Jan Aage Torp med presiseringer i forhold til sin sønn Anders bok

Anders Torp har gjennom boken “Jesus Soldaten” tegnet et rystende bilde av sin oppvekst i Oslokirken.

Pastor i Restoration Oslokirken har i de siste ukene måttet tåle omfattende kritikk i media etter at hans sønn Anders Torps bok om sin oppvekst og erfaringer igjen fikk store oppslag i den riksdekkende presse. Ofte har media brukt det vi kan kalle ensidig journalistikk som blant annet har medført at pastor Torp ikke har komme til orde for å nyansere bildet og korrigere eventuelle feil i boken. Anders Torp som på sin side mener det er nødvendig å ta avstand fra alle former for ekstrem-karismatikk sier til Søkelys at han gjennom boken ønsker å advare mennesker mot usunn og ekstrem karismatikk ala det han selv opplevde og tok del i.

For oss som har et balansert forhold til dette med karismatikk, som ennå tror at Bibelen er Guds Ord, som ennå tror at det finnes en evig fortapelse, er det viktig å forstå at Anders Torp og massemedia har presentert et svært subjektivt og unyansert bilde av virkeligheten, -og selv om ingen av oss kan stille spørsmål med de ubehagelige erfaringene Anders Torp subjektivt har hatt, så har vi som bibeltro kristne, likevel plikt til å stå opp til forsvar for vår tro når Guds ord og klassisk kristendom kommer under angrep, og det er nettopp det som har skjedd når det kommer til medias dekning av denne svært vanskelige saken for mange av de anklager og påstander som er blitt slynget mot Oslokirkens pastor, er også anklager som rammer kristne som tror på hva Bibelen sier om onde ånder og demonutdrivelser, og som også tror at Bibelen taler om en evig fortapelse og at livet har to utganger. Det er selvfølgelig ikke alle sider med pastor Torps teologi som vi nødvendigvis er enig i, men i det øyeblikket Bibelen og klassisk kristendom blir angrepet, er det også vi som er under ild, -og derfor er det ikke rett at Jan Aage Torp alene skal stå som offer, og derfor er vi også villige til å tre frem.

De ulike angrep

Fri diktning i boken -Det er ikke alle detaljer i Anders Torps bok subjektive bok som er like objektivt sanne. Og i Anders bok finnes det detaljer som ikke nødvendigvis er objektivt korrekte og det finnes nok også hendelser andre vil bestride eller har erfart annerledes. Og i følge Jan Aage Torps siste blogginnlegg finnes det også påstander i boken som er direkte usann. I tillegg er det nok innhold både i boken og i medias dekning av storyen som bør få etterspill, og som bør vurderes av pressens faglige utvalg. I forbindelse med dette er det i hvert fall et mediaoppslag omkring Torp de siste ukene som ligger til behandling i pressens faglige utvalg -uten at vi her vil gå i detaljer eller nevne navn. I sitt siste blogginnlegg: “Fri dikting i boken” gir Torp noen eksempler på at boken ikke nødvendigvis må oppfattes som dokumentarisk korrekt. Torp har i ettertid slettet bloggen hvor han hevder at Anders Torp bedriver fri diktning.

Demonutdrivelse – Demoner og demonutdrivelse er et kontroversielt tema i kristenheten. En rekke bibeltroende kristne sier i teorien: “ja vi tror at det finnes onde ånder” -men straks tematikken kommer opp i det sekulære media, i et kritisk lys, stormer alle mot den første dør, og søker å komme ut, -ta avstand, -ta oppgjør, og slik forteller vi hele verden at vi bare har tro på hva Bibelen sier om onde ånder i teorien. I praksis har vi allerede fornektet av bekvemmelighetshensyn -fordi det ble for tøft og stå opp for noe omstridt på beste sendetid i NRK.  -En som tror på demonutdrivelser er pastor Jan Aage Torp i Oslokirken, som i et innlegg på personlig blogg slår fast at demoner finnes, men at en kristen ikke kan være besatt, fordi en kristen er fylt av Jesus. Her har pastor Torp helt rett, Jesus som er lysets Herre, -deler neppe husvære med en ond ånd. Sjekk ut hva Torp skriver om det hele på sin blogg: Tror vi på demonutdrivelse?

Faderhuset -Faderhuset var en omstridt dansk menighet som startet som en liten frikirke og utviklet seg til å bli det mange vil kalle en sekt. I begynnelsen samarbeidet Faderhuset blant annet med den velkjente danske Moses Hansen som er en radikal Jesus etterfølger som har besøkt en rekke lutherske bedehus på Sørlandet. Når Torp og hans menighet inngikk samarbeid med Faderhuset var ikke alle sider med Faderhuset blitt kjent, og et faderhuset-krigtidligere medlem fortalte om en gradvis og mer ekstrem utvikling internt i det som ble ansett som en sekt. I sin bok forteller Anders Torp om “Joel’s Army Bootcamp” og sine erfaringer der -og i A magasinet sa han til sin fars fordel at “Jan Aage viste ikke hva han sendte oss til” -men Anders kritikk kom først i ettertid: Pastor Torp som brøt med Faderhuset av andre grunner skriver dette på sin blogg: “Det spesielle fokus som A-magasinet har gitt leiren i 2005, “Joel’s Army Bootcamp”, der Anders som 18-åring deltok, har overrasket meg. Da Anders kom hjem fra denne leiren, virket han usedvanlig begeistret. Jeg hørte aldri et negativt ord. Anders presenterte det som en spennende “Robinson-ekspedisjon”-lignende erfaring. Han visste allerede da at jeg ville bryte med Faderhuset, så det ville ha vært veldig lett for ham å fortelle meg om de forferdelige tingene, hvis han mente det allerede den gangen. Men jeg hørte ikke noe negativt om dette inntil i A-magasinet,” skriver Torp i sitt blogginnlegg: “Faderhusets leir”

Helvetesskremsler -Troen på en evig fortapelse, et evig brennende helvete med ild og paul-washersvovel er blant de punkter pastor Torp blir angrepet for i retorikken i media. “Man skal da ikke forkynne om den negative siden eller tydelig om livets to utganger, for man skremme noen, -er kritikken som blant annet rettes fra Hjelpekilden og fra menn som Levi Fragell. For den historiske kirke, inklusiv vår egen frafalne norske lutherske “statskirke” har troen på helvete vært sentral -selv om det har vært røster som har gått i mot helvete. Helvedesdebatten som ble utløst etter Ole Hallesby’s berømte tale fra 1953 avdekket allerede da at kirken var splittet. En av dem som nå har en tydeligst forkynnelse om helvete og fortapelsen, er Paul Washer, som er en svært bibeltro mann -som var blant de forkynnere Anders Torp lyttet til, sa pastor Torp i en tidligere samtale med Søkelys. På egen blogg skrev Torp dette om livets to utganger i 2011: “Jeg takker Gud for Hans Ord! Blant sannhetene i Bibelen er himmel og helvete – og læren om livets to utganger. Jeg vedkjenner meg disse sannheter, og ber ikke om unnskyldning. Guds visdom er uendelig mye større enn min, og større enn humanister gjennom alle tider,” skrev Torp i sitt innlegg “Helvetesskremsler”

Etterord

Å stå opp for upopulære sannheter vil ha sin pris. Men er man bibeltro så må man være det hele veien, også når det butter i mot og orkanen blåser. Det er ingen slagen mann vi møter i Jan Aage Torp, det er ingen mann som venter på sin undergang, slik en viss blogger i dag våger å antyde. Det er en mann som har stått i stormen før, opplever orkan i disse dager, -men som vil ri stormen av og finne ny styrke i å ta selvkritikk der det behøves, men som også må stå støtt der det er nødvendig. Og der Jan Aage Torp står for Guds ord -der vil vi også stå sammen, -å ta lærdom av de kritikk som er kommet, men og ta lærdom av å stå klippefast på Guds ord.