Jan Hårstad: Bygg Islamsk Stat?

Krise, usikkerhet, blodsutgytelse, massakre og annen form for elendighet har vært fruktene av det som i 2011 ble døpt “ar-Rabīʻ al-ʻArabiyy” eller arabisk vår. Nå, nesten fire år senere, har verdens ledere og blåøyde mediafolk omsider begynt å forstå at vi alle tok feil av årstiden. Det vi trodde var “vår” var egentlig en arabisk høst som ble etterfulgt av iskald vinter med død, massakre og en blodig borgerkrig. En av dem som både til frustrasjon men også til glede har har våget å være en alternativ røst til vår tids politisk korrekte presse har vært skribenten og analytikeren Jan Hårstad. Hårstad som har skrevet en rekke glimrende, grundige men også litt kontroversielle analyser av situasjonen er Jan Hårstad som tidligere torsdag publiserte et innlegg på verdidebatt som vi legger ut her. 

Hvordan bygge en terrorstat under dekke av å bekjempe den?

Det går naturligvis an å si mange snodigheter om De Forente Emirater (UAE) i den Persiske Gulf, men en kan ikke løpe fra det faktum at Emiratene har ytt store bidrag til utviklingen av verdens Jihad-terrorisme. De var meget tidlig inne i Balkankrigene som støtte spiller for regimet Izetbegovics i Bosnia og til KLA,Kosovo Liberation Army,som var narkojihadismen inkarnert. Felles for de fleste arabiske stater er disse enorme etterretningstjenestene, MUKHABARAT,som fungerer som stat i staten og som alle har enorme kunnskaper om terroristisk Islam som mange stater for kort tid siden sponset selv og var lommekjent i.Når da Emiratene lørdag 15 november 2014 via sitt telegrambyrå WAM sender ut et omfattende dokument som redegjør for 86 organisasjoner i verdeen som enten er terrororganisasjoner eller støttespillere for terrororganisasjoner,var jeg så naiv at jeg trodde dette ville bli en kjempesak i norsk presse. Ikke minst fordi Rabita-moskeen i Oslo var på lista. Kanskje det mest oppsiktsvekkende var at Egypt-SaudiArabia og Emiratene står sammen om å vurdere Muslim Brotherhood som en terrororganisasjon. Det er jo en organisasjon som har vært dyrket av det offisielle Norge og over alle grenser i Al-Klassekampen,hovedorganet for Islam i Norge.

Idag (20/11) klager redaktør Braanen i Klassekampen over at Islamsk Stat tar over Libya og drar fram forsvarsminister Søreide i den anledning som “opprørende”, men unnlater selvfølgelig å si at SV agiterte for Libyabombing i 2011 og avisas Midtøsteneksperter huiet på Jihad i alle varianter på dette tidspunkt: “Spaniakjemperne”. Sånn er det med livet på “venstresida” og har vært det i mange år. En ser aldri noen splint i eget øye. Det man nå forsøker å koke istand i Norge er oppfatningen om at den hurtigvoksende Islamsk Stat ikke har noe med Islam å gjøre. Dette er vel høyst sannsynlig et synspunkt som er pålagt Norge av NATO og USA for disse sikter seg på å bli hegemonimakten over hele Arabia og kan derfor ikke fornærme islam. Offisielt er fremdeles “Islam is a religion of peace” som Bush d.y. sa. Med en slik betraktningsmåte er “krigen mot Islamsk Stat” tapt allerede,for som krigsfilosof Sun Zi innprenter: uten et studium av fienden har du tapt på forhånd. Dette er igjen en innsikt nært forbundet med: “Det som altså er av største viktighet i krig,er å angripe fiendens strategi.”

Da det åpenbart er forbudt å analysere hvilken verdensanskuelse Islamsk Stat er sammensatt av,går det heller ikke å angripe Islamsk Stats strategi og derved vil resultatet av “krigføringen” mot Islamsk Stat resultere i at terrororganisasjonen blir en tung faktor i verdenspolitikken. For å forstå hva som nå skjer må vi litt tilbake i tid, til angrepene på de amerikanske ambassadene i Nairobi og Kenya i 1998 og angrepet på destroyer Cole i 2000. Qaidas mening med disse aksjonene var å få USA/NATO til å gå inn i det muslimske verden militært. Såfremt USA var så dum, mente Osama bin Laden (foto: Wikipedia), ville de få en serie av utmattelseskriger som ville gjøre USA utslitt,fattigere og psykisk ustabile. Alt dette fikk Qaida helt rett i. Jihadistene var lykkelige over at USA gikk inn i Afghanistan og Irak. Da visste de at de var på vinnersporet. Det offisielle Norge ser nå ut til å mene at opptrapping av flykrig og økende antall vestlige bakkestyrker skal “knuse” Islamsk Stat. Selv den høyst oppegående Tybring Gjedde hadde militære paroler på hånden: ” Vold er det eneste språket de forstår.”

Har intet lært av Vestens nederlag i Afghanistan og Irak

Med andre ord: en har ikke lært noe som helst av Vestens forferdelige nederlag i Afghanistan og Irak og vil nå ha en repetisjon i Irak/Syria. En klarer ikke engang å få med seg at etter det ble kjent at det skulle komme USA/NATO bakkestyrker til Irak,så eksploderer rekrutteringen til Islamsk Stat. Enhver ungjihadist melder seg på for drepe korsfarersoldatene,de vantro imperialistiske kafirer fra det gudløse Vesten. Det er en feber og en steppebrann.Som sprer seg i den ganske verden. Den eneste måten å nedkjempe det globale Jihad i varianten Islamsk Stat, er å analysere dens ideologi og deres partnere i ideologi som sørger for propaganda,logistikk,rekruttering,infrastruktur etc. Men hvis det i en slik sammenheng skal være forbudt å nevne de tusenvis av verdens Rabita-moskeer som befinner seg i dette bildet,blir alt Donald Duck. Det TOTALE DONALD DUCK!

Islamsk stats tre religiøse veiledere 

Islamsk Stat har bare tre sentrale religiøse veiledere: Muhammed,Wahhabi og Osama bin Laden. Alt det IS sier og gjør er ikke noe annet enn nøyaktige kopier av disse tre. Når det gjelder slavehold,sexslavehold,voldtekter, halshogging og korsfesting er dette nøyaktig hva hærfører Muhammed gjorde. Shariaekstremismen har de fra statsfilosofen til SaudiArabia: Wahhab. I SaudiArabia har de halshugget 69 personer i løpet av året,men siden dette er en USA/NATO alliert snakkes det ikke om det. Fra Osama bin Laden har det konseptet om globalt Jihad mot det imperialistiske Vesten i ånd av Wahhab. 23 februar 1998 skrev Osama bin Laden: “Å drepe amerikanere og deres allierte,BÅDE SIVILE OG MILITÆRE,er en plikt som påligger enhver muslim overalt der det er mulig. Dette for å befri al-Aqsa-moskeen og den hellige moske fra deres grep.slik at alle hærene deres forlater all islamsk jord,slukøret og med knekt rygg,ute av stand til å true noen muslim.”

Dette er dagens program til den Islamske Stat også.
Hvis en stat skal føre langvarige kriger,såsom USA nå, forutsetter dette at soldatene mener de har viktige saker å kjempe for. At deres familier i krigerstaten ikke lider nød,men tvertom slutter massivt opp om makten i begeistring og loyalitet – for intet er så dyrt som langvarige kriger. Finnes denne loyaliteten?

Intifadaen i Ferguson et svar på et moralsk og økonomisk sammenbrudd for USA

https://www.youtube.com/watch?v=dDbRyFIkNII

Det er idag umulig å se den svarte Intifadaen i Ferguson,en forstad til St.Louis,som noe annet enn et svar på et moralsk og økonomisk sammenbrudd for USA. Selv Princeton University utgir nå studier som hevder at USA er et av verdens grelleste oligarkier, fåmannsvelder. Klassekløftene er avgrunnsdype og neste amerikanske krig i Irak – som de garantert vil tape – vil frambringe de fargedes opprør i en rekke byer. Politistat hjemme og krig ute: oppskrift for det totale kaos. Det tragiske med det offisielle Norge er at de sleper rundt med virkelighetsoppfatninger som er utgått på data for hele 10 og 15 år siden. Det er absolutt ingenting som tyder på at de er oppe i den aktuelle historiske situasjonen. Verdenssenteret for nynazisme er nå Ukraina,men også her stuper Norway penger inn uten synderlig offentlig debatt. Og i Palestina er det bare et tidsspørsmål før Islamsk Stat har egne militære styrker på Vestbredden og Gaza: 24% av palestinerne er positive til Islamsk Stat. Såfremt man kommer hinkende etter virkeligheten på krykker,er man kvalifisert til opprykk i det offisielle Norge.

Av Jan Hårstad.. Gjengitt med tillatelse