Israel i ferd med å klargjøre redningsteam for oppdrag i Nepal etter jordskjelvkatastrofen

israel-aidIsrael forbereder seg lørdag på å sende redningsteam og omfattende humanitær bistand til Nepal etter det massive jordskjelvet som så langt har tatt livet av mer enn 2200 mennesker i Nepal. En kilde ved statsminister Benjamin Netanyahu’s kontor uttalte lørdag at man jobber i høygir for å klargjøre team som kan sendes til det kriserammede området. Videre klargjøres det nå fly som skal fly nødhjelp og medisinsk utstyr for å hjelpe det katastroferammede landet. Det oppholder seg mange israelere i landet og i følge israelske aviser er det mer 200 israelere man hittil ikke har gjort rede for. Samtidig som israelerne vil fly inn nødhjelp og redningsteam vil man hente hjem israelerne som er i landet. Den israelske humanitære organisasjonen IsraAID har allerede lansert en online kampanje for å samle inn penger til Nepal etter jordskjelvet og har stående klar katastrofeteam som nå klargjør seg for reise. 

Her i Norge har Røde Kors også opprettet en innsamlingskampanje for nødhjelp til Nepal og konto nummeret som kan brukes er 8200.06.10190 ellers kan man bidra gjennom å sende en tekstmelding SMS NEPAL til nr 2272. Norske myndigheter har i kveld offentliggjort at Norge bevilger 30 millioner i nødhjelp til Nepal

https://youtu.be/K4bZDNEMXaw

.Lørdagens jordskjelv som målte hele 7,8 er det sterkeste skjelvet som har rammet Nepal på 80 år og det er ventet at tallet på døde og skadede vil stige kraftig i timene som kommer. Det er akutt behov for nødhjelp og Røde Kors lanserte lørdag en kampanje for å samle inn midler til det katastroferammede landet.

røde-kors-nepal