Kristen-rapperen Saint Dre fikk et profetisk budskap i august 2020 om en kommende matmangel

Kristenartisten og rapperen Saint Dre eller Andrew som han heter er en kristen artist fra Nashville som har som mål å spre evangeliet om Kristus Jesus gjennom sin musikk. Saint Dre eller Andrew som han heter er ikke blant dem som skammer seg over evangeliet, og det var i 2017 at Gud begynte å arbeide med Andrew og gav ham drømmer om Jesu gjenkomst og de siste tider. I august i fjor fikk den unge mannen noen ord: “Det kommer en matmangel, det kommer en tid med mangel på mat.”

Før han den 10 august 2020 gikk ut med ordene var han i bønn til Gud. I en visjon så han at det ville komme en matmangel. “Jeg blåser alarm nå, det kommer en matmangel og den unge kristen-artisten forteller at han har hørt dette fra Herren flere ganger. I sitt budskap oppfordrer den kristne sangeren folk til å ha minst seks måneder med forsyninger, fordi det vil komme en tid med mangel. Skaff deg det nødvendige nå,” sier Saint Dre i sitt budskap. Skaff deg matvarer som har lang holdbarhet,. Det er ikke det helt lange budskapet den unge kristen-artisten har fått, men det er tydelig nok. Se til å skaffe deg matvarer for seks måneder og det er dette Gud la ham på hjertet i august i fjor. Når vi ser på den tilspissede forsyningssituasjonen med begynnende produktmangel, skal vi ikke se bort fra at Sanit Dre faktisk har hørt fra Herren om dette. Covid-lockdown, forsyningskrise, økende priser, mangel på arbeidskraft i dårlig betalte jobber innen transport og logistikk og en allerede påbegynt matmangel i Kina, og produktmangel i USA og Europa, kan være tegn på at Saint Dre virkelig har hørt fra Herren.

Hans budskap om dette ble publisert på YouTube 10 august 2020, og fra mange hold advares det om at den påbegynte krisen med produkt og matmangel, bare vil bli verre og verre. Har Saint Dre eller Andrew hørt fra Gud? Jeg tror det…”men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer; ja, endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min Ånd, og de skal tale profetiske ord. Og jeg vil la under skje på himmelen i det høie, og tegn på jorden i det lave: blod og ild og røkskyer; solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst.” (Apg 2,16-21) Her er en låt av den kristne rapperen.

2 tanker om “Kristen-rapperen Saint Dre fikk et profetisk budskap i august 2020 om en kommende matmangel

 1. En meget generell spådom som ikke angir sted og tid presist. Det likner en helt normalt drøm og en kvalifisert gjetning. Samme vår fryktet vi alle matmangel. Oppfyllelsen av slike forutsigelser kan skje litt når og hvor som helst og blir dermed et tilfeldig sammentreff.

  Selvsagt vil enkelte gjette riktig i den enorme mengden av religiøse fremtidsfantasier og kreative spådommer om “endetiden”. Men å tro at slike drømmer er sanne profetier og åpenbaringer fra en åndsmakt, er like toskete som å la seg lure av “Valdres-profetien”.

  😜🤪😇

  Minner om at den menneskelige hjerne er en kreativ supermakt. Den er alltid på jakt etter mening og dikter årsakssammenhenger og ser betydningsfulle mønstre også der slike ikke er. Dessuten legger vi kun merke til det som tilfeldigvis passer inn, og overser den enorme mengden av detaljer, tanker og hendelser som ikke ga mening i situasjonen.

  Vår fantastiske forestillingsevne er nødvendig for å overleve. Uten den ville vi ikke lagt planer om det vi ennå ikke kan se.

  Tryllekunstnere lurer ikke publikum; publikum lurer seg selv, men tryllekunstnerne utnytter de psykologiske knepene for å lede folk dit de ønsker.

  6
  5
  • Hvorfor er du her inne egentlig – du er ikke troens menneske. Gå til din far – og tjen han – så godt du kan! Du skjønner ikke åndens verden – og kan det heller ikke – fordi det kreves litt tro – og du har ingenting!

   1 På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål.
   2 Og Herren svarte meg og sa: Skriv synet opp og skriv det tydelig på tavlene, så det er lett å lese det!
   3 For ennå må synet vente på sin tid. Men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så vent på det! For komme skal det, det skal ikke utebli.
   4 Se, oppblåst og uærlig er hans sjel i ham. Men den rettferdige skal leve ved sin tro.
   Hab 2:1-4

   Gud tidfester sjelden en profeti – fordi meningen med troen, er alltid å være våken og forberedt. Men Gud vet dato på alt – men Han bare drypper det til oss – som vi har godt av å vite. Men troen griper tak i det profetiske – men for ett kjødelig menneske, er det profetiske en dårskap. Og det er også meningen med det profetiske – og det åndelige – nemlig å gi ett budskap kun for de det er meningen skal ha det:

   6 Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne.
   7 Nei, som et mysterium taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet.
   8 Denne visdommen kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre.

   9 Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.
   10 Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.
   11 For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds Ånd.
   12 Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss.
   13 Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord.
   14 Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis.
   15 Den åndelige derimot kan dømme om alle ting, men om ham selv kan ingen dømme.
   1Kor 2:6-15

   Ett sjelelig menneske, kan ikke leve i tro, eller ta imot ting fra Gud – fordi det er en dårskap for hans tanker og livsstil.

Det er stengt for kommentarer.