“Jesus Light” eller Callum/Cowl Geier, river ennå bibler

Callum Geier er “Bible Is The Mark Of The Beast” kultens mest aktive medlem, Geier er mest kjent for sine bibelrivnings-seanser hvor Bibeler rives i stykker i Den Hellige Ånds navn. Han er også kjent for å være mannen som opererer med mange forskjellige navn både på You Tube, Facebook og Google+

geier-rip-the-bibleCallum Geier er en mann som opererer med mange identiteter på You Tube og andre
sosiale medier på nettet. Callum eller Cowl er blant navnene han anvender og på You Tube og Google+ har han operert både under sitt egentlige navn eller som “Sick Wayer”,  “Truth seeker”, “HolyGhostQuaker” eller “JesusLigth” som han kalte seg en periode. Geier har nå slettet sin “JesusLight” google+ konto og sin Holyghost Quaker kanal og valgte en kort tid å kalle seg Cowl Geier. Imidlertid er også Cowl Geiers navn borte fra You Tube, og navnet han nå opererer under er Chuck D. Hans hovedbeskjeftigelse er enten å spamme internett med setninger som “Bible Is The Mark Of The Beast” eller og rive i stykker bibler i Guds navn under det han tror er Den Hellige Ånds ledelse. I tillegg er den unge mannen aktiv på Facebook hvor han er aktiv i flere religiøse grupper, deriblant “BIMOB kultens Facebookgruppe og “Followers of Jesus”.

“Callum Geier som sammen med Chase Jester og Harland Hoy er en av BIMOB kultens mest aktive medlemmer. Gjennom ulike konti på Google+ og You Tube spammer han ulike kristne You Tube kanaler med setninger som “Bibelen er dyrets merke” eller “Matteus, Markus, Lukas og Johannes er gamle testamentet.” En annen viktig beskjeftigelse Callum har er å gjøre seg til venns med de han kaller “bibel-tilbedere” og på hans venneliste finner vi Syvendedagsadventister som omtaler Callum som “brother” og en rekke YouTube profiler som burde være klar over Callum Geiers forkjærlighet for å rive i stykker bibler i Guds navn. Geier har igjen slettet sine videoer (23/7-14) men de vil mest sannsynlig bli postet igjen på nytt eller under så lager mannen seg en ny You Tube kanal. I mellomtiden kan du sjekke et av hans tidligere bibelrivnings “stunts”  Callum in action: The Bible Is 666 eller Callum “The Bible rip  dance”

 Publiserer bible-rip videoene pånytt for så og fjerne dem igjen

Det kontroversielle bibel-hatende kult-medlemmet forklarer i denne videoen hvorfor bibelen er dyrets merke og at årsaken til at han slettet sine tjue videoer onsdag var på grunn av at han hadde snakket med “for mange folk” og at disse hadde overtalt ham til å slette sine “bible is the mark of the beast” videoer. Imidertid lovet kultmedlemmet å legge ut igjen videoene og har så langt holdt ord med å legge ut en video hvor han river i stykker en bibel. “At vanlige kristne i det hele tatt gidder å kaste bort tid på å forsøke å omvende denne personen til bibelsk kristendom er for meg ei stor gåte, -for det finnes knapt tall på hvor mange ganger Callum har latt seg “omvende” eller overtale til å ha et mer sunt syn på kristentroen. – Etter hver eneste “omvendelse” han foretar seg vender han raskt tilbake til sitt egentlige grunnsyn -som er at Bibelen er dyrets merke og en avgud,” sier vår kilde som har fulgt Geiers virksomhet på You Tube gjennom flere år. Geiers siste bidrag til BIMOB kulten er videoen nedenfor som ble lagt ut på nytt 20 oktober. Geier har imidlertid igjen fjernet sin bibel-rip video.