Kraftigste prisøkning siden finanskrise-året -Norges bank kan komme til å øke rentene

Den høyeste prisstigningen siden kriseåret 2008 kan nå tvinge sentralbanksjef Øystein
pengerOlsen til å øke renten etter at inflasjonen i Norge nå peker bare en vei, og det er oppover. Allerede tidlig i juli kunne Søkelys påpeke at spesielt matvareprisene var på vei oppover, og i dag kunne talldata fra SSB bekrefte dette. Den norske prisøkningen er nå på hele 4,4 prosent melder NRK, etter at prisene på mat og drikke i juli gjorde et byks oppover med hele 2,9 prosent. Konsumpris indeksen steg med hele 0,6 prosent fra juni til juli og konsumprisen indeksen er med hele 4,4 prosent målt 12 måneder tilbake. Dette er nesten like høy som konsumprisindeksen var i oktober 2008 under finanskrisen. Den markerte prisstigningen vi nå har i Norge gjør nå at sjansene for at sentralbanken må skru opp rentene i Norge er økende, da renten er det viktigste instrumentet for å holde prisveksten i sjakk. (foto av noe som blir mindre verd)

Det kan derfor være et godt tips å nå binde renten, og et nytt rentekutt som sentralbanksjef Øystein Olsen har antydet ville komme, er nå helt ute av bildet, med mindre noe dramatisk skjer internasjonalt som vil tvinge frem rentekutt for å stimulere økonomien. I tradisjonell økonomisk tenkning passer ikke høy inflasjon og lav rente godt i sammen, og en renteøkning kan også bremse prisveksten i det norske boligmarkedet. Det nrk-fattigehar lenge vært et direkte tapsprosjekt å ha penger stående i banken, og med dagens sterke prisvekst, blir bankinnskudd ennå dårligere butikk. Sentralbanksjefens store problem nå, er at norsk økonomi ikke akkurat går så det suser og selv enkelte økonomer tidligere i denne uken snakk om en viss bedring i norsk økonomi den siste måneden, kan en renteøkning fra Norges bank slå beina under den mikroskopiske bedringen vi har sett siden mai. For dem som sitter med store boliglån er dette en gylden anledning til å binde renten, da denne neppe vil kunne falle spesielt mye fra dagens lave nivå. Etter dagens høye inflasjonstall, spesielt på mat som er livsviktig bør rentene allerede ved neste rentemøte skues opp et hakk, selv om det mest sannsynlige er at sentralbanksjefen ved neste rentemøte den 22 september, ikke rører renten, men tar en vent og se holdning frem til rentemøtet den 27 oktober. hvorpå renten vil bli justert dersom prisvekten fortsetter. En høy prisstigning kan få forbrukerne til å handle mindre, selv om mange allerede nå har måttet stramme inn på forbruket grunnet lav lønnsvekst, økende priser og fallende kjøpekraft. Som kjent har pensjonister, lavtlønte og trygdede sakket betydelig akterut de siste årene og tilstrømmingen til Frelsesarmeen og Fattighuset har aldri vært større enn nå, og under den blå-blå regjeringen har stadige flere falt under fattigdomsgrensen.

Én tanke om “Kraftigste prisøkning siden finanskrise-året -Norges bank kan komme til å øke rentene

Det er stengt for kommentarer.