og Bjarte Leer-Helgesen videre. De to sentrale skikkelsene i kirkens bymisjon oppfordrer videre “arrangøren av Jesusfestivalen 2022 kommer raskt på banen og tar avstand fra Magnus sine uttalelser.” Det er et åndelig makabert og frafallent ønske de to vranglærerne fra Kirkens bymisjon har. For dem betyr Bibelens Ord og den bibelske lære null og niks -og som Paulus skriver proklamerer disse to kirkens menn et annet evangelium enn de ord vi finner i Bibelen. Mens de to figurene fra det frafalne Kirkens bymisjon oppfordrer arrangørene av Jesusfestivalen 2022 til å ta avstand fra predikant Alv Magnus -er min oppfordring den stikk motsatte: Stå fast på Guds Ord, hold urokkelig fast på hva Gud sier om den livsstil Kirkens bymisjon applauderer og slå ring rundt Alv Magnus. For min del er jeg takknemlig for at vi ennå i Guds menighet har røster som våger å proklamere sannheten, som våger å stå på Guds ord, selv om det religiøse lederskap protesterer og skriker i mot.

https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/7dApn9/predikant-alv-magnus-og-det-onde

2 tanker om “Ledere for kirkens bymisjon i Kristiansand omtaler predikant Alv Magnus utsagn om regnbuelivsstilen som “stygt og farlig”

  1. Da Gud skapte mennesker, skapte Han samtidig seksualiteten for at menneskene skulle bli mange og utbre seg på jorden, 1. Mos. 2:7.

  2. Dear GUNNAR,

    I have great news for you: Päivi Räsänen is officially innocent!

    On Wednesday, the Helsinki District Court acquitted her and Bishop Pohjola of all the charges. The whole process lasted more than three years. But we won!

    Freedom of speech and freedom of religion have been upheld!

    Päivi expressed her deep gratitude to you: “I am grateful to God and everyone who has supported me”.

Det er stengt for kommentarer.