Jan Hårstad: Islamsk Stat, etc -Bemerkninger om situasjonen

isis-flag“Det vakte jo oppsikt at Russlands utenriksminister,Sergei Lavrov,i et internasjonalt intervju forleden dag,uttalte at Russlands største fiende er Islamsk Stat. Ingen i norsk presse la noen vekt på dette,derfor må vi her på verdidebatt gi det noen kommentarer. Tyske Der Spiegel har sendt sine beste journalister til Syria og Irak for å knekke gåtene om Islamsk Stat. Veldig imponerende redegjørelser, men selv disse innrømmer at vi står sannsynligvis bare ved toppen av isfjellet for IS lar seg ikke forklare uten støtte fra en eller flere stater. Før eller senere vil det proppe opp hvem dette er: Qatar? Tyrkia,” skriver Jan Hårstad i dette innlegget.

Lavrov ser jo allerede at Islamsk Stat er tilstede i NordKaukasus, i Dagestan og Tsjetsjenia. Hele 4000 Jihadister kommer fra SentralAsia,1700 har russiske pass. Inni Islamsk Stat er det slik at offiserskorpset består av Uzbekere og Tsjetsjenere som regnes som dyktige og fryktløse krigere. Med erfaring fra krig mot Russland ymse steder. Nå er det slik at Tsjetsjenerne og Stephan Bandera-facistene i Ukraina har samarbeidet i krig mot Russland gjennom mange år og muslinske Jihadister har allerede skapt seg avdelinger innen den Ukrainske Nasjonal Garden som nå trenes av Canada,England og USA. Det er FRIkorpsene i Ukraina. Fascister og Jihadister – spiller det noen rolle?

Ut fra de erfaringer som Russland har gjort i krigene i Afghanistan (1979-89) og de to Tsjetsjeniakrigene på 1990-tallet, vet jo Russland meget godt at fiendtlige land av Russland vil sørge for at enhver Jihadist-terrorgruppe som ønsker,vil bli fraktet til kampsonene. Allere nå går det en fraktløype fra Georgia (Nato-kandidat) gjennom fjellkjeden Pankisiki Gorge til Dagestan. Det vakte oppsikt i observatørmiljøet at Islamsk Stat påtok seg ansvaret for en spektakulær selvmordsoperasjon i Afghanistan. Ikke nok med det: Islamsk Stat utfordrer selve Taliban om det politiske hegemoniet innen Jihad i Pakistan- Afghanistan. Det forteller litt om den økonomi og ressurser som Islamsk Stat har.

Selv med temporære nederlag,såsom Tikrit i Irak,fortsetter Islamsk Stat krig på mange frontavsnitt i Syria og afghanerne brukes i første linje som kanonføde. Hele 2000 islamsk stat Jihadister skal være drept i det siste 7 månedene i bare Syria. Både Den Arabiske Syriske Armeen og Hizballah kjemper en kamp på liv og død mot Nusra(Qaida) og Islamsk Stat og det gjorde det ikke enklere for dem at Israel angrep en Hizballah base i Qalamoun fjellene mellom Libanon og Syria 22-24 april. Samtidig redegjør FNs fredsmegler i Syria at han kjemper en nærmest håpløs kamp for fred. Knapt noen innen godhetsindustrien i Norge snakker om ham eller Lavrovs problem for den saks skyld. Vi lever i den beste av alle verdner, sier Høireforkvinnen. Du snakker om Donald-provins.

Fra verdidebatt: Gjengitt med tillatelse

Av Jan Hårstad.