Jesus only dåp skaper bølger i baptist samfunnet

jesus-onlyNorske baptistmenigheter advares mot trossamfunn som ikke døper i den treenige Guds navn. Ledelsen i Det Norske Baptistsamfunn har sendt ut brev med advarsel til alle sine nærmere hundre menigheter. Det skjer etter at «flere personer» i kirkesamfunnets flerkulturelle miljøer har knyttet kontakt med United Pentecostal Church (UPC).» I brevet, som er datert 16. januar, heter det at kontakten «i noen tilfeller har ført til splittelse av menigheter.» Etter det Dagen forstår dreier det seg først og fremst om 50-60 personer som har brutt med Baptistsamfunnet og startet egne menigheter i Åmli og Stavanger, melder avisen Dagen. Les saken fra Dagen.no

2 tanker om “Jesus only dåp skaper bølger i baptist samfunnet

  1. Apg. 2,38 Peter svarte dem:”Vend om å la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene og dere skal få Den hellige ånds gave”. Her står det svart på hvitt. Baptistene er på ville veier! Jesus er det eneste navnet vi kjenner, den eneste Gud vi noen gang får se. Faderen er intet navn, heller ikke DNÅ.

  2. Dåp i Jesu navn er i prinsippet en bibelsk dåp. Det man muligens kan reagere på er at UPC avviser troen på den treenige Gud, altså at disse blir døpt til et annet gudsbilde en det tradisjonelt evangeliske. Matteus 28,18-20 blir av de aller fleste kristne kirkesamfunn brukt som døpeformular og skjer i Jesu navn. En tanke vi bør fastholde er alt vårt virke skjer i Jesu navn, Kol 3,17 og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham!

Det er stengt for kommentarer.