Klokt av pinsebevegelsen og Sigmund Kristoffersen -uklokt av misjonsforbundet

Kommentar: Avisen Fædrelandsvennen kunne for få dager siden rapportere at 14 ledere i pinsebevegelsen har vurdert hvordan hvordan menighetene bør håndtere situasjonen når homofile får gifte seg i kirken. “Prester som vil vie homofile bør holdes unna pinsevennenes prekestoler. – Vi kan ikke samarbeide med prester som står for dette,” sa pastor Michel Andreas Rivas i Kristiansand Filadelfia til avisen. Vi kan ikke bruke liberale forkynnere, sa Sigmund Kristoffersen som mener at dette spørsmålet er langt mer fundamentalt enn eksempelvis uenighet i synet på barnedåp/voksendåp. Den norske pinseledelsen tar her et modig standpunkt og derfor er det også desto mer trist at det norske misjonsforbundet eller “Misjonskirken” har lagt seg på en helt annen linje.

Den norske pinsebevegelsen har med dette sendt et klart og tydelig signal om hvor de står i forhold til problematikken med homofile ekteskap. Selv om Kristoffersen var noe svak på dette med samboerskap og gjengifte, vil vi likevel rose de 14 pinselederne for å ta Guds Ord på alvor og bryte samarbeidet med prester i den norske kirke som legaliserer synd og attpåtil søker å klemme Guds velsignelse over mennesker som har en samlivsform som bryter både med Guds lov og med naturen. Bibelen er veldig klar og tydelig på at seksuelt samkvem mellom to mennesker av samme kjønn er synd, og kirkens alvorlige feil med å tillate homofile ekteskapsinngåelser er ikke bare at dette innebærer en legalisering av sodomi, men det innebærer et nytt syn på ekteskapet og også et helt nytt teologisk grunnsyn -der Bibelen ikke lenger er øverste autoritet i lærespørsmål. En annen merverkverdighet vi så under kirkemøtet som innførte dette, var at erklærte “motstandere” av homoekteskap -faktisk stemte for å innføre noe de selv personlig er uenig i. Snakk om stødighet og samvittighet!

Misjonskirken på ville veier

Det norske misjonsforbundet eller “Misjonskirken” som det nå heter -ser ikke ut til å ha samme teologisk ryggrad eller respekt for Guds Ord som det pinsebevegelsen lederskap nå utviser. Fædrelandsvennen kunne onsdag fortelle sine lesere at “det er “en stor feil” å bryte samarbeid med prester”, og dette kom ikke fra de liberale selv, men fra Misjonskirken eller det som tidligere het Misjonsforbundet. I en “veiledning” fra organisasjonen som Fædrelandsvennen har fått tak i skriver Misjonskirkens general sekretær Øyvind Haraldseid blant annet: «Vi mener det er en uheldig strategi, både fra vår side og Den norske kirke sin side, å nekte og samarbeide med prester/pastorer som henholdsvis er tilhengere eller motstandere av samkjønnet vigsel.» Etter vårt syn begår Misjonskirken her en kunstfeil -og svikter alle dem som har forlatt den norske kirke som en reaksjon på frafallet som har skjedd. Som bibelske kristne har vi god grunn til å være urolige over utviklingen i Misjonskirken og vi tipper også at Misjonskirken vil bli et av de kirkesamfunn som selv kommer til å åpne for homofile ekteskap litt lenger ned langs veien. Frafall er frafall og misjonskirken ser her ut til å ta sitt første steg på denne veien som fører nedover og nedover. Vi beklager i hvertfall Misjonskirkens manglende vilje til å stå fast på Guds Ord og kompromissløst holde frem Guds ufeilbare ord i en tid hvor kirkesamfunnene ser ut til å bøye kne. Vi berømmer med andre ord Pinsebevegelsen og gir samtidig Misjonskirken styk. Dette var skuffende av Misjonskirken.