Kristen-Norge anno 2039: Kristne dragshow i menigheter og kirker

Etter pastor Gabriel Swaggarts svovelpreken i 2013 mot frafall og verdsliggjøring i Assemblies Of God 25 år er nå gått siden pastor Gabriel Swaggart holdt sin berømte svovelpreken hvor temaet var et oppgjør med forfallet i den amerikanske pinseretningen “Assemblies Of God”. I sin preken tok Gabriel som er barnebarn av den avdøde predikanten og sangeren Jimmy Swaggart som døde i 2025 et oppgjør med sekulariseringen av den kristne kirke som blant annet innebar rap-show i regi av “Assemblies Of God”. Mens kristen-rap var kult og “in” i 2014 er nå de kristne plattformer inntatt av kristne drag-artister som fremfører sine show i forskjellige kirker verden over. “Våre show illustrerer at Guds høyeste ønske for verden er kjærlighet,” sier den kristne drag-artisten Per “Conchita” Hansen som tok navnet etter Conchita Wurst som vant Melodi Grand Prix i 2014. “Kristenrock, rap og gospel samler ikke lenger folk i kirkene og det siste tilskuddet nå er dragshow i kristen regi.
Det var i oktober 2013 at daværende ungdomspastor Gabriel Swaggart holdt sin oppsiktsvekkende preken som mange oppfattet som et direkte angrep på den amerikanske pinseretningen “Assemblies Of God” som gjennom flere år har tydd til mer og mer sekulære virkemidler for å trekke unge til kirken. “Prekenen som ble holdt i Jimmy Swaggart Ministries “Family Worship Center” Baton Rouge kan i sin helhet kunne ses på en slettet video var rett og slett latterlig,” sier Per “Conchita” Hansen som lørdag er å se og høre i den lokale pinsemenigheten. “Dette blir et kult show hvor Guds kjærlighet og mellommenneskelig kjærlighet står i sentrum,” sier  Per “Conchita” Hansen som selv lever i et ekteskaplig forhold med 3 andre menn. Per “Conchita” som selv ble inspirert av Grand-Prix vinneren Conchita Wurst (bildet) som vant den europeiske melodifinalen i 2014 er blitt en lokal stjerne i kristen-Norge. Ved sine show i kirker og forsamlingslokaler samler han hundrevis av unge som får høre den moderne utgaven av det kristne budskapet som inneholder lysshow, dans og forskjellige kroppslige bevegelser.

Det er dette som må til

“På tross av at en uhyre liten minoritet ennå omtaler det som frafall, er dette som må til for å trekke mennesker til Guds hus,” sier pastor John McGregor i en hurtigvoksende amerikansk “Assemblies Of God” kirke til Søkelys. Han kan med gru huske på bråket som oppstod da pastor Gabriel Swaggart i 2013 holdt sin preken som mange oppfattet som fordømmende. På sin facebookside skrev pastor Swaggart da: “Som en Jesu Kristi tjener og forkynner av evangeliet er det mitt ansvar å påpeke hva som er feil i den kristne kirke, gabriel-swaggart-aogoduansett konfesjon eller menighetstype. Dersom det er galt, så er det galt! Det som nå skjer i den moderne kirke er helt feil. Vi kan ikke bruke verdens metoder for å nå verden. Vi er i verden, men ikke av verden, sa pastor Gabriel Swaggart da. Vi skal ikke marsjere til lyden av verdens trommer, men vi skal følge hva Den Hellige Ånd sier,” sa pastor Gabe og fortsetter: “Jeg har blitt anklaget for å angripe Assemblies of God, og til det er min respons NEI. Jeg angriper ikke noen bestemt konfesjon. Det er ikke min hensikt å angripe noen spesielle kirkesamfunn, men jeg er ansvarlig for å peke på feil i kirken. Kirken har sluppet verden inn, og verden er i ferd med å ødelegge de unge. Det er på tide å å stå opp for Jesus Kristus og Guds Ord. -Angrepene på meg må bare komme, men det som skjer nå er en ny vogn, en ny vogn bringer død og ikke liv,” sa Gabriel Swaggart å viste til bibelteksten i 1 Krønikebok 13,1-12. “Og la det være sagt: Jesus Kristus er ingen superhelt, han er ikke en rockestjerne, han er ikke en co-pilot . Å hevde slikt er virkelig blasfemisk.” skrev pastor Gabriel Swaggart på sin facebook side. Opprinnelig videoklipp er fjernet fra You Tube, men i klippet nedenfor refser Gabriell Swaggarts far det samme kirke som Gabriell Swaggart refset

https://www.youtube.com/watch?v=SX4d5UJ0fMc

Utdatert forkynnelse

“Slike budskap som det Gabriel Swaggart holdt i 2013 er heldigvis historie nå, og de hadde selv ikke da appell til andre enn bakstreverske og loviske troende,” slår  Per “Conchita” Hansen fast i forkant av kveldens show. Han får også støtte av den lokale Filadelfia menighetens kvinnelige pastor som har tatt initiativ til kveldens “event” som ventelig vil samle flere hundre unge i den lokale menigheten. Jeg kan huske tilbake til april 2013 da det ble en viss uro da det religiøse partiet KrF slapp til komikeren Christine Koth for å underholde landsmøtedeltakerne under partiets landsmøte. Avisen Dagen som i dag er et liberalt religiøst tidsskrift skrev da om seansen: “Når man slipper løs en Christine Koth i fri dressur som løfter skjørtet opp foran forsamlingen, deler ut puppeklemmer, promoterer sitt forestående lesbiske bryllup og får med seg partiets tillitsvalgte i å rope «Herregud», så er det i hvert fall ikke helt tradisjonell KrF-underholdning vi snakker om.” “Heldigvis hører slike holdninger fortiden til,” sier pinsemenighetens kvinnelige pastor til Søkelys. “I våre dager er heldigvis slike holdninger nesten utdødd, og det er vel kun enkelte gammeltroende småsekter som klamrer seg til den tradisjonelle forståelsen av det kristne budskapet,” sier teologiprofessor L.I Beral til Søkelys. “Bibelen er ei bok som må nytolkes inn i vår egen tid og selv om de gamle tekstene i bibelen fordømmer homofil praksis er dette lover som er underlagt Guds altomfattende kjærlighet,” -det finnes egentlig intet som er synd eller som kan defineres som moralsk forkastelig siden kjærligheten er det overordnede prinsippet i kristen teologi,” sier den lutherske teologen som representerer en kirke som lenge har viet likekjønnede ektepar. Også i den lutherske kirke har drag-show blitt en del av tilbudet til den oppvoksende generasjon, da interessen for tradisjonelle møter og gudstjenester gradvis ble mindre og mindre på 2020 tallet.(Bildet er fra en “event” i en luthersk kirke)

På (kirke)historiens kirkegård

menighetslokale“Tradisjonell kristendoms-utøvelse med møter fylt opp med sang, vitnesbyrd, prekener, lovsang, salmer og bibelstudier er noe som tilhører fortiden,” sier en kirkehistoriker som syntes det er leit at slike tradisjoner er blitt borte. Vekkelsesmøter, oppbyggende samlinger og selv gospel-konserter ble rett og slett for kjedelig for de troende som i stadig større og større grad sviktet tradisjonelle kristne møter. Selv om vi allerede så tendensene tidlig på 2000 tallet, er det først i de siste 10-15 årene at sekulariseringen av menighetene virkelig skjøt fart. Pastorer og menighetsledere måtte allerede på 2019 tallet konstatere at det ble færre og færre på møter og gudstjenester, og etterhvert som den eldre garde døde ut ble møtelokalene gradvis tømt. Det var tomme menighetslokaler som gjorde at kloke hoder fant ut at man måtte ta lærdom av verden og gradvis ble kors, prekestoler og salmebøker erstattet med storskjermer, fancy kulisser og røykmaskiner og lys som skapte en trolsk stemning. Man inviterte kjente artister til konserter, og det var slik også “kristne drag-show” ble født frem. Siden alle nabomenigheter kunne tilby eksakt samme rap og rocke-show i kristen regi higet man stadig etter noe nytt, og vips ble kristne dragshow en virkelighet i regi av menighetene. “Det hele er egentlig litt trist,” sier kirkehistorikeren avslutningsvis samtidig  som han spør hva det neste vil bli. Kanskje strikkhopp uten strikk i kirkelig regi?

Vi gjør oppmerksom på at dette er fiction, navn som er nevnt er oppdiktede og saken er et tankespinn på hvordan det kan bli dersom sekulariseringen av kristne møter og gudstjenester fortsetter. 

Én tanke om “Kristen-Norge anno 2039: Kristne dragshow i menigheter og kirker

  1. Enkelte Bibelvers indikerer at det kan bli et stort frafall før antikrist kommer til makten. Jeg har lurt mye på om dette er det frafallet vi ser i dag eller om det vil komme en ny vekkelse og et nytt frafall. Både Bibelsk og historisk er jo dette et mønster som går igjen.

    Hvis det kommer en ny vekkelse bør alle sette seg litt inn i hva som skjedde før, under og etter de kjente historiske vekkelsene. Mye å lære av dette. Ikke alt var like bra.

    I tillegg bør man huske at den vestlige verden i begrenset grad “kan vekkes”. Den har langt på vei blitt en misjonsmark. Selv folk som kaller seg “kristne” kan kategoriseres som “unådde”.

    Kristendommens største fiende i dag er mediene og politikernes omfattende kontroll over alle ting som påvirker folk. Særlig har dette fått konsekvenser for barn og unge. Jeg tror “brannmurer” kan være et nøkkelord. Ikke bare mot “verden”, men også mot etablerte kristne organisasjoner. De er i alt for stor grad kontrollert av mennesker. Både av mennesker med sterk vilje og egne meninger og gjennom domminerende sosiale tendenser.

Det er stengt for kommentarer.