Kristnes exodus fra YouTube -stadig flere kristne går til Rumble

Stadig flere kristne organisasjoner, menigheter og YouTube profiler er nå i ferd med å forlate YouTube og de “new world order” kontrollerte plattformene. Etter at det sosialistiske mørket har senket seg over store deler av Vesten, kjenner stadig flere kristne sin besøkelsestid, og flytter vekk sine sider og kanaler fra YouTube. Rumble og Bitchute er ikke lenger forbeholdt alternative nyhetskilder men iferd med å bli hovedplattform for kristne som ennå ønsker tros og ytringsfrihet

Bibelske kristne skal på ingen måte støtte, velsigne eller samarbeide med myndigheter innsatt av Guds fiender.  Disse skal refses, irettesettes men ikke velsignes. Kristne velsigner ikke juksemakere, forrædere og tyver.

Også Søkelys har nå flyttet YouTube-linker fra menyfeltet på førstesiden og erstattet det med linker til forskjellige interessante personligheter og organisasjoner som opererer på Rumble eller Bitchute. Siden YouTube stadig stenger ned kanaler og innhold er det fint lite vits i å linke til kanaler som likevel vil bli tatt ned en etter en. Kategorien YouTube videoer er derfor flyttet til linkesiden som ikke vil bli oppdatert spesielt ofte. Etter at det kinesiske kommunistpartiet og den globale elite har lykkes med å installere Joe Biden regimet i Washington bør amerikanerne og befolkningen i Vesten forberede seg på vanskelige tider. Blant dem som er i ferd med å ta farvel med YouTubes sensurvelde er pastor Tom Hughes i Prophecy Update. Tom Hughes som betjener 4/12 menighetene i California forstår hva som nå ligger foran og forbereder menigheten på trengselen som vil ramme konservative kristne under Biden og Kamala Harris regime. “En mørk og kald vinter ligger foran kristenheten i Amerika” og når vi retter blikket mot de som tradisjonelt støtter venstresiden -er kristnes uro for det som ligger mer enn berettiget. Kynisk nedstengning av kirker og gudstjenester er noe vi kjenner fra gamle Sovjet, det kommunistiske Kina og Nord-Korea. I Vesten har vi sett hvordan Covid-19 er blitt unnskyldningen regimene har for å stenge ned kirker og menigheter -og Covid-19 har vist oss hvor lett det er. Blant kristenfolket har de siste månedene med tiltagende sensur blitt ei vekkerklokke som forteller hva som ligger foran. Disse har makt både til å stenge kirker, ta ned streaming fra gudstjenester, og dersom det tjener deres antikristne agenda, vil de gjøre dette uten skrupler.

Hva samklang er det mellom lys og mørke?

“Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke?  Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro?,” er det retoriske spørsmålet Paulus stiller i 2 Kor 6,14-15. USA har nå fått et regime som har jukset seg til makten, som vil fremme og bruke ekstra penger på å drepe ufødte barn og fremme LGBTQs skitne og mørke agenda. Sanne kristne kan på ingen måte samarbeide med, støtte eller velsigne barnemordere og sodomitter (eller dem som holder med dem som er det) (Rom.1,32)  Og det er nettopp barnemord og sodomitter Biden regimet ser ut til å ønske å fremme. Kristne som søker samarbeid og kompromiss med sympatisører og støttespiller av barnemord og sodomisme -er i behov av omvendelse og frelse. Vår tid trenger radikale kristne som våger å trosse og motarbeide agendaen til de globale myndighetene som er i ferd med å tre ned “The New World Order” og The Great Reset over oss alle. Vi må lære av den første menighet som våget å trosse øvrighetens krav og komme sammen, holde fast på Guds Ord, læren, dåpen og nattverden -selv om myndighetene hadde nedlagt forbud mot det. Søkelys publiserte for en tid tilbake Daniels historie i en ny drakt hvor vi byttet ut den bibelske profeten Daniel med en pakistansk mann som åpnet vinduene og ba høylytt til Gud tre ganger daglig. En rekke kristne kommentarer til saken mente at mannen opererte i strid med øvrighetsprinsippet i Romerbrevet 13. ” Hadde du lest bibelen, hadde du sett at det er ikke MITT synspunkt, eller JEG som MENER det. GUDS ORD SIER DET. Og DET er forskjellen. Så kan du motsie Gud så mye du vil. Du vil ALLTID tape imot Guds Ord. ALLTID,” skrev en leser som med andre ord mener at den bibelske profeten Daniel syndet når han ba til Gud i strid med forskriftene som var innført av datidens øvrighet (Daniel kap 6) -Det er ganske oppsiktsvekkende hvor kompromissvennlige og sekulære enkelte troende er blitt i sin tanke, og dette fordi de ikke kjenner hele Guds ord.

En kompromissløs kirke

Den moderne kirke behøver å finne tilbake til sine røtter, tilbake til Ordet og tilbake til den kristne praksis vi møter i den apostoliske kirke (eklesia) som var en forsamling som var utkalt fra verden til å være Guds eiendomsfolk. Vår tids kirke i den vestlige verden er blitt lik Sardes og Laodikea i åpenbaringsboken med et navn av å leve, men egentlig å være død. Den hellige martyr Polykarp som er kjent fra den tidlig kristne kirke, var en mann som selv i høy alder ble ansett som en “gudløs opprører” fordi han trosset øvrighetens regler. “Da Polykarp gikk inn på arenaen, lød det en røst fra himmelen: “Vær sterk Polykarp, vis deg som en mann.” Ingen så den som talte, men de av våre, som var der, hørte røsten. -Så ble han ført fram, og det ble ståk da de hørte at Polykarp var arrestert. Da han var ført frem spurte prokonsulen om han var Polykarp. Han bekreftet det. Prokonsulen forsøkte da å få ham til å fornekte troen og sa: “Tenk på din høye alder” og han la til “sverg ved keiserens genius”, -fatt et annet sinn og si: “Bort med gudsfornekterne!” (De tidlige kristne ble ansett som gudsfornektere fordi de ikke dyrket samtidens religiøst korrekte guder) Sverg så skal jeg løslate deg, hån Kristus og du er fri,” sa prokonsulen videre: Da svarte  Polykarp: I åttiseks år har jeg tjent Ham, og Han har aldri gjort meg noe ondt, Hvordan skal jeg kunne spotte min konge som har frelst meg?  ……….Da sa prokonsulen: Jeg har villdyr og vil kaste deg til dem dersom du ikke forandrer mening. Men Polykarp svarte. Kall på dem! For det er umulig for oss og vende om fra det godt til ondt, men det er rett å vende seg fra ondskap til rettferd. Igjen tok prokonsulen til orde: Hvis du ikke bryr deg om villdyrene, så skal jeg la ild fortære deg -dersom du ikke endrer mening. Men Polykarp svarte: “Du truer med ild som brenner en stund og snart slukker, for du kjenner ikke den ild som venter de ugudelige i den kommende dom og evige straff….Da han sa amen og avsluttet sin bønn, tente mennene som hadde ansvaret for det, på bålet. En veldig flamme blusset opp. Og vi, som var gitt å se det, fikk se et under. Ilden dannet liksom en hvelving og omsluttet martyrens kropp som et seil som fylles av vinden. Og han som stod der inne, lignet ikke kjøtt som brenner, menn snarere brød som blir stekt eller gull og sølv som blir glødet i en ovn. Da øvrighetens representanter så at kroppen hans ikke kunne bli fortært av ilden, gav de ordre til skarpretteren om at denne skulle gå bort å støte et sverd i ham. Og da de gjorde dette kom det ut en due og mye blod. Ilden sloknet og folkemengden undret seg over at det var så stor forskjell mellom de vantro og de utvalgte. Fra skriftet Polykarps martyrium Kap 9+11+15

Oppsummering

Illustrasjonsfoto: You Tube

Den første tids kristne var kompromissløse i sin tro og praksis. Myndighetene kunne ikke kontrollere Jesu Kristi kirke fordi denne tok ordre fra kirkens hode, Kristus, og ikke fra øvrighetene representert med keiseren og lokale myndigheter. De kristne ble ansett som lovløse fordi de ikke fulgte ugudelige myndigheters forskrifter, og ble de pålagt å ikke holde gudstjenester brøt de med glede reglene fordi Jesu Kristi befalinger står over enhver jordisk myndighet. Og de måtte betale prisen. Kompromiss var utenkelig og det samme var samarbeid, fordi de tidlige kristne forstod at keiserens rike var en del av Satans domene. I vår tid er forskjellene mellom den de onde og de utvalgte ofte visket ut. Og la meg avslutte: Det er ikke alle som kaller seg kristne som er utvalgte. Mange er kalt og bærer kristennavnet uten å være utvalgt. Det er nok å ta en titt på biskopene i vår egen apostatkirke for å forstå det. Disse bærer bispedrakt og hvitsnipp, men de er ikke utvalgt fordi de ikke følger og ærer Guds ord. Bibelen taler om et stort frafall i tiden før Antikrist skal åpenbares og menigheten bortrykkes. Vi er midt i dette frafallet nå. Derfor er åpenbaringsbokens budskap til menigheten i Sardes og Laodikea Den Hellige Ånds budskap til vår moderne kirke. “Du har navn at du lever og du er død.  Dog har du nogen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær, og de skal gå med mig i hvite klær; for de er det verd, og “Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm!  Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn.  Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se!

4 tanker om “Kristnes exodus fra YouTube -stadig flere kristne går til Rumble

 1. God artikkel Kjell. Skjønner at Herren taler til deg og viser deg vei gjennom spott og hån. Vi må være forberdt og rede for at halvparten av dem som skjuler seg bak kristennavnet tilhører de ukloke jomfruer, de som ikke har olje og dermed lys til å forstå og gjenkjenne endetidstegnene.
  Lammet har åpnet det første segl og en slumrende kristenhet tror det ikke.
  Det er tragisk hvordan falsk lære har låst titusener av kristne fast i forestillinger som ikke er bibelske. Mange kommer ikke til å våkne før de sitter der med dyrets merke i hånden. Bibelen forteller oss at dette med dyrets merke. Det er snakk om å ha visdom og forstand for å kunne regne ut dyrets tall.
  Det er uhyre tragisk, men mange kristne er forført til å tro at menigheten er bortrykket før dyrets merke og dyrets tall er her.
  Det finnes de som vil ta dyrets merke fordi øvrigheten de blindt følger forlanger det.

  • Mener du at vi er her når merket er i bruk?
   Da vet du at du skal halshogges ?
   Og hvilken hensikt har Gud med det?

 2. Tom Hughes bør man ikke gå glipp av. Hørte for noen dager siden om Assembly Bill A 416, fra ham. De vil endre på folkehelseloven og ta folk med makt bort fra sitt hjem, plassere deg på et passende sted (fema-camp f.eks.?)Søk det gjerne opp selv på nysenate.gov.

  Det går etter Bibelen. Hadde egentlig trodd det hadde blitt foreslått tidligere.

Det er stengt for kommentarer.