Jon Kvalbein og kone har meldt seg ut av den norske kirke

Mens den norske kirke nå glir dypere og dypere inn i vranglærens mørke er det nå stadig flere bibelske kristne som velger å forlate den norske kirke i protest mot at kirken nå etter alt å dømme vil tilby vigsel av likekjønnede “ekteskap”. Nylig hadde jeg selv besøk i
jon-kvalbein2min stue av en ansatt i denne “homsekirken” som argumenterte for sitt syn, og det er ikke tvil i mitt hjerte. Her var det ingen respekt for Guds ord, null respekt for den kristne kirkes mangeårige tradisjon med å holde fast på hva bibelen sier om ekteskapet. Det er Guds ord den norske kirke nå har forkastet -og konsekvensene må bli at Guds folk i stort antall forlater denne vranglærende kirken som verken representerer Gud, Bibelen, Kristus eller Ånden. Det var derfor en stor glede å kunne lese fra et innlegg i Dagen denne setningen av Jon Kvalbein: “Min kone og jeg har nettopp meldt oss ut av Den norske kirke og inn i Misjonssambandets nyopprettede trossamfunn.” Et eksempel mange burde følge eller finne seg et kristent fellesskap som holder fast på Ordet. Les Jon Kvalbeins innlegg i avisen Dagen her