Jan Hårstad: Den totale grøtlegging

Jan Hårstad om det offisielle Norge

Det er når det oppstår en krise i verdenspolitikken og det offisielle Norge legger ut i media natofor å forklare denne for allmuen,at en skjønner hvor fryktelig ubegavet den norske eliten er. Milevis med kronikker og artikler om demokrati og ytringsfrihet – på den ene siden og på den andre siden – mere demokrati og mere åndelige dialoger. Selv Klassekampen har blitt slik og jeg har rukket å lime inn redaktør Braanens leder 16 januar 2015 som et monument om hvor galt det kan gå – avisa er nå blitt en personlig propagandist for Jonas Gahr Støres politiske livssyn – den norske utgaven av svensken Carl Bildt. Globalisme,multikultur og politisk korrekthet, eller sagt på en annen måte: Nato,EU og USA.

 

Det finnes knapt en kronikk/artikkel som redegjør for de historiske forutsetningene for dagens globale Jihad og fremdeles er det slik at store samtidskriser kun kan løses ved å studere de historiske røttene til problemene. Det forsøker man å unngå til desperasjon. Og kommer derved ingen vei. Det var seg slik på midten av 1950-tallet at det blåste sekulære og progressive vinder i den muslimske verden,her nevner jeg bare eksemplene Nasser i Egypt og Mossadegh i Iran,men hele regionen sto under framskrittvennlige vinder. Dette satte panikk i SaudiArabia og de andre fundamentalistiske Gulfstatene og uroet USA/England. De satte seg like godt fore å bygge en “Islamistisk Blokk” med Vesten som overalt førte krig mot sekulære Baath-stater og venstrenasjonalister. Faktisk var Eisenhower en av de i Vestens ledelse som først forstå vilken atombombe som lå i dette med “JIHAD”. Det er i krigene som startet på 1950 hvor en finner rota til den situasjonen verden befinner seg i idag.

Professor Assad Abukhalil har helt rett når han skriver 13 januar 2015: “Den arabiske verden var i tiår dominert av venstreorienterte og sekulære krefter- som ble bekjempet. USA har mye å stå til rette for og be om unnskyldning for – i det minste – enn den jevne muslim for fenomenet med islamistisk vold i verdensmålestokk.”Både Libyakrigen (2011) og Syriakrigen(2011- ?) er ikke noe annet enn en viderefører av krigsalliansen “Islamistisk Blokk” og Vesten som ble igangsatt av kong Faisal og Eisenhower. Både Gadaffi og Bashar al-Assads stater var dypt avskydd både av Islamister og vestlige imperialister fordi de ikke ville bøye seg for Jihad-Nato alliansen.

Her har da det eksklusive tsjekkiske tidsskiftet Literarni Noviny 15 januar gjort et dybdeintervju med Bashar al-Assad. Hvis det hadde vært slik at Norge var et selvstendig og udelelig stat som det står i grunnloven,hadde vår presse kjempet om å være først med en norsk oversettelse av dette meget viktige intervjuet. Det vet vi ikke kommer til å skje,derfor noen fragmenter oversatt fra meg: Bashar: “Den vestlige verden ønsker seg klientstater styrt av puppets. Når det gjelder den vestlige verden,er dette selve nøkkelpunktet. Det har overhodet ingenting å gjøre med sånne saker som demokrati,frihet eller støtte til folkene i regionen. Et eksempel på dette er hva som skjedde i Libya og den fortsatte nedslaktingen i Syria med Vestens støtte.

Vi har hele tida sagt til Vesten at dere burde ikke støtte terrorisme og sette opp en politisk front for denne da dette vil slå tilbake på deres egne stater og det egne folket. De ville ikke høre på oss. Vestlige politikere er korttenkte og trangsynte. Det som har skjedd i Frankrike beviser at det vi har sagt er sant.” I øyeblikket er da Vesten involvert i følgende krigsscener i muslimske land: Mali,Libya,Sudan,Somalia,Jemen,Pakistan, Irak og Syria. Overalt spiller de ledende roller i trening og væpning. Og da er arbeidsfordelingen slik at den hjemlige intelligensia skaffer seg gode inntekter på å opptre som flyktninge-humanister med et verdensbilde som om GUD er Vesten og har intet ansvar for tragediene i Libya og Syria. Det er det “de andre” som har.De slemme. All norsk offisiell tenkning går langs denne aksen og så lenge den har hegemoniet vil verken problemet med europeiske Intifadaer eller flyktningetragediene bli løst. Honnørord om demokrati og ytringsfrihet tjener mest som cover up av de virkelige hendelsene. Synd,men vi må bare innse: sånn er det bare.

http://www.sana.sy/en/ Robert Dreyfuss: Devils game. Ian Johnson: A mosque in Munich

Av Jan Hårstad. Gjengitt med tillatelse

Facebook Comments

1 tanke om “Jan Hårstad: Den totale grøtlegging

 1. Det er viktig å forstå ut frå Skrifta ken som er endetidas skremmande makt.
  Det er ikkje desse muslimske landa.
  Nei, det er endetidas Babylon som er beskrive i Åp 17/18, Jeremias 50/51, Habakkuk 1/2, Esaias 47/48 osv.
  I våre aviser vert alt framstilt som Vesten er “helten” og dei andre “skurken”.
  Det vert heilt avvist av Gud i Åp 18.
  Han seier:
  ————-
  ————–
  “For syndene hennar når opp til himmelen, og Gud har kome i hug all uretten ho har gjort. 6 Gjev henne att likt for likt, ja, gjev henne dobbelt att for det ho har gjort, og skjenk henne to gonger i det staupet ho sjølv har fylt. 7 Gjev henne like mykje pine og sorg som det ho sjølv har unnt seg av stas og vellivnad. Ho tenkjer med seg: «Her sit eg som dronning, eg er ikkje enkje, og sorg skal eg aldri vita av.» 8 Difor skal plagene hennar koma på éin dag: pest og sorg og hungersnaud, og ho skal brennast opp med eld. For veldig er Herren Gud som dømer henne.
  9 Kongane på jorda, som har levt med henne i hor og vellivnad, skal gråta og jamra seg over henne når dei ser røyken stiga opp der ho brenn. 10 Skræmde av lidingane hennar skal dei stå langt borte og ropa: «Ve, ve, du store by, du mektige Babylon by! På éin time kom domen over deg.» 11 Kjøpmennene på jorda skal gråta og syrgja over henne, fordi ingen kjøper varene deira lenger: 12 skipslaster av gull og sølv, dyre steinar og perler, fint lin og purpur, silke og skarlak; alle slag angande tre, alle slag ting av elfenbein og verdfullt tre og kopar, jern og marmor; 13 kanel og krydder, røykjelse, salveolje og virak; vin og olje, fint mjøl og kveite; storfe og småfe, hestar, vogner og trælar, levande menneske.
  14 Fruktene som var di hjartans lyst, er borte for deg, og alle dine dyre eigneluter og all din stas har du tapt; aldri skal det finnast meir. “
  ———-
  ———-
  Det skal ikkje mykje kunnskap til for å forstå desse orda.
  Her er det beskrive ei stormakt som har levd i sus og dus og drive utstrakt kommersiell handel med dei andre nasjonane.” KJØPMENNENE skal gråta når dei ser HO verta øydelagt.
  —————-
  —————
  Ho vert og kalla NINIVE i GT.
  Antikrist kjem frå denne endetidas “Store by”
  “There is one come out of thee, that IMAGINETH evil against the LORD, a WICKED counsellor.” Nahum 1,11
  ————–
  Endetidas skremmande makt vil røva eller stela dei andre landa sine ressursar og rikedomar og bruka det på seg sjølv.
  “Ve den blodige byen!
  Han er full av lygn og vald,
  aldri held han opp å røva… ingen ende på falne kroppar
  – ein snåvar i lik.
  4 Og dette hender
  på grunn av all den utukt ho dreiv,
  den fagre og TROLLKUNNIGE SKJØKJA.
  Ho GJORDE FOLKESLAG TIL TRÆLAR med si utukt
  og TRÆLBATT HEILE ÆTTER med si trolldomskunst.
  5 Sjå, eg kjem over deg,
  lyder ordet frå Herren, Allhærs Gud.
  Eg lyfter stakken opp for ditt andlet
  og VISER FOLKA DIN NAKENSKAP
  og rika di skam.
  6 Eg kastar skit på deg,
  vanærar deg og syner deg fram….” Nahum 3
  ——————–
  Antikrist kallast ASSYRAREN .
  “Dine KJØPMENN er fleire enn stjernene på himmelen…
  17 Dine oppsynsmenn er tallause som grashopper,
  du har ein sverm av skrivarar….
  ..Dine hovdingar blundar, du ASSUR KONGE, Nahum 3
  ———–
  ————
  Han er spesielt nemnd i Esaias 30
  “For through the voice of the LORD shall the ASSYRIAN be beaten down, which smote with a rod.”
  ——-
  Esaias 10 fortel om han:
  —-
  Therefore thus saith the Lord GOD of hosts, O my people that dwellest in Zion,BE NOT AFRAID of the ASSYRIAN: he shall smite thee with a rod, and shall lift up his staff against thee”
  Antikrist kjem som den nye HITLER og lukkast enno betre før Gud straffar han.
  Han er Guds tukestav (ROD) mot nasjonen Israel.
  “O Assyrian,(ANTIKRIST) the rod of mine anger, and the staff in their hand is mine indignation” Esaias 10
  ———————
  Media har stor makt.
  Folk vert prega av det dei les.
  Det får Jan Hårstad godt fram i innlegga sine.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.