Israel sender ytterligere styrker til grensen mot Libanon etter rykter om nært forestående Hizbollah angrep

Det israelske forsvaret (IDF) sender nå forsterkninger til grensen mot Libanon som et svar på trusler om et nært forestående Hizbollah angrep. Spenningen i det nordlige Israel er økende og det israelske forsvaret har satt opp veiblokker og sendt militære forsterkninger til grenseområdene mot Libanon etter at etterretning indikerer at den Iran-finansierte Hizbollah militsen har planer om ett gjengjeldelsesangrep etter at en av militsens medlemmer ble drept i et israelsk luftangrep i Syria. Israel frykter at den Iran-støttede terrorgruppen skal angripe israelske mål og har advart den libanesiske regjering om at de bærer det fulle ansvar for etterhvert angrep mot Israel fra libanesisk jord.

Den islamistiske Hizbollah militsen har truet med gjengjeldelser etter at en av deres krigere ble drept i et israelsk luftangrep i Syria. Militsen som skal ha utplassert flere tusen raketter rettet mot Israel, kan komme til å gjennomføre angrep mot israelske militære styrker, og derfor har det israelske forsvaret sendt forsterkninger til det nordlige Israel for å kunne håndtere alle eventualiteter. Israel har også varslet den libanesiske regjeringen at de vil holde Libanon ansvarlig for etthvert angrep fra libanesisk jord. Spenningen økte ytterligere fredag etter en eksplosjon langs grensen. I følge analytikere er det lite som tyder på at Hizbollah ønsker noen storskala-krig med Israel, og det forventes derfor en begrenset militær reaksjon fra Hizbollah. Det har vært flere trefninger mellom Israel og Hizbollah de senere årene uten at det har ført til en større krig mellom de to partene. Sommeren 2006 utkjempet Israel og Hizbollah en større krig som påførte Hizbollah et større nederlag. I ettertid har Hizbollah gjenoppbygd sitt arsenal av våpen og flere tusen raketter rettet mot Israel er utplassert i det sørlige Libanon.