Israel forsøker å unngå sivile tap, men Hamas kommanderer sivile opp på takene som menneskelige skjold

Israel skjøt varselsskudd før de skulle angripe et palestinsk terrormål, sivile strømmet opp på hustaket for å være menneskelige skjold med det resultat at Israel avbrøt angrepet

https://www.youtube.com/watch?v=VTArVIHDelg

Denne videoen viser tydelig at de skritt det israelske forsvaret foretar for å unngå sivile ofre blir underminert av Hamas. Et israelsk fly skyter på en bygning med et ikkedødlig våpen for å advare sivile om at de er i nærheten av et annet mål som skal angripes. Denne metoden blir brukt slik at beboere og andre kan forlate området før man angriper målet med virkelig  ammunisjon. Men, som denne videoen viser flykter beboerne fra bygningen mens mange andre kom løpende og samlet seg på taket som menneskelige skjold. Den israelske piloten så gruppen av sivile på taket og avbrøt derfor angrepet. Det israelske forsvaret bruker også ringe opp beboerne i og omkring bygninger som skal slåes ut, slik at sivile og andre skal kunne rømme bygningen.