Bodnariu saken: Glansbildet av Norge i ferd med å rakne internasjonalt -10 000 demonstrerte mot Norge lørdag i Oradea, Romania

Tusenvis av demonstranter, plakater med norske flagg og bilder av fem barn og deres
bodnariu-demonstrasjonforeldre som har fått oppleve det norske barnevernets kyniske metoder med å kidnappe eller frata foreldrene deres barn er nå i ferd med å rive i stykker det glansbildet Norge har hatt internasjonalt. Stadig flere der ute spør seg nå hva som egentlig skjer i Norge og vi blir nå sammenlignet med regimer vi normalt ikke ønsker å bli assosiert med, selv om Dagens redaktør Vebjørn Selbekk i sin heller puslete kommentar går ut og fastslår at “Norge ikke er Sovjet” eller lederrådet i pinsebevegelsen i en pressemelding skriver at “Pinsevenner forfølges ikke av barnevernet.” Heller ikke Vårt Lands forsøk i en engelskspråklig artikkel på å tegne det “korrekte” bilde av barnevernet og saken har kunnet forhindre at glansbildet mange har hatt av Norge nå er i ferd med å smuldre opp. Bodnariu familien har langt flere venner enn vi noensinne kunne forestille oss. Lørdag var minst 10 000 mennesker samlet i protest mot Norge i Oradea, Romania

Saken om den norsk/rumenske familien som på en dramatisk måte ble fratatt sine fem bodnariu-brudd-religionsfrihetbarn i november 2015 har som tidligere omtalt vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet. I den kristne pressen verden over ble saken fremstilt som om en sak om “kristendomsforfølgelse i Norge anno 2015”. Ekteparet Ruth og Marius Bodnariu og deres fem barn var alle pinsevenner. Flere av de store engelskspråklige kristne avisene fortalte deres lesere at ekteparet ble fratatt sine fem barn på grunn av kristen indoktrinering og denne forklaringen blir også fastholdt av den rumenske senatoren Ben-Oni Ardelean som etter møtet med de norske myndigheter slapp en bombe ved å si “that there is sufficient ground to consider violations of religious freedom in the case. Noe som på norsk kan oversettes med at “det er tilstrekkelige grunner til å anta eller ta i betraktning at det er begått brudd på religionsfriheten i denne saken,” skriver nettstedet “Delight in the truth” fredag. Mens den norske pinsebevegelsens lederråd anført av Sigmund Kristoffersen og Andreas Hegertun i pressemelding den 13 januar 2016 fastslo at “norske pinsevenner ikke blir forfulgt av barnevernet” er det stadig flere som ser annerledes på dette.  Kanskje ikke barnevernet forfølger norske pinsevenner. Men det gjør de med rumenske pinsevenner i Norge. Gjør de dette fordi de er rumenere eller fordi de er pinsevenner? Svaret på det er det bare barnevernet som har,” skriver Emil Georgescu som er pastor for den rumenske menighet i Bergen. “Håper “de høye herrer” (i pinsevennenes lederråd vil trekke sine uttalelser og beklage dem. Dette fordi han her snakker i mot sine egne og Guds barn uten å gjøre seg kjent med dem saken gjelder. -Det å støtte en organisasjon (barnevernet) som er imot Bibelen og Jesu lære. Dersom T.B Baratt hadde levd i dag hadde Kristoffersen aldri blitt akseptert i hans bevegelse, da det er tydelig at de ikke har samme visjon,” sa  Georgescu som er pastor for den rumenske menighet i Bergen.

Les også: Får muligens barna tilbake etter besøk av den rumenske delegasjonen

Reagerer på pinseledelsens knefall

En annen som har reagert sterkt på pinseledelsens knefall for barnevernet er pastor Frank pinsevenner-lederrådetGunnar Håvik som skrev dette: “Pinseledelsens knefall for barnevernet er utrolig. Med så mange dokumenterte feilbehandlinger er det merkelig at en ikke legger seg på en mer analytisk linje og åpner for at barnevernet kan ta feil. Uten å omtale den gjeldende saken blir lederrådets freding av barnevernet en ekstra belastning for de mange familier som har mistet sine barn på den mest grusomme og urettferdige måte. Foreldre er fratatt et reelt rettsvern i et system der barnevernskonsulenter og sakkyndiges uttalelser, basert på en kortvarig observasjon i familien fører til at foreldre og barn blir splittet. Konsulentene er ofte betalt av barnevernet, og vil selvfølgelig ikke gå i mot den hånda som gir dem lønn. Som kristne ledere skal vi være med å verne om familien. Heldigvis er det en avis i Norge som tørr å tale der andre tier. I siste ukes lederartikkel i avisen Norge Idag kommer de med en skarpsindig analyse som også løfter frem løsninger på uvesenet, skriver Håvik som er pastor for menigheten “Nytt Liv” i Sunnhordland.

Skammelig at norske kristne tier

Mens saken om den norsk/rumenske familien har skapt voldsomme reaksjoner blant kristne både i Øst-Europa som tidligere var under kommunismens mørke og blant kristne i Facebook-Bodnariu-FamilyUSA har norske kristne med få unntak vært temmelig lunkne til det hele. Både avisene Dagen og Vårt Land har brukt all sin innflytelse for å underminere familiens og støttespillernes påstander om at dette skjedde på grunn av familiens kristne tro og oppdragelse, og dette har ført til at mange kristne kvier seg for å være tydelige i denne saken: “Løgn, løgn, løgn. ..skammelig at norske kristne, ikke står opp for dette. Det kan hende at kirkene i Norge er nesten døde , ….eller korrupt. Trist,” skriver en oppgitt
Florentina Georgescu som langt på vei har rett i at kirken i Norge er døde eller i dyp søvn. Som kjent har den norske kristenhet gitt etter i sak etter sak, og i dag er ikke engang kirken i stand til å stå opp for det bibelske synet på ekteskapet eller for barna i mors liv, så det er mye rett i anklagene om kirken i Norge er nesten død, selv om det selvfølgelig ikke gjelder alle. (Foto fra  Oradea, Romania hvor 10 000 mennesker var samlet i protest mot det norske barnevernet)

protest-10000

Skader Norges anseelse

Det er ikke tvil om at Bodnariu saken, de stadig mer tiltagende demonstrasjonene og den omfattende pressedekningen dette har fått i en rekke medier medvirker til å svekke
Norges omdømme internasjonalt. For mange fremstår barnevernet som et umenneskelig monster som følelsesløst, brutalt og kynisk griper inn i familiers liv og kidnapper deres barn under forskjellige påskudd og ofte på tynt grunnlag. I saken omkring Bodnariu familien ble barna tatt etter at en lærer hadde uttrykt bekymring for at barna hjemme var blitt lært til å tro at Gud straffer synder. Uten å gjøre en grundig undersøkelse og uten
aksjon stopp barnevernetrettssak ble barna plassert i tre forskjellige fosterhjem og skritt ble iverksatt for at barna skulle bortadopteres. Angivelig skal barnevernet noe senere ha lansert påstanden om fysisk mishandling siden en religiøs begrunnelse for å ta barna ikke var nok. Far til barna får nå ikke se sine fire eldste barn i det hele tatt mens moren får besøke dem under streng overvåking. Den eldste datteren skal ha skrevet brev der hun tydelig uttrykte at hun savnet sine foreldre og søsken. De fem barna bor på tre forskjellige adresser som er holdt hemmelig både for familien og den rumenske ambassaden. Siden barna også er rumenske borgere har myndighetene i Romania reagert sterkt på det norske barnevernet
og i denne uken var en rumensk delegasjon i Norge for å søke å gjøre slutt på bortføringen. Det var den rumenske senatoren 
Ben-Oni Ardelean som etter møtet med de norske myndighetene sa at er tilstrekkelige grunner til å si at denne saken i realiteten innebærer en krenkelse av den religiøse friheten. -Dette skaper en mye sterkere sak for å få løslatt barna snarest mulig. Den rumenske senatoren poengterte at de opprinnelige anklagene fra barnevernet var “streng kristen indoktrinering” er en term som ikke finnes i lovverket eller er blitt brukt i rettsapparatet i noe vestlig land inntil nå. “Norge skaper historie med å iverksette en barnevernssak på anklager om “streng kristen indoktrinering. Slikt er ikke ikke funnet sted eller skjedd i noe vestlig land tidligere. Man kan forvente å finne slike saker i islamske stater som i Iran eller Saudi Arabia men ikke i et av verdens mest siviliserte land,” skriver Delight in Truth videre. Det neste diplomatiske skrittet vil være å legge saken frem for Europaparlamentet, for å få Norge tiltalt for brudd på menneskerettighetene. Det er fortiden minst 11 rumenske familier i Norge hvor barnevernet har fratatt foreldrene deres barn, og saken omkring Bodnariu familien kan sette presedens for andre lignende saker,” skriver nettstedet videre.

Kan koste oss dyrt

Mange mennesker rundt om i verden spør nå som egentlig skjer i det moderne Norge.
Barn helt ned i spedbarnsalderen blir kidnappet av barnevernet og foreldrene blir tatt i arrest på basis av syltynne påstander om “streng kristen indoktrinering” og noen lette oppdragende klask bak. Samtidig er vårt land villig til å sende ut et stort antall flyktninger, inkludert mindreårige barn på sykkel i 37 graders kulde tilbake til en usikker og uklar fremtid i et Russland som ikke ønsker dem tilbake.  Det er ikke rart mange der ute spør seg hva som egentlig skjer i Norge! Vi har frem til nå yndet å fremstille oss som rene engler internasjonalt og i typisk norsk selvgodhet digger vi å få ros av andre politiske stopp-barnevernetledere når hvor utenriksminister reiser ut i verden med et stort sjekkhefte. Det er dette glansbildet av Norge som nå holder på å revne, -og det kan bli en kostbar pris og betale dersom dette fortsetter å bre om seg i den store store verden. Allerede nå har enkelte røster begynt å oppfordre folk til å unngå kjøpe norske varer i protest mot barnevernet og norske myndigheters håndtering av denne saken. Denne saken mener Søkelys norske myndigheter snart må rydde opp i. Både politikere og figurer i barnevernet bør nå jobbe konstruktivt og hurtig for å få tilbakeført barna til deres foreldre snarest mulig, for jo lenger vi holder barna adskilt fra sine foreldre, desto større er sjansene for at barna skal bli påført ytterligere traumer og skader. Vår norske policy med å frata foreldre deres barn er noe som ikke går upåaktet hen i den internasjonale opinionen og barnevernets frynsede rykte blir ikke bedre av denne saken, snarere tvert i mot!

Kilde: http://delightintruth.com/

 

 

 

4 tanker om “Bodnariu saken: Glansbildet av Norge i ferd med å rakne internasjonalt -10 000 demonstrerte mot Norge lørdag i Oradea, Romania

 1. Selvsagt opplever norske innenfor “storfamilien” pinsevenner forfølgelse. Men de søker ikke hjelp hos pinsevennenes ledelse. Det er et problem for pinsevennenes ledelse at de mangler den tilliten.

 2. Det er flere barnevernledere som kommer og er aktivt medlemmer av pinsebevegelsen.Videre er det mange pinsevenner som tjener grovt med penger på å være fosterhjem.Begge disse forhold tilsier at pengene er det som teller,ikke religionen.Snakk om falske profeter.

 3. det er fleire som har ekstremt vanskelige livsituasjoner i forhold til saker med barnevernet. de må være tause, for hvis de snakker , da tar dem store risiko for å miste endå meir. dette fortelle forskjellige mennesker meg personlig. noke som er kanskje ganske likt med det som sjedde i Nicolae Ceaușescu sin tid. og kansje er det romanere som husker veldig godt på dette . noe som har vasket borte veg her med oss. og i de fleirste tilfeller , blir vi kanskje bare bekymret når vi sjøl blir rammet av overgrep.

  • Hva er det som tillates skje med barn i Norge?

   ” Antall overtakelser i barnevernssaker ble femdoblet i Karmøy i fjor.”

   “Budsjettet på overtakelses-sakene ble sprengt, mens budsjettet for de forebyggende tiltakene ikke ble brukt opp.

   – Kanskje kunne vi ha vært inne med mer forebygging og sett om en kunne ha fått hjulpet barn i hjemmet eller i alle fall her lokalt. Dette er jo taushetsbelagt, så vi kjenner jo ikke det eksakte antallet barn som blir flyttet ut av kommunen, men vi ser fra de feilslåtte barnevernssakene at barna ofte er flyttet langt bort til andre kommuner, sier Gaard. ”

   https://hnytt.no/2016/01/25/onsker-barneombud-karmoy/

Det er stengt for kommentarer.