KRISTEN FUNDAMENTALIST KONTRA MUSLIMSK FUNDAMENTALIST

jan-e-gabrielsen“Det blir påstått at religiøse fundamentalister er voldelige, uansett hvilken religion de representerer, men dette er en ufattelig uvitenhet eller med vilje forførerisk. Jeg leser både Bibelen og Koranen og har erfaring fra muslimske land. En kristen fundamentalist kan ikke bli voldelig, fordi han tar Bibelen bokstavelig. Det finnes INGEN oppfordring til drap og vold verken i NT eller GT. GT forteller om grusomheter i historiske kriger, men ingen generell oppfordring til drap. De ti bud fra GT sier «Du skal ikke slå i hjel.» -skriver Jan Ernst Gabrielsen i et innlegg opprinnelig publisert i Fædrelandsvennen. 

NT som rettesnor Kristne følger Jesus og har NT som rettesnor. Jo mer fundamentalistisk en kristen er, dess mer elsker han sine fiender. Ingen kristen fundamentalist har startet en krig. Kristne kriger ble aldri startet av fundamentalistiske kristne, men av navnekristne som kjempet mot fundamentalistene. Islamske fundamentalister leser Koranen bokstavelig. Moderate har problemer med å diskutere med dem, da Islamistene ofte kan Koranen utenat. Viktige muslimske læresteder innrømmer at det er dette som er bokstavtro Islam. De fleste muslimene er fredelige mennesker, men følger ikke sin lærebok. Islamske ledere i Norge har uttalt at de ikke aksepterer dødsstraff for frafall fra Islam, på tross av at de vet at det står i deres lærebok. Det er bra at de kommer med en slik uttalelse som er imot boken og tradisjonell islamsk lære. Da kan de jo gjøre som Hege Storhaug har foreslått, redigere bort de skremmende vers i Koranen. Kan de endre noe, kan de vel også endre andre ting? Fint å lese boken Heretic av den somaliske Ayaan Ali, som mener tiden er inne for muslimene selv å revidere sin religion. Interessant også at M. Rana har lansert boken Norsk Islam for å tilpasse Koranen til norske forhold. Problemet er at når Koranen blir holdt hellig som den høyeste muslimske lære over hele verden, er det noen som leser den og tror på det som står! De høyeste læreautoriteter fastholder Koranens lære som uforanderlig.

islamicmilitancy31

Bedt om å hevne seg

I Bibelen blir vi befalt å overlate hevnen til Gud, men i Koranen blir muslimene bedt om å hevne seg. Bibelen sier: Ta ikke hevn, men overlat vreden til Gud. Gud er hevnens Gud og vet å straffe rettferdig. En kristenfundamentalist elsker derfor sine fiender. Koranen har mange befalinger om å drepe ikke-troende hvor de enn er. Det er de som er bokstavtro som er islamske fundamentalister. Å si at de som faktisk praktiserer Koranen ikke følger Islamsk lære, blir jo en åpenbar løgn. Det er uforståelig at voksne personer kan si at Islam er fredens religion! De som sprenger seg selv og andre i luften siterer Koranen og praktiserer den!

Vi trenger kristne fundamentalister, ikke islamske fundamentalister.

Vi trenger kristne fundamentalister, ikke islamske fundamentalister. Ikke lyv og si at alle fundamentalister, uansett religion, er farlige. Det er et bedrag som ikke har holdepunkt i historien eller i virkeligheten!

Skrevet av Jan Ernst Gabrielsen. Opprinnelig publisert i Fædrelandsvennen

Én tanke om “KRISTEN FUNDAMENTALIST KONTRA MUSLIMSK FUNDAMENTALIST

Det er stengt for kommentarer.