Israel i ferd med å klargjøre redningsteam for oppdrag i Nepal etter jordskjelvkatastrofen

israel-aidIsrael forbereder seg lørdag på å sende redningsteam og omfattende humanitær bistand til Nepal etter det massive jordskjelvet som så langt har tatt livet av mer enn 2200 mennesker i Nepal. En kilde ved statsminister Benjamin Netanyahu’s kontor uttalte lørdag at man jobber i høygir for å klargjøre team som kan sendes til det kriserammede området. Videre klargjøres det nå fly som skal fly nødhjelp og medisinsk utstyr for å hjelpe det katastroferammede landet. Det oppholder seg mange israelere i landet og i følge israelske aviser er det mer 200 israelere man hittil ikke har gjort rede for. Samtidig som israelerne vil fly inn nødhjelp og redningsteam vil man hente hjem israelerne som er i landet. Den israelske humanitære organisasjonen IsraAID har allerede lansert en online kampanje for å samle inn penger til Nepal etter jordskjelvet og har stående klar katastrofeteam som nå klargjør seg for reise. 

Her i Norge har Røde Kors også opprettet en innsamlingskampanje for nødhjelp til Nepal og konto nummeret som kan brukes er 8200.06.10190 ellers kan man bidra gjennom å sende en tekstmelding SMS NEPAL til nr 2272. Norske myndigheter har i kveld offentliggjort at Norge bevilger 30 millioner i nødhjelp til Nepal

.Lørdagens jordskjelv som målte hele 7,8 er det sterkeste skjelvet som har rammet Nepal på 80 år og det er ventet at tallet på døde og skadede vil stige kraftig i timene som kommer. Det er akutt behov for nødhjelp og Røde Kors lanserte lørdag en kampanje for å samle inn midler til det katastroferammede landet.

røde-kors-nepal

 

 

Facebook Comments

1 tanke om “Israel i ferd med å klargjøre redningsteam for oppdrag i Nepal etter jordskjelvkatastrofen

 1. Israel viser at dei er opptekne av menneska rundt seg.
  Med kanskje 4500 døde menneske er dette ein stor katastrofe.
  Jordskjelvet som kom då George Bush besøkte Israel andre gong i 2008 til 60-årsjubileumet var og eit skikkeleg teikn.

  https://www.youtube.com/watch?v=KvBYpYwg9Yw

  “May 12 in Sichuan province, killed 69,197 people and left 18,222 missing”
  ———————
  Som det stod i profetien ville det vera roleg fyrste gong han kom.

  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

  “President Bush’s first visit will be for 3 days;

  כיון דחמי דלא יכיל לאתקפא
  The aim of his visit will not be achieved (to create the state of Palestine alongside the holy land)””

  I Januar 2008 kom han på 3 dagars besøk og reiste heim utan dramatikk.

  “He will leave the land, healthy and complete”.

  Som profetien sa ville det vera heilt annarleis neste gong.

  “Within a short time, he’ll arrive again to the Land, but then… different from the previous situation when the world was fairly calm, the next time he arrives, there will be gigantic events in the world….
  ..The mountains will move and hills will shake, But My lovingkindness will not be removed from you, And My covenant of peace will not be shaken”

  http://no.wikipedia.org/wiki/Jordskjelvet_i_Wenchuan_2008

  “He’ll leave the Land again (after second visit) without achieving his intentions and target (road map…)

  The Zohar HaKadosh says President Bush will come to Yerushalayim (as President) the first time, for a 3-day visit and will leave healthy and whole. Within short time, he’ll return to Israel a second time also as President Bush and during this time, judgment on the world will be tough.”

  Me er no kome til siste del av oppfyllinga av profetien.

  “(It is interesting to note that the name Bush בוש read in reverse is Shuv שוב – RETURN.)

  When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem’s elected PRESIDENT GOG.”

  Dette er bibelens klare ord om kva me no har i vente.

  *What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that IRAN WILL BOMB THE USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.”

  Det er Iran og atomprogrammet som burde ha folks oppmerksomhet.
  —————————————
  http://cswnet.com/~duxrow/Jubilee.htg/tempd.gif

  Klimakset er ikkje langt unna. Som Berosus sine skrifter bekreftar kan me tru på GT sine ord om menneskesoga.

  http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

  “When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 years before the birth of Christ”
  ————————-
  Menneskesoga viser at dei 6000 åra snart er til ende.

  http://www.hebrew4christians.com/Holidays/Fall_Holidays/Elul/Accounts/sixdays.gif

  His first three sons were:

  “Sem, which means “famous”. He was otherwise called Melchisedech.
  Cham, which means “subtlety and craft”. He was the second son, although Berosus affirms him to be the youngest. (I wonder if he was the second, but was relegated to third in Noah’s estimation because of his misdeeds).
  Japheth, which means “liberty and freedom”. (If Cham was relegated to third, Japheth becomes “the elder” as in Gen. 10:21).”

  Det er viktig å avsløra dei falske forkynnarane, men og dei falske apostlane.

  “#Han er for det første Melkisedek, namnet tyder «rettferds konge», dernest er han konge i Salem, det vil seia fredens konge. 3 Han er utan far og utan mor og har inga ættetavle. Dagane hans har inga byrjing og livet hans ingen ende. .. Men Melkisedek, som ikkje er av deira ætt…..” Heb 7

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.