John MacArthur har stått i kristenforfølgelsen og ber menigheter verden over forberede seg på mer forfølgelse fra myndighetene

Den velkjente og anerkjente bibellæreren og pastor for Grace Community Church, John Mac Arthur advarer nå kristne kirker om å forberede seg på mer forfølgelse fra myndighetene. MacArthurs menighet var blant de kirker som nektet å bøye seg for myndighetenes Covid-19 diktatur, og trosset delstatens Covid-19 forskrifter som forbød menigheter å holde gudstjenester av hensyn til smittevern. Grace Community Church og et mindre antall kirker og forsamlinger nektet å legge seg på ryggen som lydige hunder, da myndighetene på delstatsnivå bestemte seg for å gjøre seg selv til kirkens herre, med vedta at smittevernregler veier tyngre enn Guds Ords befalinger om å komme sammen til ordets forkynnelse, dåp og nattverd.

John MacArthur og Grace Community Church tross førte menigheten inn i en lengre juridisk konflikt med delstaten California, som endte med at delstaten inngikk forlik med Grace Communty Church og vil betale menigheten 800 000 dollar eller nærmere sju millioner kroner i erstatning. Dette beløpet betyr at kirken får dekket alle sine juridske omkostninger i saken og sitter tilbake med en liten netto som kan brukes til drift av kirken. For delstaten California og Los Angeles er dette et pinlig nederlag som viser at deres Covid-19 regler i praksis var et brudd på religionsfriheten til Grace Community Church og deres medlemmer. Imidlertid tror ikke pastor John MacArthur at dette betyr slutten på myndighetenes forfølgelse av Jesu Kristi kirke. I et blogginnlegg skriver pastoren og bibellæreren tvert i mot at den kristne kirke må forberede seg på mer forfølgelse fra myndighetene i tiden som kommer.

I gamloe Sovjetunionen var den kristne kirke under angrep og ble nektet grunnleggende friheter som forbud mot å komme sammen. Kristne som brøt myndighetenes regler og lover risikerte fengsel og arbeidsleirer

For en kristen burde samling om Guds Ord, felles bønn, nattverd, dåp og det kristne koinonia være like essensielt som mat og drikke. I Skriften blir Guds menighet sammenlignet med et legeme, hvor lemmene samspiller og hvor nåde og tjenestegaver blir brukt til å betjene hverandre. For den tidlig-kristne kirke var gudstjenester så viktige at de kristne, i strid med keiserens pålegg og forbud, kom sammen i grålysningen i skogen på Herrens dag for å tilbe, lovsynge, ta til seg av forkynnelse, dåp, nattverd og bønnene. Konsekvensen av den ulydighet mot øvrigheten kunne være en tur på bålet eller bli kastet til løvene. Så kjært var det kristne ekleksia for de troende. Verken forbud, trusler eller smittevern-regler kunne hindre at Guds folk søkte sammen til det som var det mest dyrbare for dem. Det er noe av den ånd vi finner hos John MacArthur og andre kirker, spesielt i Canada -som har gjennomgått kristenforfølgelse kamuflert som smittevern. Flere pastorer har som kjent sittet fengslet i Canada fordi de forble mer tro mot kirkens hode, enn mot ugudelige myndigheter som arrogant krevde at kristne skulle neglisjere Herrens bud og forordninger. I videoen under går Tim Hurd i Bible Thumping Wingnut gjenom hovedpunktene i pastor MacArthurs blogginnlegg hvor det heter at den kristne menighet må forberede seg på mer kristenforfølgelse fra myndigheter.

Hele MacArthurs blogginnlegg med engelsk tekst som har overskriften “Facing COVID-19 Without Fear” kan leses her: https://www.gty.org/library/blog/B210921

 

 

 

4 tanker om “John MacArthur har stått i kristenforfølgelsen og ber menigheter verden over forberede seg på mer forfølgelse fra myndighetene

 1. PROKLAMASJON FRA HAN SOM OPPFYLLER PROFETIENE:

  De religiøse er så i åndelig formørket rus at de helt glemmer Jesu forbilde der han sa:

  “Dere har djevelen til Far”.

  “Vik bak meg Satan”.

  “Dere er som kalkede graver. Utvendige fine å se til, men innvendige fulle av dødningrben”.

  “Ormeyngel!”

  “Hvem skal fri dere fra Gehennas dom”.

  “Dere er en ond og vrangartet slekt”.

  “Dere er to ganger døde, opprykket med rot”.

  Søkelys lyver og sier de tror på den mannen som gikk rundt og sa dette til de frafalne jødene. Derfor er de eksakt lik de jødene som hatet og drepte ham.

  Jesus sa:

  “Jeg er IKKE kommet med fred, men med STRID”. Hele kristenheten går bare rundt og skal kosesnakke med alle. De er blitt feminine og er ikke lenger skikkelige menn. Og de er så lang fra den sanne kristendommen det er mulig å komme. Når Jehovahs dag opprinner vil de kaste seg ned og rundt og skrike enda høyere enn de gjør i pinsevennenes forsamlinger.

  “Men den dagen vil jeg ikke høre bønner”, sier Jehovah Gud bestemt. Jehovah er Guds Hellige Navn som Kjell Andersen “beklager” at de ikke bruker. Sannheten er at Jehovah Gud SELV ikke tillater at de bruker det Navnet som er gitt “til et folk for Hans Navn”. De er rett og slett forkastet.

  Hvorfor tror kristenheten med Søkelys i spissen at jødene drepte Jesus? Fordi han gikk rundt og pusesnakket til dem? Nei, Dagen kommer ganske snart og da er det over med løgnene om treenighet, udødelig sjel og Tor og Odins Helvete.

  “En liten surdeig syrer HELE deigen”, sa Jesus. I Søkelys’ og kristenhetens bakst er det faktisk mere surdeig enn mel. Lykke til dere som avstår fra all denne løgnen!

  3
  3
  • Guds navn er JHVH. Iflg en avdød norsk meget kyndig bibellærer er både Jehova, Jahova, Jahve eller hva det måtte være ikke riktig, Det Store Navn som skrives JHVH kan intet menneske uttale riktig. Derfor er det oversatt Herren og derfor av frykt for navnet sier jødene Adonai

  • Men sier du JAhveh, så må du si JAsus, JAremia etc. Men i alle fall ikke det arameiske ordet for Baal – nemlig “herren”.

   1
   1
 2. I sovjet var det å utrydde kristendom en vitenskap. Ulempen med brutal forfølgelse var at den mobiliserte kristne med ganske sterk åndskraft. Så noe som var vanlig var at sovjetstaten innsatte liberale ledere i kristenlivet. Akkurat som i Norge. Erfaringsvis svekket dette både bibeltroskap og åndskraft hos vanlige folk.

  Jeg tror også det kan bli vanskeligere å være kristen i tiden som kommer. Men jeg er veldig forsiktig med å ha noen meninger om hva som vil bli vanskeligst. Jesus advarte mot å bli lurt. Tydeligvis ville dette bli det farligste. Og det er utrolig mange feller man kan gå i. Det finnes grøfter man kan falle i på alle kanter. Det farligste er å ha for stor tro på seg selv og bli så selvsikker som Peter da han sa “om jeg så skal dø med deg”.

Det er stengt for kommentarer.