Israel bør forberede seg på forsterket amerikansk press om å akseptere en dårlig våpenhvile

“En prematur våpenhvile er det siste Netanyahu trenger, han bør fullføre jobben”

US-SYRIA-CONFLICT-CONGRESSUtenriksminister John Kerry er igjen på farten til Midt-Østen. Ventelig vil den amerikanske administrasjonen nå øke presset på Israel for å presse gjennom en ny prematur våpenhvile. I løpet av den siste uken har Hamas forkastet ett våpenhvileforslag, brukt en humanitær våpenhvile til å forsøke å gjennomføre et større terrorangrep og søndagens to timer lange våpenhvile brøt de etter knappe tjue minutter. Imidlertid er det primært ikke Hamas den amerikanske utenriksministeren søker å presse, men Israel som gjennom mer enn seks år har måttet uttåle tusener på tusener av rakettangrep fra Hamas. Siden Hamas og Israel inngikk en våpenhvile i november 2012 har Israel nærmest stilletiende måtte akseptere ukentlige rakettangrep fra Gazastripen og Netanyahu’s krav om at Gaza må demilitæriseres bør være et krav Israel står hardt på. Uten et slikt krav vil Hamas før eller siden komme tilbake langt sterkere og farligere enn de er i dag.

Hussein Obama og John Kerry som selv fører en dronekrig som dreper hundrevis av sivile blant annet i Jemen vil i dagene som kommer presse på for å få en stans i krigshandlingene. Også for det Hvite Hus er palestinske liv langt mer verd enn livene til drone-krignedslaktede eller gassede barn i Israels naboland Syria. Obama administrasjonen som selv oppildnet den syriske befolkning til opprør mot Bashar Assads regime demonstrerte høsten 2013 for en hel verden at den amerikanske presidentens “røde streker” på ingen måte er noe verden trenger å forholde seg til. Det amerikanske sviket mot den syriske befolkningen under de dramatiske septermberdagene i 2013 tegner et bilde av en uhyre svak og feig amerikansk president som vil få tidligere president Jimmy Carter til å fremstå som en “jernmann” i forhold. Når Obama i de kommende dager vil øke presset på Jerusalem for å få på plass en våpenhvile som redder Hamas, vil det bli en ny skamplett som vil henge med den amerikanske presidenten. Israel som nærmest er omringet av fiendtlige nasjoner og terrorister skal (dersom de bøyer seg for amerikansk press) ikke få lov til å beskytte sine egne innbyggere fra terror fra en organisasjon som på ingen måte ønsker fred med Israel eller anerkjenner deres nærvær i Midt-Østen.

Netanyahu bør motstå press fra Obama og Kerry og fullføre jobben

Etter tapene av 18 soldater hittil er det blitt tydelig for alle at Israel gjorde en tabbe både i 2009 og 2012 med å avslutte krigen for tidlig. De midlertidige våpenhvilene (som for bibi_nyHamas betyr at de kan skyte noen få raketter mot Israel jevnlig) -har bare gjort at Hamas har fått vokse seg større og farligere, og dersom det skulle komme en prematur våpenhvile som innebærer at Hamas fremdeles har betydelig militær kapasitet, vil Israel igjen på ett eller annet tidspunkt ble tvunget til å gjenta jobben, -og forhåpentligvis fullføre -til en enda høyere og blodig pris. Så langt vi kan se har Israel ennå ikke oppnådd de viktigste mål som er satt for operasjonen, og en våpenhvile nå som etterlater Hamas med militær kapasitet vil i Gaza og Teheran bli oppfattet som en seier. Benyamin Netanyahu har ikke råd til å gi de en slik seier, for det vil komme til å forsterke presset fra Høyre i israelsk politikk hvor både Liberman og Naftali Bennett’s partier vil utgjøre en virkelig alvorlig trussel for Netanyahu.s Likud parti. Netanyahu bør si nei, nei til en våpenhvile som ikke innebærer at Hamas blir fratatt sin militære kapasitet eller at Gaza blir en demilitærisert sone.