Jan Kåre Christensen ut mot Søkelys fordi vi omtalte overgrepssaken i Nardus bevegelsen

Bibellærer og evangelist mener i likhet med Nardus-leder at seksuelle overgrep i kristne sekter bør forties, holdes skjult for politiet og rettsvesen slik at overgripere slipper unna og ofrene aldri får rettferdighet   Søkelys har i en rekke artikler skrevet for flere år siden, men lagt ut på nytt igjen, rettet søkelyset på den omstridte Nardus bevegelsen og på evangelist Torkild Terkelsen som ble kjent som predikanten som mener politietterforskning kan være verre enn overgrepet. Saken omkring Silvia Henriksdóttir som har skrevet boken “Sig at du lyver” ble først omtalt av Søkelys da boken utkom og senere omtalte også TV2 saken. Søkelys har grundig kjennskap både til den norske Nardus bevegelsen og Silvia som valgte å dele sin historie gjennom boken “Sig at du lyver.”

Jan Kåre Christensen kritiserer pastor Torp fordi Torp mener at homofili er i strid med Bibelen. Imidlertid er ikke homofili i strid med Guds vilje dersom vi skal tro hva blogger Jan Kåre Christensen skriver på egen blogg

Blogger Jan Kåre Christensen går både i kommentarfeltet her i Søkelys og i serie eposter til angrep på Søkelys fordi vi har valgt å omtale boken til Silvia Henriksdottir som opplevde det ultimate svik da hun ble utsatt for seksuelle overgrep under sin oppvekst i  Nardus-menigheten i Torshavn. Nardus menighetene en for dem som ikke kjenner bevegelsen, en selvstendig kristen bevegelse som avviker fra de tradisjonelle trossamfunnene rent teologisk.  I flere eposter fra Christensen blir jeg oppfordret til å slette det som er skrevet omkring Nardus og omtalen av de seksuelle overgrep det tidligere Nardus medlemmet Silvia Henriksdottir forteller om i sin bok “Sig at du lyver. Henriksdottir som vokste opp i Nardus bevegelsen avdekker i sin bok en menighet som fullstendig sviktet henne da hun opplevde det ingen barn bør oppleve, nemlig å bli utsatt for seksuelle overgrep og misbruk av personer man i utgangspunktet skal ha tillit til.

Det store svik fra Nardus

Silvia sto frem med sin historie til ledelsen i Nardus i tenårene. De reagerte på en helt annen måte enn hun hadde håpet. Til tross for at hun var svært ung også da overgrepene ble kjent, ble politiet aldri involvert.

Det store svik fra Nardus i denne saken var etter mitt syn det faktum at de ikke ønsket at politiet skulle bli involvert i saken. I stedet for å behandle saken i overensstemmelse med de kjøreregler som foreligger i seriøse kristne forsamlinger, valgte de taushet og fortielse,  og ved flere tilfeller lot de overgriperen være tilstede på barneleier i regi av Nardus. Silvia selv forteller om hvordan hun ble misbrukt av et medlem i pinsemenigheten fra hun var tre til seks år gammel, og hvordan Nardus-menigheten deretter håndterte dette. Overgriperen ba om tilgivelse, og fikk deretter tilgivelse og fornyet tillit.  “– Den som nevner denne synden etterpå har syndet mer enn den synden overgrepet var i utgangspunktet. Det vil si at dersom offeret, altså barnet, forteller om dette, så har man syndet mer enn å gjøre overgrepet, fortalte  hun til TV 2 Nyhetene da saken ble omtalt der. Den kritikk som er blitt rettet mot Nardus ledelsen og evangelist Torkild Terkelsen  fra Søkelys går utelukkende på deres manglende evne til å håndtere overgrepssaker på en god og rett måte, og når Terkelsen overfor TV2 sier dette om sin håndtering: “Jeg tror jeg gjorde det som var rett. Jeg tar ikke imot kritikk for dette. Jeg ville gjort det samme i dag,” så vitner det om en manglende evne og forståelse overfor alle dem som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Noe vi med sorg må beklage.

Et svik mot ofrene 

Blogger Jan Kåre Christensen har så avgjort ikke mye omtanke overfor jenta som ble rammet av seksuelle overgrep fra det seksuelle rovdyret som opptrådte som fromt medlem av Nardus. Foruten denne saken kjenner Søkelys til at det har vært flere lignende saker i Nardus, både mot en gutt som riktignok klarte å avverge overgrepet med å slå til overgriperen, men også mot en jente som ikke var like heldig. Den unge gutten klarte heldigvis å avverge det som kunne blitt et overgrep, og gjerningsmannen er i dag død. (Selv nå, mange år senere ber jeg ennå for disse jeg kjenner i Nardus som er blitt forsøkt utsatt for overgrep)

Etter mitt syn er det både nødvendig og viktig å ikke grave ned slike saker og enhver seriøs menighet må ha gode rutiner for å skåne barn og unge fra pedofile overgripere, og når det først har skjedd, burde alle slike forhold anmeldes til politiet. Og det nettopp her Nardus leder Torkild Terkelsen svikter. Jeg vil på ingen måte anklage Terkelsen for noe annet enn å ha unnlatt å se til at politiet fikk vurdere saken. For et offer kan en anmeldelse og eventuell straffesak mot gjerningsmannen gi en viss oppreisning og følelse av rettferdighet, selv om traumene eller de psykiske sårene voldtekt og seksuelle overgrep -aldri vil bli helt borte. I denne saken burde Terkelsen og Nardus av hensyn til offeret ha tatt grep som sørget for at gjerningsmannen fikk sin straff samt at offeret får den nødvendige hjelp til å bearbeide det som har skjedd.

Mener Søkelys går “Satans ærend” med å skrive om Nardus og seksuelle overgrep og hevder Åge Samuelsen er en forpult horebukk

“Hanvold, Torp og Åge Sameulsen er noen «forpulte» horebukker for å si det rett ut, jeg håper Samelsen ble frelst,” skriver Christensen i en epost til Søkelys. “Hanvold og Torp er løpet kjørt for, de er på vei imot fortapelsen!” sier blogger Christensen videre

Når Christensen i sine eposter oppfordrer: “Slett alt det du har skrevet om Terkelsen, det er Satans ærend du går!  -Hadde slettet de med en gang og aldri skrevet om dette igjen. -Og skriv heller om Torp, det primitive livet han lever og den læren han har er bare et luftslott, han apostel, ha.ha!” spotter Christensen som ikke går av veien for å bruke sterke ord både mot Torp, Hanvold og Åge Samuelsen. I følge bloggeren er de alle tre noen “forpulte horebukker” og dette understreker hvor langt Christensen er villig til å gå i sitt forsvar av Nardus lederen. Torkild Terkelsen og hans Nardus bevegelse befinner seg rent teologisk helt i ytterkant av tradisjonell kristendom, og det samme gjør Jan Kåre Christensen. Som kjent avviser Nardus bevegelsen læren om den ene treenige Gud, mener videre at de fleste mennesker er forutbestemt til evig fortapelse, (ekstrem predestinasjon) -hevder videre at dem som er døpt med ordlyden “I Faderens og Sønnen og Den Hellige Ånds navn” må gjendøpes i Jesu navn alene. Et annen moment i Nardus virkelighetsforståelse er at alle protestantiske kirkesamfunn og organisasjoner er døtre av Babylon den store skjøge. I praksis betyr dette en helt åpen forakt av all evangelisk kristendom i Norge, og Nardus befinner seg også på utsiden av det kristne menighetsfellesskapet i Norge. At Christensen med sin ubibelske teologi har sympatier med Nardus forstår vi, men at han har så lite empati for ofre for seksuelle overgrep er et tydelig vitnesbyrd om en bibellærer som skjønner like lite som Torkild Terkelsen.

Er uenig i noe

“Jeg er uenig med Torkild Terkelsen i flere ting. Men han er en Guds mann, en kristen broder og som det står stor respekt av å ha forkynt evangeliet i inn og utland i 60 år. Han var syk, inn i døden men Gud reiste han opp. Sønnen var født med klumpfot, men Gud helbredet han. Jo, Terkelsen lever som et Lysets barn. Når det gjelder Hanvold og Torp så lever og vandrer de i mørke. De går i den Ondes tjeneste og er ulver i fåreklær med et liv som er Kristus uverdig og den tros-karismatiske lære-forkynnelse de holder seg til kan jeg ikke noe med! Åge Samuelsen var tross alt i Ånden 10-15 år av sitt liv og tjeneste. Han rotet det til for seg selv noe veldig, men jeg håper han ble frelst som gjennom ild. For hans horeliv og periode dranker som han var, det var ikke Kristus verdig,” skriver Christensen i en epost til Søkelys.

Tekst Kjell Andersen

 

 

51 tanker om “Jan Kåre Christensen ut mot Søkelys fordi vi omtalte overgrepssaken i Nardus bevegelsen

 1. JKC er seg selv lik. Hvorfor forsvarer han ikke Torp mot sine egne rykter? En viss server skal, etter hva han selv sier, ha fortalt at Torp har loppet han for et millionbeløp, og kjøpt seg en dyr bil for pengene. Dette er ondsinnede rykter.

  1
  1
 2. Det er et tema som går igjen når det gjelder Jan Kåre Christensen i de siste årene. Nemlig at han er en varm forsvarer av en predikant som tar lett på pedofili og at han angriper de som vil beskytte barn mot pedofile.
  (Redaksjonen har endret litt på en formulering i denne kommentaren)

  Det er Jan Kåre sin agenda. Han har absolutt null respekt for barn. Noe han har vist i sin forakt ovenfor sine egne barn der han driver blogger som bare skjemmer ut hans egne barn. Barn som ikke støtter sin far og ikke engang møtte opp i Oslo byrett for å støtte sin far selv om de fysisk var i samme område.

  1
  2
  • JKC forsvarer nok ikke pedofile, men han forsvarer en predikant som helt åpent tar svært lett på det faktum at en ung jente ble utsatt for overgrep av et medlem av bevegelsen. Jeg gjorde derfor en liten omformulering i teksten din Knut.

   1
   2
 3. Skal si Christensen har en skitten tunge og munn. Kristne må merke seg at denne mobberen faktisk omtaler Åge Samuelsen og disse andre som “forpulte horebukker”. Vi er jo kjent med at Hanvolds skitne tunge overfor en journalist i NRK. Her ser vi en Christensen på samme nivå. Det hjertet er fylt av, det taler munnen, og etter å ha lest Christensens friske språkbruk så ser vi jo hva han er fylt av.
  På dette området er JKC og Hanvold et alen av samme stykke.
  Begge to tar i bruk ord som man ikke forventer å få høre av evangelister og bibellærere, enten de bare har en blogg eller også en tv kanal.
  Både Christensen og Hanvold burde vaske sine munner og ta lærdom av hva Paulus skriver dette:
  Ef 4,29-31 Ingen råtten tale gå ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig opbyggelse, så den kan være til gagn for dem som hører på; 30 og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som I har fått til innsegl til forløsningens dag! 31 Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap;
  Det vi ser JKC og Hanvold til sine tider serverer er råtten tale, når disse banner, sverger og kommer med ukvemsord.

  Ellers stå på Kjell. Det å skrive om dette er både viktig og nødvendig.
  Alle kristne forsamlinger bør merke seg hva du skriver om dette.
  Håper du snart får tid til å avlegge oss et besøk. Vi skal ordne overnatting og du vil få tid til å møte menigheten og få en kveld der du kan dele hva som ligger på ditt hjerte.

  3
  2
  • Takker, jeg har sittet selv og tenkt: Har aldri i mitt liv hørt slike uttrykk om andre som det JKC serverte meg i en mail hvor han ville ha meg til å slette alt som er skrevet om Nardus.
   Jo mer jeg tenker over de uttrykk JKC brukte om Torp, Hanvold og Åge Samuelsen, jo mer rystet blir jeg.
   Når det gjelder et besøk, så håper jeg at jeg kan få til det i løpet av våren. Jeg finner i morgen ut om sykehuset vil gjøre noe på denne siden av sommeren, så vi får se. Hvis ikke kan jeg ta turen oppover til høsten.

   3
   1
 4. Overskriften her burde være: Evangelist Jan Kåre Christensen omtaler Åge Samuelsen som forpult horebukk!
  Det er jo det JKC mener

  2
  2
  • Jeg tror nok at de med god folkeskikk ikke bruker ord som for***** hor****** i eposter, brev og daglig tale.
   Jeg kan med 100 % sikkerhet si at jeg har aldri brukt de to ordene sammen i hele mitt liv. Det ville ikke ha falt meg inn da jeg er en sivilisert mann i et møblert hjem.

   Jeg grøsser ved tanken på hva min mor og eller far ville ha reagert med hadde jeg brukt slike ord i min barndom. Her snakker vi om kjevle og ris. For ikke å snakke hvor mye vondt i sjelen mine foreldre hadde fått av slike ord.

   Nei, slike ord bruker ingen siviliserte mennesker.

   3
   1
  • Herr Andersen og andre det måtte vedkomme:
   Det er ikke den ekte Ansgar Braut som skriver her. Han beskjeftiger seg ikke med Herr Christensen, og andre uvesentligheter.

   Han opplever store fremskritt i sitt misjonale og diakonale virke i Molboland, og herom vil det i løpet av kort tid komme en oppdatering på Smyrna Oslos hjemmeside.

   Vennlig hilsen
   Sagfører V. Skjold-Hansen

 5. Jeg ser at det er en rekke forkynnere og andre i Nardus sekten som er skilt og gjengiftet uten at de har mistet sine lederstillinger der.

  Hvorfor har aldri Jan Kåre Christensen omtalt og fordømt disse ? Eller har han gjort det ?

  3
  2
 6. https://www.youtube.com/watch?v=zxCJSAdztHE&t=247s

  Her er personlig mail som ikke skulle vært offentliggjort.

  Etter min mening er artiklene dine om Nardus og Torkild Terkelsen på nivå med den falske Smyrna bloggen, hadde slettet de med en gang og aldri skrevet om dette igjen.

  Bortsett fra eventuelt et intervju med Torkild, du bor ikke så langt i fra ham og Torkild hadde sikkert latt deg bo i hytta si i hagen, he-he!

  Du lever en verden hinsides Gud og hans ord!

  Torkild Terkelsen har levd trofast med sin kone fra trøndelagen i over femti år, ja det er vel snart seksti.

  Hanvold, Torp Åge Sameulsen er noen «forpulte» horebukker for å si det rett ut, jeg håper Samelsen ble frelst.
  Hanvold og Torp er løpet kjørt for, de er på vei imot fortapelsen!

  Så får du bare ta ting som du ønsker og vil, men slett alt om Terkslen det vil du være tjent med!

  Mvh
  Jan K

  2
  4
  • Hvorfor er du så beskyttende ovenfor en sekt der seksuelle overgrep mot barn har funnet sted og hvorfor vil du heller ikke beskytte barn mot overgripere istedet for å beskytte overgripere mot offentlig omtale og påtale ?

   Et annet ubesvart spørsmål er hvorfor du politianmeldte Søkelys fordi de forkynte Guds ord om gjengifte og annet.

   Og hvordan har det seg at din munn er så skitten og så full av lugubre banneord tatt fra pornoens verden som ingen kristne og langt mindre kristne forkynnere ville ha brukt ?

   Det er er endel spørsmål som du må besvare, Jan Kåre.

   3
   2
  • Knut jeg kjenner ikke saken, vet bare at Torkild Terkelsen er en mann som lever som han preker, og er ikke som disse andre som er sexavhengige og kåte som få, det er forferdelig det livet til Samuelsen, Torp, Hanvold og likesinnede som skal stå på talersolen og som ikke kan styre “minsemann” overhode! Det er kvalmende, helt forferdelig, at du ikke skjønner det er som å forklare at Keiseren ikke hadde klær på seg som den lille gutten sa det!

   2
   3
  • Lever som han preker? Ikke så vanskelig når hans forkynnelse utelukkende dreier seg om fordømmelse av treenighetslæren, dåpen i Jesu navn alene, predestinasjon, samt proklamasjonene mot skjøgens døtre.
   Ellers var det fint lite Terkelsens forkynnelse, temmelig ensidig kost for å si det slik.
   Dersom Nardus var en restaurant, vil jeg si at menyen var temmelig ensidig.
   Kjøttkaker i brun saus med poteter
   kJøttkaker med ertestuing.
   Kjøttkaker med kålstuing
   Kjøttkaker med potetmos og tyttebær
   Ikke så vanskelig å leve som man lærer da Christensen….

  • Jeg synes det er direkte forferdelig at du som en far til både gutt og jenter forsvarer og vil endog sensurere Søkelys vekk fra å omtale en menighet som har forsøkt å feie under teppet grove seksuelle overgrep mot barn. En menighet som har gjort alt for å beskytte seksuelt overgripende medlemmer SAMT latt de fortsette sine overgrip mot barn i denne sekten.

   Det sier alt om deg at du forsvarer Nardu sekten mot rettferdighet for barna som har blitt seksuelt misbrukt. Du vil at overgrep mot barn skal skjules og fortsettes.
   Dette sier alt om deg som en far.

   2
   1
  • Dere angriper meg konstant her på Søkelys, umulig å føre en konstruktiv debatt.
   At dere ikke skjønner at min kamp er imot gjengifte det forkynnere og støtter meg i den kampen skal dere svare for en dag!

   1
   3
  • Din kamp er ikke mot gjengifte Jan Kåre. For hadde den vært det, så hadde du vært rettferdig. Akkurat nå forsvarer du hardt en forkynner som riktignok ikke selv er gjengift, men som velsigner andre forkynnere i sin bevegelse som er gjengifte. Og hva med det faktum at denne forkynneren ikke ser ut til å ha problemer med å velsigne eller vie menighetsbarn som gifter seg på nytt?
   Det er mange hull i din påstand om at din kamp er i mot gjengifte.
   For meg ser det ut som om din kamp er mot noen gjengifte forkynnere, men ikke alle.
   Du fordømmer Hanvold og Torp, samt en rekke andre forkynnere i evangeliske forsamlinger, men når det gjelder Nardus som helt åpent befinner seg helt i kristendommens ytterkant, så kjører du ikke den samme kampanje.
   Jeg beklager, men dette gjør at du ikke er troverdig.

   4
   1
  • Skal du drepe Kjell, Jan Kåre ?

   Din påstand at du er i mot gjengifte er en løgn. For du politianmeldte Søkelys da de forkynte Guds ord om gjengifte og andre sannheter fra Bibelen. Det i seg selv beviser du bare lyver når du sier at du er i mot gjengifte.

   Hvordan kan man debattere konstruktivt med deg når du beviselig bare farer med løgn ? Ingenting av det du skriver og sier henger på greip. Ikke forstår du noe som helst.
   Og din politianmeldelse av Søkelys fordi de drev med kristen forkynnelse viser at du ikke er en kristen mann.

   Man kan ikke debattere skikkelig med en som deg som er mer som en geleklump enn ordentlig fast materie.

  • Hva med mine mail til deg som du har offentliggjort. Jeg oppfattet ikke dine mail som personlige eller private, men som en kritikk av Søkelys fordi jeg la ut disse artiklene om Nardus som lå i den gamle utgaven av nettstedet.
   Jeg er rett og slett ikke enig med deg i din konklusjon.
   Jeg er blant dem som mener at dette er noe som ikke må ties i hjel slik du ønsker.
   Jeg oppfatter ikke Terkelsen som en gudsmann, men heller som en vranglærer med et annet evangelium og med en annen Kristus.
   Nardus bevegelsens behandling av utstøtte og avhoppere har mye til felles med det eksmedlemmer i Jehovas Vitner opplever. Det vil si isolasjon, blokkering og helst bagatellisering av deres engasjement i sekten.
   Det som slår meg er at du selv føler at du fritt kan legge ut eposter du selv får, men når andre gjør det samme som det du selv gjør, ja da reagerer du slik du gjør nå.

 7. En del er bra her på Søkelys, men jeg har merket meg at redaktøren har en hang til å gi uforholdsmessig mye oppmerksomhet angående skandaleoppslag rundt kristne sekter, kirkesamfunn, menigheter og TV-evangelister og enkeltpersoner, ofte marginale eller totalt ukjente sådanne, i hvert fall for de fleste.

  Oppslagene går mye på utroskap og lignende, og som sagt dreier det seg ofte om kristne som få i Norge har et forhold til eller kjennskap til. Vi forstår at mye ikke er som det skal være her og det i denne verden og vi innser at mange ledere har begått “ukristelige” handlinger, men er det likevel av så stor interesse at Søkelys gir skal gi det så mye spalteplass?

  Med sin ofte besettende oppmerksomhet på skandaler innen kristenheten minner ofte Søkelys meg om et Se og Hør i evangelisk innpakning? Det er ikke særlig oppbyggelig, heller ikke så interessant. Underbuksejournalistikk er det nok av i vanlige medier der mediene spekulativt spiller på folks nysgjerrighet og perverse glede i andres liv. Burde ikke oppmerksomheten rettes mot falsk forkynnelse eller maktmanipulering. Er det andre der ute som har meninger om dette?

  • Mitt svar her er følgende.
   Det finnes mange medier og nettsteder som utelukkende holder frem solskinnshistorier.
   Som knapt er villig til å skrive et eneste ord om de mørke sider som helt klart eksisterer i kristne sammenheng.
   Mange kristne er opptatt av å holde på fasaden, de mørke hemmeligheter må for all del ikke komme ut. Derfor er det bedre å tie i hjel mennesker som blir utsatt for overgrep, misbruk, dårlig behandling osv osv. Jeg mener at det er fundamentalt feil.
   Selv om det av og til kan smerte å skrive om slikt, så er det nødvendig. Ofre for overgrep har krav på å bli hørt og bli tatt på alvor. Ingen menigheter kan være trygge, uansett hva de gjør for å undertrykke sannheten. Før eller siden vil masken falle.
   Kristne ledere har et ansvar for sin hjord. En eller annen gang vil disse bli stilt til ansvar innfor den allmektige Gud på hvorfor de fortiet virkeligheten og overså de mange tårer og den smerte mange må kjempe med etter ubehagelige møter med noen av representantene for Guds menighet.
   Opp gjennom årene har jeg møtt mange mennesker som har delt erfaringer og opplevelser -som har gjort dypt inntrykk.
   Jeg har sittet i samtaler med ungdom som har blitt seksuelt misbrukt, utsatt voldtekt eller blitt fryst ut av sin menighet eller forsamling. Jeg ønsker av og til å løfte frem at slikt skjer. Noen må si i fra.
   Når det er sagt, dersom du tar en titt på Søkelys, så vil du finne mange oppslag omkring falsk forkynnelse, falske lærere og lignende. Og når jeg skriver om disse blir jeg også kritisert.

   Dette med seksuelle overgrep i kristne kretser, er noe som skjer, ikke bare i de mindre sektene, men også i større menigheter. Du har lov å ha meninger Sverre, men dersom du samlet ser på hva dette nettstedet skriver, så er det veldig mye forskjellig.
   Alt fra dette temaet til forfølgelse av kristne.
   Når denne saken om Nardus kom opp nå, så var dette noen artikler som delvis lå i den gamle versjonen av Søkelys som både er rotete og som jeg ikke lenger kan redigere.
   Den gamle versjonen vil gradvis bli slettet, og endel av det som lå på gamle Søkelys, vil bli lagt ut på nytt slik at det blir bevart for ettertiden. Hvis du går inn og sjekker https://www.sokelys.com/index.htm
   vil du nok forstå hvorfor denne skal fjernes.
   Imidlertid skal noen av artiklene som ble skrevet og lagt ut frem til høsten 2013 bli bevart og publisert på nytt igjen.

 8. Jan Kåre.

  Jeg har funnet noen eposter og kopier av Søkelys poster som går tilbake tre til fire år. Jeg har funnet andre Søkelys poster og eposter andre har sendt deg.

  For tre år siden ble du gjort oppmerksom på at det er forkynnere i Nardus sekten som er skilt og gjengiftet. Det med yngre kvinner. Du fikk eposter om dette.

  Du har fått ytterligere eposter og Søkelys poster om dette to ganger.

  Du VET at det er forkynnere i Nardus sekten som har lik skilsmisse og gjengifte historie som f.eks Hanvold og Tørp. Du vet det da du tre ganger har blitt fortalt det og blitt gitt deres navn.

  Men fremdeles forsvarer du Nardus sekten og vil at Søkelys ikke skal skrive om disse.

  Hva er forskjellen mellom Nardus, Visjon Norge og hva nå enn Tørp kaller sin kirke ? Nardus sekten forsvarer, skjuler og lar seksuelt misbrukere få fortsette som om de ikke har gjort noe galt.
  Hanvold og Tørp kaster ut slike mennesker og politianmelder dem.
  Det er den eneste forskjellen mellom disse. Den eneste forskjellen.

  Ethvert menneske kan med dette gjøre seg opp sin egen mening om hvorfor du hetser Hanvold og Tørp mens du forsvarer Nardus sekten.

  3
  2
  • Jan Kåre.

   Ditt forsvar av Torkild Terkelsen blir enda mer underlig når du vet at det er han personlig som har godkjent at gjengifte forkynnere får lov til å forkynne i Nardus sekten.
   Ditt forsvar av at han lar medlemmer som har seksuelt misbrukt barn få fortsette og direkte beskytter disse blir enda mer merkelig når vi vet at du er en far.

 9. Svar til Søkelys:

  Takk for fyldig svar.

  PS. Fikk ikke lagt dette svaret inn rett under ditt, men du ser det sikkert likevel siden du er redaktør.

 10. Hva er forskjellen på Hanvold, Torkelsen og Torp spør dere?
  Torkelsen er en kristen, det er ikke Torp og Hanvold, de er 2 hoekarler med opptil flere ekteskap bak seg.
  Torkelsen har vært gift med Solveig i 60 år.
  Mens andre som Hanvold og Torp aldri skulle fått lov å stått på talerstolen da de er 2 ulver i fåreklær.
  At dere ikke ser at Hanvold og Torp er 2 falske lærere er bare trist, og som viser at det er mye mulig at dere her på Søkelys er bedratt og forført!

  1
  3
  • Hva er forskjellen mellom Torkelsen og de to andre, Hanvold og Tørp ?

   Torkelsen har godtatt og tillatt at seksuelle overgripere mot barn får fortsette i sin menighet. Hanvold og Tørp ville ha støtt dem ut og politianmeldt dem.
   Jan Kåre hardnakket forsvarer Torkelsen og en slik menighet. Jeg kan ikke forstå at han som far kan gjøre dette.

   For Torkelsen har også godkjent og utnevnt gjengifte til til å blir forkynnere i Nardus sekten. Noe Jan Kåre vet veldig godt. Og dette og mye annet beviser at Jan Kåre bare bruker gjengifte som et middel for å sjikanere og mobbe utvalgte forkynnere. Dette samt forsvare Nardus sekten som har en avskyelig politikk ovenfor barn.

   1
   1
  • “dere her på Søkelys er bedratt og forført!”

   Mener du Jan Kåre at vi fedre som vil våre barn det aller beste og forsvarer disse mot alt vondt, herunder seksuelle overgrep….virkelig er bedratt og forført ?

  • Jeg er ikke enig i hverken Torkildsen, Torp eller Hanvolds lære om Gud.
   Torkelsen kjenner jeg, vet hvem Torp og Hanvold.
   Torkelsen er en herlig broder som det dufter liv til liv av.
   Hanvold og Torp dufter det død til død ut av, det er en uutholdelig stank som stiger ut av disse menneskene for en gjenfødt troende!

  • Det dufter liv av Torkelsen som tillater og forfremmer gjengifte forkynnere samt tillater seksuelle overgrep mot barn, Jan Kåre ?
   For du vet, og jeg har beviser for at du vet at Torkelsen gjør dette.
   Du mener at det lukter død av Hanvold og Tørp som støter ut og politianmelder medlemmer som seksuelt misbruker barn.
   Det sier alt om deg. Det sier alt om hvorfor du har null troverdighet innen gjengifte og som forkynner.
   En forkynner politanmelder heller ikke et kristent nettsted fordi de forkynner Guds ord om gjengifte og annet. Du har gjort dette.

   Kan ikke du se at du har null troverdighet ?

   1
   1
  • Knut for noe Rollo du kommer med.
   Hanvold og Torp er imot pedofile, men selv står de i gjørme med sine liv.
   Dette er det klassiske hykleri, være imot andre og ikke ha tatt et oppgjør med synden i sitt eget liv.
   Terkelsen lever et “prikfrit” kristent liv selv, og blir hengt ut her på Søkelys.
   Dette forteller bare hvor Kjell Andersen står i det åndelige landskapet.
   Han fremmer Torp og Hanvold, 2 horkarler og falske lærer. Jeg på min side fremmer Nardus som godtar incest og i tillegg forsvarer jeg og bruker Randi Ingwersen som nå har forlatt sin gjengifte mann til fordel for en brevvenn i Holland.
   Ingwersen er dessverre nå blitt en horkvinne, men pytt. Hun er ikke forkynner.

   1
   2
  • En forkynner og forstander som beskytter menn som har begått seksuelle overgrep mot barn lever altså et prikkfritt kristent liv, mener Jan Kåre.

   En forstander som lar gjengifte forkynne i sin menighet lever altså et prikkfritt kristent liv, mener Jan Kåre.

   Dette sier alt om Jan Kåre sitt syn på seksuelle overgrep mot barn og om gjengiftede forkynnere.

   1
   1
  • Tøv, det klassiske hykleri er som Torp og Hanvold advare imot synder.
   F eks. pedofile og selv leve i, hør som disse gjør
   Terskelen lever selv rett, men blir hengt ut på Søkelys bare fordi han ikke politi anmelder
   Dette er en parodi på Ekte kristendom som Kjell Andersen gjør.

  • Hvorfor forsvarer du en menighet som beskytter seksuelle overgrep mot barn og gjengiftede forkynnere, Jan Kåre ?

 11. Hvorfor gidder dere å holde på å diskutere med JKC? Bare ignorer ham fullstendig så vil han etterhvert forsvinne. Mannen er jo fullstendig ute av vater.

  3
  2
  • Tøv, det klassiske hykleri er som Torp og Hanvold advare imot synder.
   F eks. pedofile og selv leve i, hør som disse gjør
   Terskelen lever selv rett, men blir hengt ut på Søkelys bare fordi han ikke politi anmelder
   Dette er en parodi på Ekte kristendom

   1
   2
  • Så når Søkelys forsvarer barn mot seksuelle overgrep og forkynner Guds ord er de en parodi på Ekte kristendom ?

   Det sier alt om hva du selv mener, Jan Kåre. Du som har politianmeldt Søkelys fordi de forkynner Guds ord.

   2
   1
  • Terkelsen lever IKKE rett ifølge dine egne uttalelser. Du har jo mange ganger tidligere fordømt andre som har tillatt gjengifte forkynnere å tale i diverse menigheter. Du er EKSTREMT hyklersk.

  • Birgir Hermansen:

   Terkelsen lever IKKE rett ifølge dine egne uttalelser. Du har jo mange ganger tidligere fordømt andre som har tillatt gjengifte forkynnere å tale i diverse menigheter. Du er EKSTREMT hyklersk.

   Jeg er uenig med Torkild Terkelsen i flere ting. Men han er en Guds mann, en kristen broder og som det står stor respekt av å ha forkynt evangeliet i inn og utland i 60 år.
   Han var syk, inn i døden men Gud reiste han opp. Sønnen var født med klumpfot, men Gud helbredet han.
   Jo, Terkelsen lever som et Lysets barn.

   Når det gjelder Hanvold og Torp så lever og vandrer de i mørke. De går i den Ondes tjeneste og er ulver i fåreklær med et liv som er Kristus uverdig og den tros-karismatiske lære-forkynnelse de holder seg til kan jeg ikke noe med!

   Åge Samuelsen var tross alt i Ånden 10-15 år av sitt liv og tjeneste. Han rotet det til for seg selv noe veldig, men jeg håper han ble frelst som gjennom ild. For hans horeliv og periode dranker som han var, det var ikke Kristus verdig!

 12. Birgir Hermansen:

  Terkelsen lever IKKE rett ifølge dine egne uttalelser. Du har jo mange ganger tidligere fordømt andre som har tillatt gjengifte forkynnere å tale i diverse menigheter. Du er EKSTREMT hyklersk.

  Jeg er uenig med Torkild Terkelsen i flere ting. Men han er en Guds mann, en kristen broder og som det står stor respekt av å ha forkynt evangeliet i inn og utland i 60 år.
  Han var syk, inn i døden men Gud reiste han opp. Sønnen var født med klumpfot, men Gud helbredet han.
  Jo, Terkelsen lever som et Lysets barn.

  Når det gjelder Hanvold og Torp så lever og vandrer de i mørke. De går i den Ondes tjeneste og er ulver i fåreklær med et liv som er Kristus uverdig og den tros-karismatiske lære-forkynnelse de holder seg til kan jeg ikke noe med!

  Åge Samuelsen var tross alt i Ånden 10-15 år av sitt liv og tjeneste. Han rotet det til for seg selv noe veldig, men jeg håper han ble frelst som gjennom ild. For hans horeliv og periode dranker som han var, det var ikke Kristus verdig!

  3
  2
  • Det sier alt om deg at du mener at Terkelsen er et Lysets barn der han tillater at gjengiftede får forkynne som forkynnere i menigheter samt at han, jfr deg, er et Lysets barn der han mener at seksuelle overgrep i kristne sekter bør forties, holdes skjult for politiet og rettsvesen slik at overgripere slipper unna og ofrene aldri får rettferdighet.

   Det sier alt om deg som far og hvor falsk din “forkynnelse” mot gjengifte er. For det er ingen forskjell mellom Terkelsen, Hanvold og Tørp sitt syn på gjengifte og deres rolle som forkynnere.

   Det finnes ingenting igjen av deg, Jan Kåre Christensen.

   2
   2
  • Her blir Terkelsen først angrepet for å forsvare pedofile, så at han overbeskytter pedofile.
   Dette tror jeg ikke noe på!
   Terkelsen har selv et liv som en kristen skal ha. At han i enkelte tilfeller godtar gjengifte er ikke bra, men han selv er ikke gjengiftet som Hanvold og Torp er!

   Hanvold og Torp «gjemmer» seg bak å være imot enkelte ting, med det er kun et skuespill. De er hyklere!

   Se her:
   http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1879-kristenfolket-ser-igjennom.html

   http://blog.janchristensen.net/2017/02/nr-1847-fikenblad-kristendom-vil-aldri.html

   http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1879-kristenfolket-ser-igjennom.html

   2
   2
  • Media har rapport dette og det er også skrevet en bok om dette.
   Terkelsen har også erkjent det som du sier at du ikke tror på.

   Ergo tror du ikke på Terkelsen og du har her kalt han en løgner.

   2
   2
  • Knut, Terkelsen er da ikke pedofil, gjengiftet eller noe slikt. Du fabler!
   Mens Torp og Hanvold advarer imot det meste, for at de selv lever i synd og deres liv ikke tåler lyset. Det er det klassiske hykleriet, leve selv i synd og advare imot andre synder enn en selv lever i!

   2
   2
  • Jan Kåre.
   Jeg har aldri skrevet at Terkelsen er pedofil, gjengiftet eller noe slikt.

   Det som er fakta, og det har Terkelsen selv sagt (les hele saken til Søkelys) er at han og Nardus beskytter menn som har begått seksuelle overgrep mot barn.
   Terkelsen har også sagt samt godtatt at gjengifte kan forkynne som forkynnere.

   Mener du at Terkelsen er en løgner, Jan Kåre ?

   Og det har jeg og flere nå skrevet flere innlegg om. Og du kan også lese hva Søkelys har skrevet. Forstår du virkelig ikke hva som står her ?

   2
   2
  • Nå lyver du fælt, Jan Kåre.

   Men det er oppklarende at du i ditt forsvar for Nardus forsvarer at gjengifte kan være forkynnere. Du brukte saken mot Tørp til å fordømme alle gjengifte forkynnere.

   2
   2
  • Knut jeg har da aldri kommentert Terkelsen forhold til gjengifte, men at han lever etter Guds ord, i motsetning til Hanvold og Torp som lever stikk i strid med Guds ord!
   Hvis jeg ikke skulle hatt kontakt med mennesker som godtar gjengifte, så hadde det blitt få mennesker. Dessverre så har Satan klart og lurt de aller fleste her med å godta denne heslige synden blant de troende!

   2
   2
  • Du forsvarer Nardus sekten i full vitende om at denne sekten skjuler og beskytter menn som har begått seksuelle overgrep mot barn.
   Ingen far som er glad i sine egne barn og vil beskytte dem mot alt galt ville ha forsvart Nardus sekten slik du gjør. Det at ingen av dine egne barn, som befant seg i nærheten av rettssalen, ikke møtte opp for å støtte deg, deres far, i tingrettssaken, sier vel egentlig alt det meste om dette.

   Du vet også veldig godt at Nardus sekten har gjengiftede forkynnere. På tross av dette forsvarer og beskytter du denne sekten og disse gjengiftede forkynnerene ved å angripe Søkelys for å skrive om dem.

   Du har ingen troverdighet i saker som angår gjengifte. Ditt hat mot Hanvold og Tørp er kjødelig og ikke åndelig.

   2
   1
  • Stakkars deg Jan Kåre. Du er SELV far, og FORSVARER en SEKTLEDER som beskytter OVERGRIPERE. Du har ekstremt lite håndbagasje.

 13. Denne debatten er kommet til veis ende. Christensen har uttrykt sine synspunkter og selvfølgelig blitt motsagt. Det at Nardus sektens tilhengere er fraværende vitner om hvor mye frykt det egentlig er blant medlemmene av sekten som har mange likhetstrekk med Vakttårnet og Jehovas Vitner

  2
  1

Det er stengt for kommentarer.