Jan Kåre Christensen: “Kampen mellom oss og det offentlige, er en kamp mellom Gud og Satan.

“Dette er standarden for våre liv til meg og min kone – himmelvid i forhold til myndighetene som søker ufred, hevn og lyver konstant! Kampen mellom oss og det offentlige, er en kamp mellom Gud og Satan. Der myndighetene søker alltid ufred, splid og hersk. Bare elendighet det de holder på med – rett ifra mørke. Samtidig, det er en nødrett det vi gjør. Selv om ingen bryr seg, så er det sannheten. Før eller siden vil alle sider ved denne saken komme frem,” skriver evangelist Jan Kåre Christensen på Facebook.

Vi lever stikk motsatt, ikke rart at det er kamp og konflikter!
Samtidig – det står skrevet i 5 Mosebok 32. 35 Mig hører hevn og gjengjeldelse til på den tid da deres fot vakler; for deres undergangs dag er nær, og hastig kommer det som venter dem.
Dette skriftstedet er det apostelen Paulus siterer her. At Gud skal dømme, straffe og hevne. Derfor akter ikke vi på noen som helst måte å oppsøke disse personene og drive med noen form for gjengjeldelse uansett hva de finner på. Det er ikke så rent lite med løgner og fabrikkerte ting imot oss. Våre argumenter og synspunkter er fullstendig neglisjert og oversett! Men Gud selv skal hevne, ikke vi!
Derfor er det slik for oss, at vi kjemper ikke denne kampen alene!
Før eller siden vil alltid rettferdigheten og godheten seire, det er en lov.
Viktige for oss er egentlig å gjøre minst mulig da hevnen og gjengjeldelsen hører Gud til – ikke oss!,” skriver Christensen på Facebook fredag. Bakgrunnen er at kommunal inkasso i Oslo har satt i gang prosessen med å drive inn kroner 277130,50. Etaten har tatt pant i både bil og hus og har satt i gang inkassoprosessen. For Christensen er dette en åndelig kamp. Gud mot djevelen. Mørket mot lys.

12 tanker om “Jan Kåre Christensen: “Kampen mellom oss og det offentlige, er en kamp mellom Gud og Satan.

  • Jeg tror nok ikke menneskerettighetsdomstolen vil ta i en slik sak.
   Det å ha en støttemur er vel neppe en menneskerettighet.
   En klage dit vil være bortkastede penger.
   Jeg forstår at Christensen forsøker alle lovlige veier og ankemuligheter.
   Han har skaffet seg mange utsettelser, men på et eller annet punkt må man bare erkjenne at slaget er tapt.
   Det kan føles urettferdig siden det finnes slike murer rundt om i Oslo.
   Disse kan selvfølgelig ha blitt satt opp under tidligere lovgivning.
   Andre har vært ulovlige. Igjen har andre fått dispensasjon.
   Men en dispensasjon er ingen rettighet. Det er en mulighet men ikke noe man har krav på å få.
   PBE og alle instanser har avvist å ville gi dispensasjon.
   Og etter alt rabalder er de nok ennå mer fastlåste og lite medgjørlige.
   Christensens problem er at de sitter med det avgjørende ordet. Ikke ham.
   Å være sta vil ikke hjelpe. Systemet vil kynisk tukte til lydighet.

   3
   2
  • Kjell, muren er dobbelt lovlig.
   Du må ikke spre desinformasjon.
   Vi ble både veiledet hvordan bygge.
   Fallet på vår eiendom er stupbratt.
   PBE hevder vi har en flat tomt.
   Derfor er det myndighetene sine løgner og uvilje.
   Det er problemet.
   Ikke noe feil med Loven.
   Det er menneskene som lar seg bli påvirket av den onde og hans demoner som er problemet.

   4
   1
  • Christensen. Du har ingen sak. Muren din er ulovlig i den grad at den er så høy og ruvende at den er søknadspliktig.
   Du skulle ha fremsatt søknad og sendt all dokumentasjon og dispensasjonssøknad før du bygget muren.
   Muren din er klart lovstridig siden du trengte dispensasjon fra å ha lagt noe av muren på offentlig veigrunn.
   Grunnen til at man trenger dispensasjon er fordi den bryter med regler og lover. Det er jo slik at veivesenet eier deler av skråningen der du har lagt muren. Du trengte dispensasjon fordi du stjal litt av offentlig grunn.
   Muren du har oppført er derfor ulovlig enten du liker det eller ikke.
   Denne muntlige “avtalen” du hadde med den tidligere saksbehandleren virker lite troverdig.
   Uansett kan man ikke bygge noe såpass ruvende uten å sende en skikkelig byggesøknad. Du satset nok på forlatelse fremfor tillatelse. Dersom du hadde søkt skikkelig før du oppførte muren hadde du fått et saksnummer og skriftlig avslag.
   Men du valgte en annen vei. Og nå må du betale for konsekvensene. De har gitt deg rikelig tid, faktisk flere år på å følge påleggene og rive. Men nei. Du er for sta.
   Derfor kommer konsekvensene til å svi.
   På tide å nedgradere eiendommen din!
   Du hadde ingen stupbratt skråning. Tomten der du har lagt muren er en lett skråning.

   6
   1
  • Tore Svenningsen alt du kommer med er mer løgn enn sannhet.
   Muren vår er trukket inn 70 cm, den ligger på vår grunn.
   Den er lovlig da vår tomt er stupbratt.
   Saksbehandler veiledet oss, uansett er muren lovlig.
   Det som ikke er lovlig, er slik myndighetene og PBE går frem!
   Har aldri hatt slike tanker du fremlegger, rene idiotien!

   1
   2
 1. Klart dette er åndskamp. Det onde mot det gode.
  Denne verdens herskere og herrer tilhører mørkets rike som Jehova vil utslette i Harmageddon.
  Jehova gav aldri slike byggeforskrifter som djevelens myndigheter har innført. Tror noen virkelig at Abraham eller Josva hadde sendt søknad til Plan og bygningsetaten når de bygde murer eller brønner?
  Privat eiendomsrett var noe Jehova støtter og gav rettledning for.
  Myndigheter og sosialister er Jehovas fiender som skal tilintetgjøres i Harmageddon.
  Når det er sagt gjør Christensen lurt i å følge pålegg fra myndighetene.
  De er gitt myndighet til å tukte og vil tukte Christensen.
  Det er først i den nye verden at disse kreftene er utslettet og de 144 000 skal regjere over jorden.
  Disse vil følge Jehovas forskrifter og vil selvfølgelig ikke legge seg opp i hvilken høyde Christensen bygger seg på egen eiendom.

  2
  3
  • Ikke noe feil med Loven.
   Det er menneskene som lar seg bli påvirket av den onde og hans demoner som er problemet.

   2
   3
 2. Uten at jeg vet så mye om denne saken, er det grunnleggende at staten ødelegger folk som ikke underkaster seg narrative. Da skal man knuses og ødelegges som menneske på alle mulige måter. Staten er egentlig et korrupt ondt mafia regime som er til for å ødelegge mennesker der de ser sine muligheter. Rettferdighet og sunn fornuft eksisterer ikke. Og de mennesker som styrer gjemmer seg bak maktstrukturene der ingenting får konsekvenser. Stor stat er ondskap. En stat skal være minst mulig.

  1
  2
  • EH, enig. Korrupte mennesker. Les her:
   Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsene domstol!

   Bryt alle demoniske og Sataniske bånd over disse etater.

   Plan og bygningsetaten i Oslo, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett.

   Slik at Guds vilje og rettferdighet skjer i saken.

   Der vi får godkjent mur, trapp og bod.

   Og oppreisning i Jesu Navn! 🙏

   Domstolene og domstolene apeartene i Norge, har Gud selv i sitt ord kalt for «fordervelsens domstol». Her er det den godes kamp imot de onde. Sannhet imot løgn. Lys imot mørke. Her har domstolene valgt å legge seg ut imot et ektepar som står for Gud og det gode! De vil aldri vinne frem, men bli til spott og spe. Tape kampen, og lide nederlag, vær du sikker!
   https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3266-gud-kaller-domstolene-i-norge.html

   2
   2

Det er stengt for kommentarer.