Kommentar: Et kraftig signal fra Moskva til Kiev, Brussel og Washington

USAs og NATOs massive militære støtte til regimet i Kiev har fått Russland til å reagerer kraftig. I de siste dagene har Russland sendt store mengder militært utstyr, panservogner, militære kjøretøy, våpen, kamphelikoptre og styrker til grenseområdet mot Ukraina. Det har siden 2014 pågått en militærkonflikt i den østlige del av Ukraina, hvor prorussiske separatister har opprettet Donetsk People’s Republic – sammen med Luhansk People’s Republic som begge er støttet av Russland. Ukrainske myndigheter krever kontroll over disse områdene og det har helt siden 2014 pågått kamper mellom separatister og ukrainske regjeringsstyrker. Dette har vært en krig som så langt har krevd mer enn 13 000 menneskeliv, og i de siste ukene har frykten for at krigen skal blusse opp igjen økt. Dette etter at USA og NATO har forsynt regimet i Kiev med store mengder våpen og militære kjøretøy.

Dette har ikke gått upaktet hen i Moskva som har svart med en større militærøvelse nær grensene med Ukraina -og i de siste dagene har Moskva signalisert at Russland ikke stilletiende vil godta at USA og NATO leker seg i Putins bakgård. Russland har derfor gjennom å sende store militære forsyninger og styrker vestover, sendt et tydelig signal til Washington, Nato og Joe Biden -at Russland ikke aksepterer Nato`s ekspansjons-politikk østover. Og signalet Moskva gjennom dette

ønsker å sende er tydelig og ikke til å ta feil av. Det er et klart budskap til Joe Biden og krigshisserne i Washington at Moskva ikke vil tillate Ukraina og ta seg til rette i de omstridte områdene i det østlige Ukraina som ønsker tette forbindelser til Russland. Under krigen i Syria demonstrerte president Putin gjentatte ganger at han var en trofast og troverdig alliert -og uten Moskvas innblanding i konflikten hadde islamsk stat og jihadistene lykkes med å utslette president Assads regime og kontroll av landet. Det er den samme Vladimir Putin som nå sender signaler til Vesten om at “nok er nok” og at Russland ikke vil tillate regimet i Kiev å trappe opp krigen i Donbass.

3 tanker om “Kommentar: Et kraftig signal fra Moskva til Kiev, Brussel og Washington

  1. Det er såpass spent nå – derfor tror jeg at NATO har hevet beredskapsnivået – inklusive Norge. Dette innebærer at alle permisjoner er inndratt og at stridende avdelinger har blitt forflyttet ut i sine såkalte Alfa-områder. Disse er slik plassert at taktiske atomvåpen bare skal slå ut en enhet ved et A-angrep. Men jeg tror ikke at A-våpen blir benyttet – i alle fall ikke i første omgang. Om Russland skulle gå inn militært i Finnmark ( Lebesbymannen så i sitt syn at russerne gikk helt sør til Lyngen i Troms ) så vil de ikke utsette sine egne soldater for sekundær-stråling fra egne atomvåpen. Den russiske Hæren er meget mobil. Disse soldatene med sine pansrede kjøretøy ; vil valse over Garnisonen i Sør-Varanger ( GSV har fått forsterket sitt våpenarsenal de siste årene ) på meget kort tid. Videre er en norsk panseravdeling under oppbygging i den nedlagte militærleiren i Porsanger. Men de har bare gamle stridsvogner til rådighet. Videre blir det lokal motstand fra HV – men de har bare lette våpen til disposisjon. Om russerne finner på å invadere Norge : Vil de først sende missil mot norske flyplasser ( Ørland – F 35 , Bodø F 16 ) for å nøytralisere norske kampfly.

    • Nå får vi jo håpe at tingene roer seg ned Ture. Men dersom det virkelig braker løs mellom Russland og Ukraina med støtte fra Nato, skal vi ikke se bort fra at russerne vil gå inn i Norge for å sikre seg kontroll og hindre at Norge blir brukt som springbrett for angrep mot russiske styrker.
      Etter at Biden kom til makten er nok verden langt mer utrygg enn den var under Trump.

  2. Det er en annen sak som kan spille inn om det blir krig eller ikke. President Putin har store problemer på hjemmebane med demonstrasjoner og et politi som går meget hardhendt frem. Han har fått deler av befolkningen mot seg. Ved å gå til krig ; vil Russland få en ytre fiende som må bekjempes – da glemmes fort indre konflikter. Han har også bygget et svindyrt palass med eget stort bygg for sikkerhetsstyrkene sine – men benekter for at denne luksusen tilhører ham. Det sies at han er en av verdens rikeste personer – men han kan ikke trekke seg tilbake som statsleder – da vil etterkommerne hans drepe ham.

Det er stengt for kommentarer.