Kristenkoalisjonen: HETS MOT PINSEKARISMATIKERE SOM FOLKEGRUPPE BLIR POLITIANMELDT

Pastor Jan Aage Torp vil politianmelde Facebookgruppens administratorer for hets. Foto Majoren08

Jeg har gjennom de siste årene fått merke at Facebook-gruppen «Stans pengepredikantene» engasjerer seg imot pinsekarismatikere i Norge. I 2019 førte gruppens desinformasjon til at Barneombudet politianmeldte TV Visjon Norge samt predikantene Rich Vera og Jan Hanvold, men Politiet henla anmeldelsene. Det finnes en rekke lignende eksempler på gruppens engasjement. Når coronaviruset er overvunnet i Norge, vil jeg levere en politianmeldelse om forholdene nedenfor, og jeg tror det er grunnlag for at Politiet tar ut siktelse mot lederne av Facebook-gruppen «Stans pengepredikantene». Jeg viser til min KKN-lederartikkel den 2. mars: «EMK artikkel 9 blir brudt hver dag mot pinsekristne i Norge! Trengs det virkelig lovtillegg som beskytter verdens hurtigst voksende kristne bevegelse?», skriver Jan Aage Torp både på Facebook og kristenkoalisjonens nettside er det publisert en omfattende artikkel hvor pastor Torp dokumenterer det som kan være hets mot pinsekarismatiske kristne som en folkegruppe.

Den 15. mars publiserte gruppen en tekst og videolenke av medlemmet Levi Fragell der en predikant fra Venezuela, Dionny Baez, ett år tidligere hadde profetert over meg i full offentlighet i et møte på TV Visjon Norge. Det er med andre ord full krig mellom Jan Aage Torp og aktivistene i Facebookgruppen Stans pengepredikantene og Levi Fragell. Denne krigen har pågått svært lenge og er preget av intensitet, frustrasjon og to motpoler som kjemper en kamp med ord.

Hets mot pinsekarismatikere som folkegruppe blir politianmeldtSkjermdump mandag 16. mars 2020Fragell skriver om profetien:

«Denne profeten, Dionny Baez, er Visjon Norges yndlingsapostel, nylig fremhevet som favoritt av Jan-Aage Torp – etter tiggeskandalen basert på corona-frykt. Torp har distrubuert positive omtaler av helt «ville» mirakelmøter, med hylende unge og eldre slengt i gulvet av Ånden. Dette opptaket er fra tidligere samling, hvor Torp ble spådd en fantastisk fremtid i Gud rike.
NB. Jeg trekker nå frem endel facts og hendelser, siden Trine Eilertsen har aktualisert behovet for «folkeopplysning» om et oversett samfunnsproblem. Takk til Stans pengepredikantene og et fåtall varslere.»

Et annet gruppemedlem, Geir Olav Bye, fulgte opp en time senere med en kommentar:

«Når covid-19 er under kontroll, så er det helt klart at vi har en veldig stor jobb å gjøre innenfor psykiatri og psykisk helsevern, for her var det mye sykdomstilfeller å se… ?»

Hets mot pinsekarismatikere som folkegruppe blir politianmeldtSkjermdump mandag 16. mars 2020I skrivende stund – 17 timer senere – står kommentaren fortsatt på gruppens side, med støtteerklæringer fra flere andre.

Les hele saken fra Kristenkoalisjonens nettside

 

5 tanker om “Kristenkoalisjonen: HETS MOT PINSEKARISMATIKERE SOM FOLKEGRUPPE BLIR POLITIANMELDT

 1. “For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det”, sier Jesus. Samtidig heter det at “en arbeider er sin lønn verd”. Sunn fornuft sier vel da at en misjonær for Guds ord kommer inn under skriftens ord om at “har man mat, klær og bopel skal man nøyes med det” – personlig. Så vil selvsagt innsamlede midler frigjøres til å finansiere forkynnelsen. Men når privatpersoner beriker seg med dyre vaneer og innkjøp bærer det helt galt avsted.

  Sanne kristne må være spesielt oppmerksomme på disse snarene fra Satan.

  • Vakttårneets styremedlem Anthonny Morris har avlagt “fattigdomsløfte” og forsørges av medlemmene worldwide. Undringen er nok derfor stor når han filmes på fersken mens han etter å ha kjørt meget langt stanser og frekventerer en brennevinsbutikk der han kjøper inn en kaasse med dyrr maltwhiskyy til over ti tusen kroner. Var det ikke “vær edrue og våk” han nylig poengterte på et stort stevne?

   https://jvfakta.wixsite.com/inkognito/post/the-wholy-spirit-en-historie-om-maltwhisky-og-søndagstur

   5
   1
  • Bibelen er klar på at de som tar på seg mye åndelig ansvar blir ”desto strengere dømt”. Noen av disse ”skal få noen slag og mange slag” mens atter andre skal ”kastes utenfor”. Derfor advarer Bibelen om at ”ikke mange av dere bli lærere” (eldste).

   Å advare mot og avsløre slikt hykleri er fullt ut bibelsk. Men mobbing er ikke greit. Sannheten skal og må frem, men ”behandle andre slik du selv vil at de skal behandle deg”.

   4
   1
 2. “Når coronaviruset er overvunnet i Norge, vil jeg levere en politianmeldelse. ..”

  Er det mulig??

  Mens c viruset er her og også når det er over har Gud helt andre planer enn sånne ting for sitt folk.

  • Når Corona viruset er over er det kanskje ikke så mange igjen å anmelde?
   Jeg vil håpe at partene i “Stans pengepredikantene” og den motsatte side, lærer seg at saklig god dialog og debatt er veien å gå.
   Akkurat nå sitter jeg med en følelse av at alle elsker å stikke hverandre rent retorisk.
   Bitende ord og kommentarer som omtaler Visjon Norge tilhengerne som syke, overtroiske, gale osv gir ikke grobunn for skikkelig dialog.
   Det gjør at Visjon Norge og dets tilhengere føler seg ennå mer på rett spor fordi de føler seg forfulgt for Jesu navns skyld.

Det er stengt for kommentarer.