Lance Wallnau med profetisk innsikt i hva som skjer med Amerika, anarkister og Black Lives Matter

En fariseersk ånd har inntatt kristne som har problemer med Donald Trumps stil og væremåte. Disse troende glemmer at Gud faktisk har valgt ut Donald Trump

Lance Wallnau, en profetisk røst mener at kirken og pastorene har sviktet i alle viktige etiske spørsmål som har vært avgjort. “Er dette slutten på Amerika? -er blant de spørsmål Lance Wallnau stiller i sitt budskap. Både repubilanerne og pastorene er tause i disse kritiske tider og unngår av bekvemmelighetshensyn å være tydelige røster. Lance Wallnau trekker linjer tilbake til hva som skjedde da kong Kyros regjerte. Wallnau sier videre at han tror Guds dom er begynt over Amerika, men det er likevel håp. I videoen tar Wallnau et oppgjør med den ånd av fariseerisme som preger kristenledere og troende som har problemer med Donald Trump, men ikke problemer med å akseptere fosterdrap, homoseksualitet, likekjønnede ekteskap og alt Guds ord omtaler som en styggedom.

Wallnau`s leverer i sin video en rekke tankevekkende poeng og et klargjørende budskap på de utfordringer Amerika og vi alle står overfor når vi ser hvordan lovløsheten og mobben tar over. I sitt budskap ber Wallnau Herren reise opp en hellig rest som stiller seg sammen med president Trump og bruker bønn og tro som våpen for en forlenget nådetid for Amerika…

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *