Kina hjelper Russland i krigføringen mot Ukraina og Nato

Kinesiske myndigheter er tungt involvert i den pågående krigen mellom Russland og Ukraina. Mens Europa, USA og Nato bidrar aktivt med å gi Ukraina våpenhjelp, etterretning og veiledning, bidrar Kina Russland både militært og økonomisk. Kina har sagt blankt nei til å bidra til å isolere Russland økonomisk gjennom økonomiske sanksjoner. “Amerikanske eksperter snakker om den første felles russisk-kinesiske militæroperasjonen som markerer begynnelsen på en ny æra i de to landenes forhold mot NATO og Vesten. Den kinesiske hærens spesielle cyberangrepsenhet angrep Ukrainas militær- og atomanlegg som del av en russisk-ledet invasjon, ifølge etterretningsrapporter innhentet av The Times.

De kinesiske væpnede styrkene har angrepet mer enn 600 nettsteder som tilhører det ukrainske forsvarsdepartementet, mens andre institusjoner har blitt utsatt for tusenvis av hackingforsøk. Informasjonen er bekreftet av amerikanske etterretningstjenester. USA “fotograferer” spesialenheten til den kinesiske frigjøringshæren “Unit 61398”. Den kinesiske offensiven begynte før slutten av vinter-OL og kulminerte 23. februar, dagen før russiske tropper og stridsvogner krysset grensen. Kinas cyberangrepsenhet har forsøkt å infiltrere mål som spenner fra ukrainske grensevakter til nasjonalbanken og jernbanemyndigheten. Angrepene ble designet for å stjele data og utforske måter å stenge ned eller forstyrre viktig forsvar og sivil infrastruktur. Ukrainerne sier de kinesiske angrepene kan kjennetegnes av verktøyene og metodene til People’s Liberation Army cyber warfare-enhet.