Kritisk søkelys på Bethel Church i Redding

Fra en seanse i Bethel Churh: Foto You Tube

Studenter ved “Bethel School of Supernatural Ministry” med tvilsom praksis “Soaking  etter avdødes salvelse” Studenter ved det kontroversielle “Bethel School Of Supernatural Ministry” ved Bethel Church i Reddig California skal i følge kritikere ha en noe merkelig praksis som går ut på at man søker til avdøde kristne personligheters graver for å “soake” frem den “salvelse” man mener at disse skal ha innehatt. En annen religiøs personlighet som også skal ha samme praksis er John Crowder i “Sons Of Thunder” som også tilbyr sin egen “Mystical School”. Både Crowder og Bill Johnson er begge en del av “Den tredje bølge” som mange oppfatter som en blanding av New Age og karismatisk kristendom. Les mer