Jonathan Cahn får kritikk for å ha stilt på TV sammen med “velstands-hallik” Kenneth Copeland

En rekke nettsider og kristne personligheter går nå til angrep etter at den kjente cahn-copelandforfatteren, rabbien og foredragsholderen Jonathan Cahn ja sa til å delta i noen tv program sammen med den kjente velstands og lykkeforkynneren Kenneth Copeland. Joanthan Cahn ble av Kenneth Copeland invitert til å delta under noen talkshow på Copelands TV program “Believer’s Voice of Victory” som til vanlig fremmer ekstrem og ubibelsk herlighetsteologi. “..når vi her ser hva Cahn har fellesskap med så er det vel ingen tvil om at han er selv en man ikke kan stole på. En som tilhører Jesus og som bøyer seg for bibelens ord forstår og vet at Copeland er en ulv..” skrev Bjørn Storm Johansen i en utfordring til undertegnede på Facebook og her er mitt svar

Den amerikansk/jødiske rabbien, forfatteren og foredragsholderen får nå kritikk etter at han nylig deltok i noen TV sendte program sammen med den kjente lykke og velstands cahn-copeland2forkynneren Kenneth Copeland som er mest kjent for å forkynne at alle troende har krav på rikdom, helse og suksess i dette livet. Copeland er i tillegg kjent for sitt arbeide med å søke å forene karismatiske troende med pavekirken og holdt i fjor et fellesmøte med den nå avdøde Tony Palmer som dedikerte hele sitt liv til å forene katolsk og protestantisk kristendom inn under pavedømmet som en ny økumenisk storreligion. Det er ikke bare Storm Johansen og den lutherske presten Chris Rosebrough som kritiserer Cahn for å ha deltatt i noen tv program sammen med Kenneth Copeland. I en uttalelse på nettsiden “Pirate Christian” sier skriver Rosebrough dette: “Jonathan Cahn’s transition to the dark side is now complete. He has now taken his eschatologically indefensible prognostications to the Dark Lord of the Heretical Sith, Kenneth Copeland,”skriver presten som så langt har fått 215 “likes” og 240 delinger på sin ytring.

Får kritikk også på egen You Tube kanal

Jonathan Cahn som har opptrådt i et stort antall tv og radioshow hvor han fremført sine budskap om “Shemitah” og “Harbinger” har også fått kritikk tidligere for å ha deltatt i programmer ledet av figurer som ikke har navn som klinger godt i mange kristne sammenhenger. Også på hans egen You Tube kanal finnes det enkelte som nå kritiserer Cahn for å ha deltatt i programmet til Kenneth Copeland. Etter å ha hørt gjennom hva Cahn sa under sin medvirkning var det intet som indikerte at Cahn gav sin tilslutning til Kenneth Copelands lære eller forkynnelse. Det vi heller møter, er en Jonathan Cahn som sier ja til å fremføre sitt budskap  hvor han enn blir invitert, uten at det betyr at han signaliserer tette forbindelser eller delaktighet i det forkynneren han samtaler med, står for å praktiserer ellers. En av dem som har kritisert Cahn for å stilt i et program i regi av Kenneth Copeland er profilen “Mrlz56” som skriver dette: “Jonathan Cahn you just lost all creditability.” og vedkommende får støtte av flere som omtaler Copeland som en “ulv i fåreklær”. “hawaii50th” svarer på påstanden slik: ” Just a guess and an opinion, could it be that the rabbi is just trying to spread the message regardless of the source. And maybe to try and get through to Copeland and hopefully he sees the light in a way he’s never seen before. Hopefully that’s what’s going on here, I think it is a minute before the midnight hour which makes it urgent.”  At Kenneth Copeland er en kjetter av dimensjoner er det ikke tvil om, en ulv i fåreklær, en vranglærer som fører ett fremmed evangelium, men Cahn ser primært ut til å bruke dette til en anledning til å fremføre sitt budskap til villfarne mennesker som samles om Kenneth Copelands talerstol.

Burde ha styrt unna Kenneth Copeland, kan miste troverdighet blant sine egne og svekke sin posisjon som profetisk forkynner

Cahns deltakelse i Kenneth Copelands TV sending har vakt forholdsvis sterke anklager fra enkelte av Cahns følgere på You Tube. Selv om Cahn ikke på noen måte ser ut til å gi sin tilslutning til Kenneth Copelands teologi er det flere som reagerer på at Cahn omtalte Copeland som “bror” noen ganger under programmet. “”Good bye! You call COPELAND brother? Do you NOT KNOW!!!!” -skriver Joanne Mann. “Kennith Copland is with the pope & NWO! I can NOT believe you are with him? WHY???” spør FireOrWater1 og det er ikke tvil om at Cahns deltagelse i programmet med Kenneth Copeland kan skade Cahns troverdighet overfor kristne som er i opposisjon til hva Kenneth Copeland ønsker å fremme. “Kenneth copeland? I will now unsubscribe.” skriver Brooke M mens Laura Mamanoni stiller Cahn dette spørsmålet: “You do realize he apostates right?”

Sterke reaksjoner

At Jonathan Cahns medvirkning i programmet til Kenneth Copeland er uten tvil omstridt og Karen DIckson skriver dette: “Why Johnathan Cahn, why are you with this traitor to the cross after he bowed down to the pope an sold out his congregation to follow the pope calling him Holy father. Shame on you sir whom do you serve? choose an be wise!” og det jonathan-cahn-infowarser ikke tvil om at dette var et uklokt valg av den velkjente forfatter og rabbi. I debattfeltet under diverse videoer fra Kenneth Copelands program forsøker enkelte å forsvare Jonathan Cahn: “Karen its a platform to spread what God has called Cahn to do. Copeland has a huge following whether right or wrong makes no difference. It’s the Holy Spirit who applies it to those who will hear and Gods word never returns void. Cahn is calling for America to repent. The Christians don’t need to repent if they are obeying the Lord but those who aren’t. That includes the other ministers who are one day going to stand before the Lord and He will say depart from me you workers of iniquity. They will have no excuse because the Lord is faithful to send His prophets to warn them. Don’t kill the messenger but pray for him that he is protected from the false,” skriver Margo Miko. En annen stiller spørsmålet: “Why oh why is Jonathan Cahn on this man’s show? everything coming from Copeland is deception.,” og mange beviste kristne er ikke spesielt glade for at Cahn på en måte gir legitimitet til Kenneth Copelands virksomhet, selv om han kanskje selv er bevist på det. På Kenneth Copelands egen You Tube kanal er kommentar-mulighetene deaktivert så der er det ingen som kan fremme kritiske kommentarer. På Jonathan Cahns egen Yoy Tube kanal kan seerne legge igjen spørsmål og kritiske kommentarer. Søkelys har i eposter og meldinger forsøkt å få Jonathan Cahns reaksjon på kritikken og vil oppdatere saken når svar eventuelt foreligger. Jonathan Cahn har tidligere svart på tilsvarende kritikk, og sa da at det å delta i et program sammen med noen ikke nødvendigvis indikerer at man står sammen med, eller går god for den lære eller praksis de han er gjestetaler hos representerer.

https://www.youtube.com/watch?v=-Sz8_RmA-qE

Skyter over mål

Selv om det kanskje ikke var veldig klokt av Cahn og svare ja til invitasjonen om å delta i programmet i regi av Kenneth Copeland, gav det han likevel en god mulighet til å spre sitt budskap til en tilhørerskare som er vant til å høre budskap om velstand og lykke. Cahn har tidligere sagt at han preker i mot “fremgangs-evangeliet” eller “herske ideologien” men understreker likevel at han går inn gjennom de dører og muligheter som åpner seg. Det Cahn har gjort med å stille i programmet til Kenneth Copeland kan vel best sammenlignes med noen tilfeller der den norske presten Ludvig Nessa har stilt i “Studio direkte” på TV Visjon Norge -og snakket med Jan Hanvold om temaet abort. Selv om det kanskje kan defineres som uheldig at Cahn deltok i noen TV program i regi av Kenneth Copeland er det likevel søkt å konkludere slik den lutherske presten Chris Rosebrough gjør i sin korte og upresise kritikk på “Pirate Christian”. Et bilde av Copeland og Cahn som håndhilser og “Need we say more?” er ikke en  begrunnelse kjære prest. (De aktuelle videoene kan ses fra Jonathan Cahns kanal her

kritikk-cahn

 

 

 

 

2 tanker om “Jonathan Cahn får kritikk for å ha stilt på TV sammen med “velstands-hallik” Kenneth Copeland

  1. Hva gjorde Jesus? Han gikk i synagogen og prekte selv om han mildt sagt ikke delte deres teologi.

  2. Ja..men han kalte de også til omvendelse og konfronterte de om deres falske lære. Dette må gjøres samtidig som man forkynner sannheten.

Det er stengt for kommentarer.