Jan Hanvold ser mørkt på utviklingen i Amerika og Vesten

Jan HanvoldTV Visjon Norge grunder Jan Hanvold er blant dem som ser mørkt på utviklingen i USA og Vesten. I sin siste oppdatering på Facebook skriver Jan Hanvold at det er mange tegn på at Guds dom er over USA. “Hele den vestlige verden dekadente livsførsel, bringer vesten til fall. Derfor vil terror og andre katastrofer ramme vesten, som et wake up call ifra Gud. Det er hva disse profetene sier,” skriver Hanvold og viser til menn som Brain Cam, William Branham, Jonathan Cahn.

“Profeten Brain Cam, hadde en sterk profetisk tale under Fivefold Minitstry School i Miami. Hvor han talte om Akab og Jesabels ånd som regjerer i Washington. Men sa at ved neste president valg vil det bli verre. Og at en sterk feminisme ånd vil innta og ødelegge USA. Dette stemmer med et syn som profeten William Branham hadde på 1940 tallet. Da han så at det steg opp en forførende kvinne skikkelse, som forførte USA. Og etter dette så han by etter by i USA, bli til ruin hauger. Mange tegn som gud har sendt i den siste tid., som er tegn på dom over USA. Hvor flere stater har blitt oversvømmet , nå sist Texas. I juli nå vil hanvold-facebook-domRodney Howard Browne ha kampanje i Washington. Hvor de evangeliserer både i kongressen og på gatene i byen. Profeten Jonathan Chan blir også med der. Hele den vestlige verden dekadente livsførsel, bringer vesten til fall. Derfor vil terror og andre katastrofer ramme vesten, som et wake up call ifra Gud. Det er hva disse profetene sier. Som Billy Graham sier. Hvis ikke Gud dømmer USA, må han be Sodoma og Gomorra om tilgivelse. Derfor må vi be for USA og Vesten, som aldri før. Alt dette som skjer er et endetid tegn. Derfor opphøyer Gud Kina og Russland, ikke på grunn av deres politiske system. Men p.g.a alle de kristne som ber og lever et gudfryktig liv. Det er også analysert av Professor Hans Bratterud siste bok : Den siste Basun. Samtidig som dommen kommer over vesten. Så kommer det en sterk åndsutgydelse over verden. Hvor millioner av mennesker vil bli frelst. Så den store innhøstningen står for døren, samtidig som dommen rammer den nåværende verden. Så det er spennende tider i lever i. Og det eneste som holder igjen for at Norge og Vesten skal fylle sine synders mål. Er at Guds folk ber for nasjonene. For våre politikere vil ikke ha noe med Gud , å gjøre. De har kastet Gud ut av landet. Så nå har Gud overlatt Norge og vesten til seg selv. Det er smertefullt å se det store frafallet. Hvor mennesker hyller synd og ugudelighet. Må Herren gi oss nåde,” skriver TV sjef Jan Hanvold sent søndag kveld.

4 tanker om “Jan Hanvold ser mørkt på utviklingen i Amerika og Vesten

 1. Denne Hanvold er en merkelig skrue. Sier mye rart og feil. Alikevel, innimellom sier han faktisk noe rett også. Dette han sier her er atypisk for en framgangsteolog. Aner vi en slags virkelighetserkjennelse hos Hanvold&co? Han kommer jo av og til med noen sanne gullkorn men han har kanskje sett hvor det bærer hen med vesten.

  • Hva er det Hanvold tøyser med? Tror han ikke lenger på Maldonados profetier om ufattelig velstand? Ifølge dem skal han bli rik som en Krøsus og det skal vi andre kristne også. 2015 er året for det, sier Maldonado.
   Forhåpentligvis har Hanvold sett at de ikke stemmer? han burde offentlig ta et oppgjør med det og be om unnskyldning for at han brakte forførelsen hit.

  • Jeg tolker det hele som en slags erkjennelse fra Hanvolds side at kart terreng ikke stemmer overens lenger. Han ser og erkjenner at i Norge og Vesten er det frafall og oppløsningstendenser av kristen moral, at spådommene om massive vekkelser og fremgang ikke slår til i Vesten, og dermed vrir man det dithen at det er veldige vekkelser i Afrika/Asia. Uansett er nok Hanvold til en viss grad påvirket av menn som Emanuel Minos og andre som har proklamert dom. Han prøver å forene velstandsforkynnelsen med dette, men finner gradvis ut at det blir vanskeligere å vanskeligere å bortforklare den grelle virkelighet Europa og Amerika befinner seg i.
   Man omtaler gjerne David Wilkerson som en profet, men hopper over de deler av hans budskap hvor han advarer mot velstandsforkynnelsen. Hanvold sier en gang i blant noe som er godt og sant, men konsekvensene av det tar han ikke, noe som ville bety å fjerne den delen av hans virke som fremmer velstandsevangeliet.

 2. Jeg tror Hanevold følger der vinden bærer han, Hans ord sprider i mange retninger og han har Noen fingre i forskjellige trosmenigheter. Penger er en viktig del av Hans virksomhet. Og han liker å få oppmerksomhet, med det han holder på med.Det han taler om her, er slik andre har talt ut Før han. Når det gjelder det profetiske. Han vil også fremstå som en profet for å virke troverdig, gjerne til egen vinnings skyld. Det er slik jeg ser det. Men hvis jeg tar feil så beklager jeg selvfølgelig dette..men utfra hans tidligere krumspring så ser man gherningens samspill

Det er stengt for kommentarer.