Konsekvenser: Kristen student utsatt for trusler for å ha uttrykt motstand mot likekjønnede ekteskap på Facebook

Zizipho PaeEn kristen student i Sør Afrika som anvendte sin egen personlige Facebookside til å uttrykke beklagelse over legaliseringen av likekjønnede ekteskap i USA har blitt avsatt fra hennes posisjon i universitetets studentråd. Zizipho Pae ble avsatt fra sin posisjon som fungerende president for elevrådet ved universitetet i Cape Town hvor hun var studentenes representant. Studentrådet gransker nå hennes post på Facebook hvor hun reagerte på Høyesteretts beslutning i USA om å omdefinere ekteskapet. Den unge kvinnelige studenten hadde skrevet: “Vi institusjonalisere og normaliserer det som er synd. Må Gud se i nåde til oss,” melder Charisma News

Den unge kvinnens personlige kritikk av at USAs høyesterett vedtok at alle delstater er tvunget til å akseptere likekjønnede ekteskap førte til at  Zizipho har mottatt trusler og homoseksuell pornografi ble lagt ut på hennes Facebookside samtidig som hennes kontor ble vandalisert av militante homoaktivister.  Zizipho Pae som fortalte dette til en tankesmie ved  “Family Policy Institute” la til at skriftsitater på veggen på hennes kontor hadde blitt revet ned og erstattet med plakater hvor det var skrevet “pell deg vekk herfra.” På tross av massivt press for å tvinge henne til å trekke sine utsagn, sier den unge kristne studenten at hun står fast på sin overbevisning om ekteskapet.

“Å være medlem av studentrådet betyr etter min oppfatning ikke at man behøver forlate sin overbevisning og kristne tro. Kristus er viktigere enn politiske posisjoner og politiske tanker så vil definitivt ikke trekke tilbake mine utsagn om likekjønnede ekteskap,” sa den modige gudfryktige studenten videre. Studentrådet ved universitetet stemte for å fjerne   Zizipho fra hennes posisjon som fungerende president med begrunnelsen at de støttet “minoritetsgruppers rettigheter og da spesielt det homofile samfunnet.

 

Talefrihet?

I en uttalelse fra Universitetet i Cape Town heter det at universitetet støtter granskningen av saken. Professor  Francis Petersen som er fungerende rektor sa at Universitet i Cape Town opprettholder ethvert individs rett til ytringsfrihet dersom disse blir fremmet på en ansvarlig måte. Denne rettigheten, så vel som retten til religionsfrihet og menneskerettigheter for LGBT samfunnet er grunnlovsfestet.  Utfordringen som ligger fremfor studentrådet er å vurdere hvorvidt den kontroversiell Facebook posten påvirker rollen som valg representant. En underskriftskampanje som krever at Zizipho blir gjeninnsatt har fått mer enn 3500 underskrifter mens 259 signaturer krever at hun ikke får tilbake sitt verv i elevrådet.

 

Én tanke om “Konsekvenser: Kristen student utsatt for trusler for å ha uttrykt motstand mot likekjønnede ekteskap på Facebook

Det er stengt for kommentarer.