Jan Hanvold: Jeg kunne ikke stått i tjenesten uten kona -takknemlig til Herren som har gitt ham en slik hustru

jan-hanvoldTV Visjon Norge sjef Jan Hanvold som har vært en av de personer som har høstet hard kritikk på av en viss blogger fordi han er skilt og gift igjen. I forbindelse med at det nå er 18 år siden Jan Hanvold giftet seg med sin Inger delte Hanvold dette på Facebook til sine følgere:  “Idag er det 18 år siden min kjære kone Inger, svarte ja. Og giftet oss, å har stått sammen i tjenesten for evangeliet siden. Jeg er så takknemlig til Herren, som har gitt meg en slik hustru. En ting er sikkert at jeg kunne ikke ha stått i tjenesten, uten henne ved min side. Alltid med og oppmuntrer, å alltid bedende. Vi er er perfekt team i tjenesten. Jeg er utrolig takknemlig for hennes forbønn. Og at hun har født oss 2 herlige barn. Som Guds ord sier : ” Den som har funnet en god hustru, har fått en nådegave av Herren.” Så et godt ekteskap og familie liv, er av avgjørende betydning for å lykkes. Vi er et married made in heaven,” skriver Hanvold 

Oppskriften på et godt ekteskap er å sette Herren først. At Jesus er nummer 1, familien nr 2 og tjenesten nr 3. Og når vi innordner oss og underordner oss Guds prinsipper for ekteskapet, er vi lykkelige. Da er det på tide å komme seg ut med barna på en herlig skitur. Her er det et perfekt vintervær. Bedre kan det ikke være, så herlig med en skikkelig vinter. Supert skiføre, å vi fryder oss, -skriver Hanvold som har valgt å neglisjere de massive omtaler av ham på en viss blogg. Også på sin egen Facebook side møter Hanvold kritikk fordi han er gjengiftet men også lykkeønskninger fra dem som støtter Visjon Norge og Jan Hanvolds arbeid. Søkelys vil presisere at jeg på prinsipielt grunnlag ikke kan støtte gjengifte og jeg mener også at Jan Hanvold bør bli utfordret med det tradisjonelle evangeliske synet på gjengifte. Men dette må gjøres på en bibelsk forsvarlig måte og ikke ha preg av sjikane eller en ondsinnet kampanje. I forhold til Hanvold bør det være nok å sitere Guds ord, men som bibelske kristne ønsker vi å gjenta at vi er uenig i Hanvolds personlige valg. I forhold til gjengifte, likekjønnede ekteskap og samboerskap ønsker Søkelys å fremme det synet den kristne kirke har fasthold i sin 2000 år lange historie.

4 tanker om “Jan Hanvold: Jeg kunne ikke stått i tjenesten uten kona -takknemlig til Herren som har gitt ham en slik hustru

 1. Ja, takk Gud for Hanvold. Det er jo tydelig at Gud velsigner ekteskap etter ekteskap, ellers kunne jo ikke Hanvold sagt at ekteskapet er “made in heaven”! Dette beviser at Jan Kåre tar feil, og han kan bare legge ned sin ukristelige kamp mot ekteskapet! Jan Kåre er i sannhet en fiende av det gudommelige ekteskapet!!!
  Jan Kåre; Hanvold har suksess både i business og i ekteskapet. Anbefaler deg å så inn noen av de tusener du har lurt fra folk, i Tv-Visjon Norge, og du blir sikkert velsignet med R….. eller A…., som din gudommelige ektefelle:-)

  • Jeg tenker, hva mener Jesus med dette Han sier, at når man skiller seg, så kan man ikke gifte seg, Før ektefellen er død. ? Ja spørsmålet er stilt til deg Grete.

 2. Hva sier Guds Ord?

  I Matt 5,27-32 sier Jesus: ”De har hørt det er sagt: Du skal ikke drive hor! Men jeg sier eder: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye frister deg, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Og dersom din høyre hånd frister deg da hugg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme kommer i helvete. Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier eder at hver den som skiller seg fra sin hustru uten for hors skyld, han volder at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.”

  Siterer så fra Matt 19. Fariseerne spurte Jesus om det gikk an å skille seg for en hver saks skyld. Jesus svarer: ”Har de ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke atskille. De sa til ham: Hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Jesus svarte dem: For eders hårde hjerters skyld gav Moses dere lov til å skilles fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av har det ikke være således. Men jeg sier eder at hver den som skiller seg fra sin hustru uten for hors skyld, og gifter seg med en annen, han driver hor, og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.”

  Vi skal ta utgangspunkt i den form det sjette bud har i Guds ord. Det lyder slik i den oversettelsen vi har: ”Du skal ikke drive hor.” Rett oversatt fra den hebraiske grunntekst i GT står det slik: ”Ikke bryt ekteskapet!” Det er en bokstavelig oversettelse. Noen mener at det reduserer det sjette bud. Men det stemmer ikke.

  Det er bokstavelig det Gud sier: – Ikke bryt ekteskapet –. Men da blir jo det sjette bud bare aktuelt for dem som lever i ekteskap? Da kan jo ikke det sjette bud være aktuelt før en er gift? Og følgelig behøver en vel heller ikke ta hensyn til det sjette bud før en er gift?

  Dette er det dessverre mange som forkynner i dag, og dette syn blir lagt til grunn for mye av undervisningen i skolene i dag – helt ned i grunnskolen. Dette er å fornekte Guds ord.

  Hva betyr ”ekteskap”?

  Derfor må vi spørre: Hva betyr ”ekteskap”? Hva betyr det i Bibelen?

  Jesus sier: ”Har dere ikke lest?” Dette gjelder ikke bare fariseerne, de som Jesus talte til. Det gjelder oss. Det gjelder de unge. Har vi lest Guds ord? Vil vi rette oss etter Guds ord?

  Jeg tror faktisk at de fleste nettopp vil det. ”Har dere ikke lest”, sier Jesus, ”at han som skapte dem fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne?” Her ligger en veldig lærdom.

  I 1 Mos 1,26 -27 står det at da Gud skulle skape mennesket var det en rådslutning i Gud på forhånd. ”La oss gjøre mennesker i vårt bilde.” Gud rådslår med seg selv om å skape et menneske. Videre står det: ”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” Her er entall og flertall brukt i en og samme betydning. Da Gud skapte mennesket (entall), i sitt bilde, så skapte han dem til mann og kvinne, entall og flertall, det er mennesket. Mennesket er mann og kvinne.

  Dette er en forunderlig Guds ordning. Det er under menneskets liv på jorden ekteskapet gjelder. I det fullkomne Guds rike er det ikke noe kjønn lenger. Der sier Jesus: Det verken tas til ekte eller gis til ekte, for der er de som englene, og der er ikke mann og kvinne, der er ikke noe kjønn. Men under menneskets jordeliv var mennesket skapt som mann og kvinne, og Jesus sier: ”De er ikke lenger to, men de er ett kjød.” Dette leser vi om i 1 Mos 2,24.

  Dette er altså Guds ord, dette er Guds tale, og dette sier hva ekteskapet egentlig er: Et samfunn, et samliv mellom en mann og en kvinne.

  http://www.bibelsk-tro.no/08-05-05.html

 3. Det kan ikke stemme at Gud har gitt Jan Hanvold tillatelse til å leve imot hans ord. Dermed er den kvinnen han NÅ lever sammen med IKKE GITT HAM AV GUD!

Det er stengt for kommentarer.