Jan Hanvold slår tilbake mot kristendomskritiske journalister som er medlem av omstridt facebookgruppe

“Stalinistene er med, å styrer norske medier. Igjen blir jeg hengt ut, denne gangen i VG. Og da av journalist Marie Golimo Kingsrød. Foruten, å arbeide i VG  er hun medlem i Facebook gruppen “Stans Pengepredikantene”- Hun viser dette tydelig, ved at hun også henger ut Svein Magne Pedersen. Dette da hun ikke har stoff nok utifra min Facebook tale sist søndag. Hvor jeg preker om Guds beskyttelse. At Jesu Kristi blod beskytter imot all djevelskap. Dette er jo ren bibelsk lære. Som Ord 1:33 ” Men den som hører på meg, skal bo trygt og leve i ro uten frykt for noe ondt,” skriver tv-sjef Jan Hanvold i et innlegg på Facebook.

Evangelist Svein Magne Pedersen er blant dem som gjentatte ganger er blitt hengt ut av journalister som uttrykker støtte til den kontroversielle Facebookgruppen “Stans pengepredikantene”.

Og Hanvold fortsetter: “Og at jeg siterer Salme 91 :1-7 Den som sitter i Den høyeste ly, som bor i Den Allmektige skygge, han sieer til Herren. Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!  For han frir deg fra fuglefangerens snare ,fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, for pest som går fram i mørket, for sott som ødelegger ved middagstid. Om tusen faller ved din side og ti tusen ved din høyre hånd til deg skal det ikke nå. Du skal bare se det med dine øyne, se hvordan de ugudelige får sin lønn. Så i min preken snakker jeg om , hvor sterkt Guds ord er. Og at Jesus er det levende brødet som er kommet ned ifra himmelen. Jeg snakker om Salme 23 og ikke minst at vi har del i velsignelsen i 5 Mosebok 28:1-14. Og at vi er fri ifra forbannelsen ifra 15-68.
Så har jeg alltid sagt at vi må følge myndighetenes krav. Og jeg er så takknemlig for det norske helsevesenet som gjør en utmerket jobb. Vi har det beste sykehusene i verden, som redder liv hver dag. Så ber vi for alle de som blir syke som et resultat av denne forferdelige korona viruset. Men jeg ser ikke at det er noen motsetning i å be og stole på Guds ord. Samtidig som vi følger helsemyndighetenes krav. Som pastor oppfordrer Guds ord meg til, å be for land og folk. Og alle som er rammet av dette viruset. Samt ber vi om beskyttelse og helbredelse. Dette burde jo den norske kirke gjøre. Nettopp ,å ha sterk forbønn imot corona viruset og at ingen skal rammes av dette. Men Stalinistene og de kristofobie vil forby forbønn og bibelsk kristen tro i Norge. Men vi ber for disse og velsigner dem. Ha en velsignet dag. Så gleder vi oss over den nye dagen som Herren har skapt,” skriver Hanvold på Facebook lørdag.