Kontroversiell bibelskole fratatt godkjennelsen

Oslo International Bible College i Lørenskog må stenge på dagen

regnbuenromerike“Oslo International Bible College (OIBC) som ble stiftet av Finn Henrik Friis Larsen og som i den sener tid har høstet massiv mediaomtale og kritikk må stenge på dagen,” melder avisen Vårt Land. Den omstridte skolen som har vært preget av strid og intern uro og en rekke utskiftinger av både stab og styre er i følge Vårt Land fratatt godkjenningen for fagskoleutdanningen menighet– og misjonsledelse. ” – Oslo International Bible College kan ikke dokumentere at studieplanen og kvalitetssikringssystemet som lå til grunn for opprinnelig godkjenning noensinne har vært tatt i bruk. Vi ser på dette som et alvorlig tillitsbrudd, sier NOKUTs direktør Terje Mørland i meldingen.” Dermed tyder alt på at den omstridte bibelskolen må stenge dørene. På skolens egen nettside står det intet om at  NOKUTs styre har fratatt skolen godkjennelsen med øyeblikkelig virkning. Bildet viser Finn Henrik Friis Larsen sammen med Svein Magne “Simoni” Pedersen som er mest kjent for sin kontroversielle teletorgstjeneste hvor han lopper de syke i Guds navn.