Tø 
 Søkelys

                                                           


  Tilbake
   

Predikant med religiøs svindel og simoni på teletorget

Han lopper de sjuke i Guds og Jesu navn

Forbønn, tegn, under, mirakler og endog forkynnelse av Guds Ord en nå blitt ”big business” for enkelte selvbestaltede predikanter og profeter. Vennesla evangelisten Svein Magne Pedersen er blant dem som har funnet ut at det er mulig å gjøre profitt på kombinasjonen syke mennesker/ forbønn/ Guds Ord og teletorget! For ”bare” 840 kroner timen eller 14,- i minuttet kan du bli bedt for av den moderne utgaven av mirakelgjøreren Simon i Apgj.8,9!

”Teletorgs virksomheten til evangelist Svein Magne Pedersen og hans business geskjeft ”misjonen Jesus leger” er ikke noe annet enn religiøs svindel og reinspikka Simoni,” sa en sørlandsk heltidsforkynner til Søkelys. Heltidsforkynneren som  ikke ønsker å stå frem med navn, nedlegger selv betydelig tid og ressurser på å spre det kristne evangeliet. Overfor Søkelys sier forkynneren at han ikke er i tvil om at den omstridte virksomheten til Vennesla evangelisten representerer et frafall fra opprinnelig og bibelsk kristendom. ”Det vi her står overfor er en smarting som har funnet ut at det er penger å tjene på kombinasjonen av bønn, syke mennesker og løfter om helbredelse,” sier forkynneren og viser til at det opp i gjennom tidene alltid har fremstått ”religiøse lykkejegere” som har villet gjøre profitt på Jesu navn, og kristne menneskers godtroenhet!” Helt siden den kristne menighets tidligste dager har mennesker blitt forført og bedratt av ”glupske ulver som har kommet i fåreham for å gjøre profitt på den hellige tjenesten, sier Kristiansands forkynneren som mener at evangelist Pedersen utelukkende er ute etter å loppe mennesker med fysiske eller åndelige behov.

- Forkynne uten vederlag!

”Også Svein Magne Pedersens praksis om å ta 100 kroner i inngangskollekt   for å kunne lytte til religiøs forkynnelse er en praksis som helt åpenbart strider mot Bibelen.

- Det sanne Guds folk som er kalt og utsendt av Gud selv, vi aldri finne på å gjøre profitt på forkynnelsen av Guds Ord,” sier forkynneren og viser til de kjente ordene i Matteus evangeliet der Jesus klart og  tydelig understreker at evangeliet og Guds gaver er noe som skal gis bort fritt.

Når dere går av sted, så forkynn: Himlenes rike er kommet nær! Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.  (Matt. 10,7-8)

” Når Pedersen og andre karismatiske figurer forsøker å gjøre profitt og business på misjon og forbønn er det nokså åpenbart at vi står overfor religiøse forfalskninger,” sier sørlendingen og viser til at også de falske religiøse skal kunne gjøre tegn og under i Jesu navn; Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!

”Opp i gjennom den kristne kirkes 2000 år lange historie har det vært mange eksempler på at kirkens menn og tjenere har forsøkt å anvende evangeliet til egen økonomisk vinning. – Selve begrepet ”Simoni” er hentet fra den bibelske beretningen om trollmannen Simon som trodde at han kunne kjøpe evnen til å utdele den Hellige Ånd og Guds kraft for en pengesum. (Apgj. 8, 17-23) Siden er begrepet kjent fra kirkehistorien der det er allment kjent at en rekke av de katolske pavene helt åpenbart begikk Simoni for å sikre seg selv!  Endog katolske kirkehistorikere har erkjent dette. ”Om pave Innocens VIII (1484-1492) har man åpent erkjent at denne hadde flere barn, at hans overdådige liv var allment kjent og at han begikk Simoni ved å selge kirkelige embeter! Om pave Aleksander VI er det sagt; ” Han kom på pavestolen ved det mest grovkornede Simoni, hadde barn med en rekke forskjellige elskerinner og han levde et nokså utsvevende liv. Han ble pave gjennom bestikkelser og hans ferd som pave svarer til den måten han ble pave på!” ” Også den katolske kirkes praksis med salg av avlat som hjelp til å forkorte tiden i skjærsilden for mennesker som hadde begått synder er en annen forferdelig form for Simoni som vitner om at man oppfattet Guds nåde som en ”handelsvare”, - noe man kunne kjøpe for penger. Som kjent var også avlatspraksisen i den katolske kirke en av hovedårsakene til den reformasjonen som oppstod omkring 1517 til 1520 og som splittet kristenheten i protestantisk og katolsk del.

- Når evangelist Pedersen og andre karismatiske lykkeprofeter nå prøver å gjøre penger på noe Bibelen sier skal være gratis, vitner det om nødvendigheten av å ha åndelig klarsyn i vår tid,” proklamerer den unge forkynneren og fortsetter; ” Enhver sann troende bør styre langt unna disse pengegriske og grådige lykkejegerne som kun er ute etter de troendes lommebøker.

- Det er tragisk at mange menigheter åpner opp for slikt som vi egentlig skulle avsky som pesten,” avslutter forkynneren som selv ikke tar seg betalt for å forkynne det gode budskapet om Guds rike.

Søkelys kommentaren:

Gud og penger

Den religiøse og svært innbringende teletorgs virksomheten til Vennesla evangelisten Svein Magne Pedersen blir i denne utgaven av Søkelys utsatt for knallhard kritikk.

Vi i redaksjonen har valgt å trykke denne saken fordi vi syntes at tiden er kommet for å gi en korreks og et vekkerrop til en religionsform vi prinsipielt er uenig i.  Den sammenblanding av grådighet, Gud og penger vi ser både hos Pedersen og blant mange av dagens trosforkynnere har bare en effekt,  og det er at den skader kristendommens troverdighet.

I Pedersen og ”misjonen Jesus leger” finner vi en sammenblanding av Gud og Mammon som har mye til felles med de tidligere tiders ”simoni”.

Bønn og Guds Ord er blitt en handelsvare og evangeliet er ikke noe som lenger er et fritt tilbud til mennesker. Nei, nå skal det først spørres etter tykkelsen på lommeboka før de eventuelt skal gis del i den frelsen som Bibelen sier er gratis!  Slik vi ser situasjonen er Pedersen`s virksomhet rent bibelsk sett totalt forkastelig og i dyp konflikt med Bibelens egen lære. Her møter vi altså en ”Guds mann” som gjør penger på syke og elendiges nød og lengsler etter helbredelse og frihet fra smertehelvete.

Ved å ringe hans bønnetelefon blir man lovet både helbredelse og gode dager dersom man tror hardt nok på Gud. For å kunne motta slik forbønn må du bla opp, og prisen for fornøyelsen er satt  til 840 kroner pr time. For dette beløpet som er mange ganger dyrere enn et legebesøk, får du ingen garanti på at forbønnene vil gi resultater! Alt står jo på din egen tro, og overfor dette med tro har du ingen garanti eller bytterett!  Vårt råd er: styr unna!

Snåsamannen

En av dem som skal ha fremsatt kritikk mot enkelte "griske kristnes virksomhet" er Joralf Gjerstad, også omtalt som Snåsamannen. I motsetning til Pedersen og co som gjør "big business" og store summer på å be for sjuke, har Snåsamannen aldri tatt betalt for sine tjenester. I den senere tid har Snåsamannen fått betydelig oppmerksomhet i presse og media etter at det ble kjent at helseminister Bjarne Håkon Hansen hadde søkt hjelp hos Gjerstad for sin sønn som hadde hatt to måneder sammenhengende kolikkgråt. I dagens utgave av Magazinet/Dagen tar lykkeevangelist Svein Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen til motmæle mot den snart 84 år gamle Joralf Gjerstad som angivelig skal ha hjulpet mer enn 50 000 sjuke.

I følge Dagen/Magazinet beskylder "Simoni Pedersen" Gjerstad for å være hyklersk siden han kritiserer dem som tar penger for å helbrede sjuke ved hjelp av bønn. "SimoniPedersen" irriterer seg over Joralf Gjerstad med flere som viser til Matteus kapittel 10 og vers 8 om at «For intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det». Også "mammonjeger" Tom Roger Edvardsen som er kjent for å ikke ville ha annet enn "høvdinger" eller "visehøvdinger" i kollektskåla sier til Dagen: Jeg gjør noen gratistjenester jeg også, men ikke hele tiden. Søkelys har selv en rekke ganger overværet møter til Edvardsen uten å ha sett virkelige syke blitt helbredet. Vårt inntrykk av Edvardsen og Pedersens virksomheter er at dette kvalifiserer til ren svindel i Jesu navn.

Også i avisen Dagen er det kommet en rekke reaksjoner på Pedersen og Edvardsens beskyldninger mot Joralf Gjerstad eller "snåsamannen". Les to av innleggene her

 

|
Sist oppdatert: 28.01.09