Kristne under press i kommunistiske Laos: “Sju kristne arrestert for å ha deltatt i gudstjeneste”

 – Lokale polititjenestemenn i Laos arrestert syv kristne for å møte til gudstjeneste på søndag hevder en menneskerettighetsgruppe. Bakgrunnen skal være at en lokal leder forrige søndag skal ha gitt følgende forordning: “Kristne i vår landsby har ikke lenger lov til å samles til gudstjeneste.”
Også i det kommunistiske Laos rapporteres det nå om økende forfølgelse av landet kristne minoritet. Søndag ble sju kristne gudstjenestedeltakere, deriblant       pastor Sompong Supatto  arrestert mens de spiste lunsj etter å ha gjennomført en euro-christiangudstjeneste i pastorens hjem, melder menneskerettighetsgruppen HRWLRF som betyr Human Rights Watch for Lao Religious Freedom. Pågripelsen av de sju kristne skal ha skjedd i landsbyen Boukham i Atsaphangthong distriktet som ligger i en provins i nærheten av Savannakhet som er landets tredje største by. Det var lokale sikkerhetstjenestemenn og politi som gjennomførte arrestasjonen og pastoren og de seks andre ble ført bort i håndjern og gapestokk, sa en talsmann for menneskerettighetsgruppen.

Det var forrige søndag at en lokal leder hadde utstedt en forordning som forbød kristne å holde gudstjenester i landsbyen, og forordningen ble gitt uten noe begrunnelse, sa talsmannen for menneskerettighetsgruppen som av frykt for egen sikkerhet ikke er laosnavngitt. “Myndighetene ønsker rett og slett ikke at kristne skal komme sammen for gudstjenester og møter,” sa menneskerettighets-talsmannen videre. Alle de sju kristne sitter fortsatt fengslet i landsbyens politi og sikkerhetshovedkvarter. Kristne i landsbyen har holdt felles gudstjenester i Boukham landsbyen i mer enn tre år, og den lokale embedsmannens forordning krenker den religiøse friheten som er fastsatt i landets grunnlov, sa talsmannen for  HRWLRF. De seks andre kristne som sitter fengslet sammen med sin pastor er bare identifisert med fornavn og skal være Manivanh, på 60 år; Chai, (56), Anna, (50) og Petsamone (40). Foruten disse skal de to ungdommene Chanthanarm,18 og Neal på 21 år være arrestert.

Oppfordrer myndighetene til å respektere religiøs frihet

Det kommunistiske Laos som er overveiende buddhistisk og andre etniske religioner har en kristen minoritet som utgjør mellom 3 og 4 prosent. Det er tre anerkjente kirker i Laos: Lao Evangelical Church, Syvendedags Adventistsamfunnet og den romersk-katolske kirke. Det blir anslått at det finnes omkring 100 000 evangeliske kristne i landet. I en uttalelse fra menneskerettighetsgruppen blir regjeringen i Laos oppfordret til kommunismeå respektere befolkningen i Laos rett til religiøs frihet, og denne friheten skal være nedfelt i landets grunnlov samt at Laos har ratifisert FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Dette skjedde i 2009. Denne konvensjonen gir individer rett til å utøve sin tro samt å tilbe Gud i sammen med andre. (Artikkel 18) og enhver form for innblanding eller begrensning av religionsfriheten blir fordømt i denne konvensjonen,” sier talsmannen for Human Rights Watch for Lao Religious Freedom, som også oppfordrer regjeringen i Laos til å straffe den lokale ledelse og andre som har medvirket til arrestasjonen av de kristne.

Skal ha trakassert kristne

Lokale tjenestemenn i området skal også ha trakassert og plaget andre kristne. En annen pastor ble sammen med fire andre arrestert i landsbyen Saisomboon den 24 juni og anklaget for mord etter at de hadde bedt for en syk kvinne som døde noe senere. Den døde kvinnen skal ha vært mor til 8 voksne barn er identifisert med etternavnet Chan. Kvinnen hadde vært syk i to år og led av en ikke navngitt sykdom. Hun hadde prøvd ulike leger og healere i landsbyen, og disse hadde behandlet henne uten å lykkes,” skal lokale innbyggere ha fortalt menneskerettighetsorganisasjonen. Kvinnen hadde i april oppsøkt  Kaithong som var leder for en lokal kirke i landsbyen og spurt om å bli bedt for. Hun hadde følt seg bedre etter dette og noe tid etter ble hun en kristen. Når kvinnen så plutselig døde den 21 juni, ble Kaithong og fire andre kristne ledere som deltok under kvinnens begravelse pågrepet av politiet. Kaithong og de fire andre ble siktet for drap siden kvinnen hadde dødd. “Myndighetene leter etter grunnlag for å stanse spredningen av kristendom og religiøs frihet i området hvor animistiske religiøs praksis er utbredt. Ca 57 prosent av befolkningen i det kommunistiske Laos er buddhister, mens 34,7 prosent er andre etniske og animistiske religioner i følge “Operation World.” Bare mellom 3 og 4 prosent av befolkningen er kristne..