Karismatikerne Mike Bickle, Che Ahn, Kris Vallotton, Stacey Campbell og flere andre i møte med paven

pave-francisEndetidens store frafallskirke tar form: Noen av de mest kjente navn innenfor den karismatiske bevegelsen hadde et privat møte med pave Frans fredag. Både Mike Bickle, Che Ahn, Kris Vallotton, Stacey Campbell og et dusin andre karismatiske figurer fra Nord-Amerika og Europa var samlet i Vatikanet. I følge Mike Bickle, direktør for IHOP i Kansas City var hensikten med møte å få i gang en dialog med paven samt å samt å samtale om pavens syn på Jesus og kristendom. Møtet som varte et par timer, blir av kritikere omtalt som nok et tegn på at den karismatiske kristenhet nå søker enhet med den katolske kirke.

I følge Bickle fikk de under møtet med hans hellighet mulighet til å stille spørsmål og møtet var varmt og personlig. I følge Charisma skal paven ha blitt spurt om hans syn på den alvorlige villfarelsen man møter i Universalismen som hevder at alle veier leder til Gud og at alle religioner kan oppnå frelse uten å motta den nåde som Gud falsk-profet.pavengir utelukkende gjennom Jesus,og paven skal da ha forsikret om at han mente at Jesus er den eneste veien til frelse. Bickle skal ha spurt han direkte: “Er Jesus den eneste veien til frelse?” Og han beskrev paven som “veldig tydelig” på at han var enig i at Kristus er verden frelser og paven understreket videre sin kjærlighet til Jesus og Skriften. Paven har som kjent kommet med en rekke uttalelser om at muslimer og andre religioner er “Guds barn” men i følge Mike Bickle skal paven da ha referert til at alle mennesker er barn av Skaperen og barn av Adam og ikke “barn av forløsningen”. Verset paven gav som begrunnelse var Matteus 5,44 hvor det står: “… for at dere kan bli deres himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige,” sa Bickle som bommet på verset. I følge Bickle var paven lite glad over det faktum at enkelte i det katolske lederskap ikke respekterer og ærer den protestantiske tro. Paven sa videre at et nært fellesskap med Jesus er det eneste håp for nasjonen,” sa Bickle.

Møter kritikk

Den katolske paven har ved en rekke tilfeller uttrykt seg veldig uklart og mange spørsmål og kristne over hele verden anser paven som en falsk profet. En falsk profet som farer med vranglære -men som også er gitt oppdraget å forene katolsk kristendom med den karismatiske bevegelsen -som har vist seg lite opptatt av lære og doktriner og mer opptatt av å riste, falle i ånden og rave rundt fulle på det de tror er den Hellige Ånd. Mario The Vigilant Christian tok i 2014 et nødvendig oppgjør med paven som skal ha kalt bibelen en løgn.Hvorfor disse karismatiske lederne flokker om paven som helt åpenbart ikke representerer den kristne tro burde være ei gåte og tankekors for alle oss i den karismatiske bevegelsen som tror på Guds ord og holder bibelens ord og læren høyt i hevd.