Jesabel og Akab er tilbake ved makten -en ilegitim president innsatt i Washington

Joe Biden og Kamala Harris vil i morgen bli tatt i ed henholdsvis til president og visepresident, dette etter omfattende valgjuks. Donald Trump er på vei ut og vil måtte møte for riksrett, for andre gang -og får gjennom denne tilsynelatende totale ydmykelse en mulighet til å slå tilbake. Aldri har verden hatt en person med makten som er blitt mer hatet og foraktet enn Donald Trump. Under hans fire år med makten har demokratene, massemedia og regjeringer verden over gjort alt for å fremstille presidenten i et dårligst mulig lys. Resultatet har blitt at Trump -som ikke har startet en eneste krig, er blitt en mer hatet mann enn Osama Bin Laden og Saddam Hussein ble tilsammen. Den globale elite som vil innføre “the new world order” “the great reset” og “the green new deal” har hatet presidenten fra første dag. Derfor kan alle disse puste lettet ut -etter at systemet med hjelp av omfattende stemmejuks har brakt tidenes mest upopulære kandidat til makten. Omkranset av 25 000 soldater har innsettelsesseremonien mer til felles med en innsettelse etter et militærkupp, enn en innsettelse av en demokratisk valgt leder

Det er ikke første gang i historien valgjuks og stemmemanipulering har ført til at feil mann er blitt valgt til et lands øverste embede. I Hviterussland sitter Aleksandr Lukasjenko med makten etter anklager om omfattende valgjuks, og fra onsdag vil Joe Biden (for en kort periode) sitte med makten som en ilegitim president fordi omtrent halvparten av amerikanerne mener at han har kommet til makten ved hjelp av juks, Som president vil Joe Biden ha nøyaktig like mye legitimitet som Aleksandr Lukasjenko som selv blir beskyldt for omfattende valgfusk. Vissheten om at det er en dypt splittende personlighet som blir innsatt som “president” onsdag gjør at man rett og slett har valgt å avlyse folkefesten angivelig av hensyn til Covid-19. Et stort antall soldater er satt inn og en jublende folkemasse er erstattet av tungt bevæpnede soldater. Dermed minner innsettelsen av Biden om tilsvarende innsettelser i kommunistiske land hvor folkemassen er fortrengt av soldater som er vant til å blindt følge ordre. Hvor lenge Biden blir sittende som president før han erstattes av Kamala Harris er usikkert, men en ting er klinkende klart. Jesabel er tilbake med makten i Amerika, og dette er noe kristne amerikanere kommer til å måtte betale en høy pris for. Under Jesabels ledelse vil USA fortsette kursen mot sin ødeleggelse. På tross av flere titalls millioner kristne har vært i bønn og dels bønnfalt og dels deklarert at Donald Trump skulle få ytterligere fire år i det hvite hus, har Gud tilsynelatende valgt å si nei til deres bønner. I stedet har de fått en president som har jukset seg til makten ved hjelp av mektige krefter i media, big tech, det kinesiske kommunistpartiet og korrupte republikanere som har sviktet både folket og grunnloven. På grunn av at republikanerne ikke ville kjempe for folket, har Mich McConnel og lederskapet i det republikanske partiet tapt flertallet i senatet. Dermed kan Jesabel-ånden få fritt politisk spillerom mens nasjonen spinner nedover og mot dets forutbestemte undergang.

Akab og Jesabel tilbake i det hvite hus

Etter fire år med Donald Trump har amerikanerne fått installert sin nye adminstrasjon som er kommet i Jesabel og Akabs ånd. I likhet med Akab og Jesabel i det gamle testamentet vil det nå bli fremmet en politikk som fremmer fosterdrap og LGBTQ agendaen. Evangeliske kristne har forsøkt i bønn og motstå dette, men var aldri forberedt på at Akab og Jesabel ikke ville gå etter boka og spille med rene kort. Gjennom juks, manipulasjon og støtte fra MSM og den globale politiske elite som vil innføre det mange omtaler som “the beast system”. I motsetning til profetiene som er fremsagt av vår tids ulike profetiske røster, er profetiene om det kommende og siste systemet omtalt i Bibelen. Endetidens siste system vil være basert på sosialistiske verdier som alltid har vært anti-Gud, anti-liv og anti-familie. Dette vil bli noe evangeliske kristne amerikanere vil komme til å kjenne på, etter å ha hatt en kristenvennlig president i Det Hvite Hus i fire år. De siste ukene har avslørt at presidenten har omgitt seg med mange Judas figurer, herunder Mike Pence og Bill Barr. Selv om disse krefter nå tilsynelatende har vunnet og fått installert seg sin Jesabel og Akab i det Hvite Hus, vil Trump få sin dag i retten -og dermed anledning til å avsløre hva slags råttent valgjuks som brakte Akab og Jesabel tilbake til makten. Demokratenes største tabbe i dette skitne bedraget var å stille Trump for riksrett -og ett av anklagepunktene som er rettet mot presidenten er falsk informasjon om at valget var rigget. Dette gjør at Trumps advokat-team som sitt forsvar vil måtte legge frem de bevis Trump leiren sitter på av valgjuks. Så langt har media, big tech gigantene og rettsvesenet nektet å se bevisene, men under en riksretts-sak vil dette bli avslørt -og verden vil se at dette har vært det største valgjuks i moderne historie.

Minner om et militærkupp

Innsettelses-seremonien hvor mennesker er erstattet av 200 000 flagg og 25 000 soldater minner mest om innsettelsen etter et militærkupp i Venezuela eller Pakistan. I løpet av få måneder har demokratene lykkes med å omgjøre en demokratisk republikk til et diktatur preget av omfattende meningssensur, utestengelse av folk fra sosiale medier og tvangsnedstengning av Parler som vistnok skal være oppe igjen i løpet av kort tid. Lik media i det gamle Sovjet utøver pressen full kontroll over informasjonsstrømmen og valgjukset har vært så åpenlyst at folk er kommet dithen at de ikke lenger tror sine egne øyne. Informasjonskontrollen av MSM har vært så sterk og omfattende at folk først tror sine egne øyne når media sier det er greit. I løpet av to måneder har demokratene omgjort “land of the free and home of the brave” til et tyranni hvor ytrings og etterhvert også religionsfriheten vil være en saga blott.

Facebook Comments

6 tanker om “Jesabel og Akab er tilbake ved makten -en ilegitim president innsatt i Washington

  • Det ser ikke ut for at du har fått noe svar.
   All synd, inkludert valgfusket, (som er bevist ved at mer en 700 mennesker har signert en Afidavit på at de har bevis for valgfusk) er et resultat av syndefallet.
   Gud har vunnet over all synd, inkludert valgfusket, og hvert menneske som ikke har blitt født på ny må en dag svare for sine handlinger. For dem som ikke har Kristus som sin synd bærer, så vil de engang bli dømt for disse syndene

 1. Joe Biden og Kamala Harris har nøyaktig like mye eller lite legitimitet som folkevalgt som det Aleksandr Lukasjenko i Hviterussland har.
  Hviterussland har lenge vært det USA er i ferd med å bli, et diktatur hvor folks stemme blir undertrykt.
  Vi har skjønt hva som skjer med Corona, valgjuks, nedstenging og det andre som har skjedd. Den globale elite har tatt hevn. De har hatet Trump og dette hatet de har hatt mot Trump vil nå vende seg mot kristne.
  Det vil komme en forfølgelse av kristne i Europa og Amerika før Jesus kommer tilbake igjen. David Wilkerson som var en typisk domsprofet har advart om at kristenforfølgelse kommer -og den vil komme i en tid som denne.
  Kristne i vesten har i flere ti-år vært vitne til forfølgelse av kristne i muslimske land, uten at det har vakt noen reaksjoner eller engasjement blant kristne.
  Denne forfølgelsen vil nå komme til oss.
  USA har valgt, -og valgt feil

  6
  3
 2. Satan vil i dag få tilbake sitt brohode og domene i USA
  Dette er begynnelsen til slutten på USAs hegemoni i den vestlige verden.
  En senil og dement Akab i kompaniskap med den nye Jesabel vil føre Amerika til død, ødeleggelse og dom.
  Kina blir den dominerende makt i den nye verdensorden og stakkars Europa vil bli slaver. Politikerne i Euopa er med på det. Selv feige Erna Solberg er en del av det sataniske systemet som nå tar over.
  Vi går vanskelige tider i møte. Alt vil fort legge seg til rette for innføringen av dyrets merke og antikrist-systemet. Vi er nå gått inn i de sju årene som kalles trengselstiden, og TRUMP som motstod systemet er ryddet vekk.
  Bit tennene sammen for sju år med den store trengsel folkens.
  Snart kommer Herren og redder sitt folk.
  2021-2028 vil bli mørke år for oss alle. Men når Jesus kommer i midtuken og henter oss, vil verdens barn få det virkelig helsvart. Da er bruden på fest i himmelen, mens verdens barn, spottere og hatere skal pines under vreden.
  Hold motet oppe Jesu brud.
  Dommen over disse er nær

  12
  6
  • Jeg vet at noen tror det blir flere opprykkelser men selv har jeg ikke funnet noe i Bibelen som tyder på andre enn den som finner sted under den siste store trengselen som kommer på slutten på tusenårsriket. Jeg tror ikke de troende på den tiden skal være på jorden når den blir oppslukt av ild.

   Og på en annen side. Ved inngangen til tusenårsriket skal martyrene oppstå fra de døde og herske med Jesus i tusen år. Det gis inntrykk av at dette er noe virkelig stort. Dette er et langt mer håndfast løfte enn vage teorier om opprykkelser.

   Hvis det som ble skrevet for snart to tusen år siden om de siste årene før tusenårsriket nå blir virkelighet. HVEM KAN DA TVILE på det som står i Bibelen? Det burde være umulig.

   Djevelen håpet på et vellykket kupp i himmelen men ble beseiret av Jesus og kastet ned på jorden. De arme menneskene som følger djevelen i disse siste tider derimot har fryktelig mye å tape og ikke noe å vinne.

   1
   1
  • Det er mange kristne rundt om i verden som opplever trengsel i disse dager, men trengselstiden, Daniels 70 åruke er ikke begynt. For før den begynner skal Herren komme ned fra himmelen og så skal vi som tror på ham, sammen med dem som døde i troen på Jesus,, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren.
   Først når dette har skjedd kan trengselstiden begynne.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *