Israel: 13107 smittede og 158 døde -Norge 6992 smittede og 162 døde

En eldre pasient ved Sørlandets sykehus i Agder er det siste offer for Corona viruset i Norge. Den eldre personen var innlagt for smitte av Corona og døde i natt. Dermed er antall døde her hjemme nådd opp i 162. Et forholdsvis høyt tall sett i forhold til Israel som har dobbelt så mange smittede men et lavere antall døde. Tallene for Israel når det Covid-19 viruset er følgende 13107 er påvist smittet, 118 er i respirator og 158 døde. Så langt har 3247 blitt friske etter å ha vært rammet av viruset. I Norge har vi pr i dag 6992 smittede, 165 innlagt på sykehus og 162 døde.