Is the War in Ukraine Part of the Great Collapse before the Great Reset

Er krigen i Ukraina en del av det store kollaps som komme i forkant at “The Great Reset” er spørsmålet Dr Peter Hammond i Frontline Fellowship stiller i et foredrag som berører situasjonen i Ukraina. Dr Hammond går i sitt budskap grundig inn i ukrainsk historie og viser hvordan USA og Europa gir et forvrengt bilde av virkeligheten. Dr Peter Hammond er kritisk til hvordan vestlige medier fremstiller konflikten. I likhet med mange andre håper Dr Hammond at denne krigen blir avsluttet så raskt som mulig. Imidlertid er dr Hammond kritisk til hvordan USA og Vesten har bombet langt mer enn det Russland og Putin har gjort. Barack Hussein Obama som mottok Nobels fredspris kan skryte av å ha bombet i sju land -og overgår dermed alene Putins bombing under sin tid som president.

Det er en grundig gjennomgang grunnleggeren og lederen for Frontline Fellowship her har produsert. Videoen med Dr Hammond er delt av BIBLICAL RESTORATION MINISTRIES som er en bibeltro kristen organisasjon. Befolkningen i Vesten lar seg blinde av søppelpropagandaen som spres av de krefter som ønsker å fremme den kommende Great Reset. Denne videoen bør ses av dem som ønsker et grundigere bilde av den pågående konflikten som til syvende og sist er en del av endetidens konflikt mellom det som holder tilbake og det kommende systemet som globalistene ønsker å føde frem.

18 tanker om “Is the War in Ukraine Part of the Great Collapse before the Great Reset

 1. “Is the War in Ukraine Part of the Great Collapse before the Great Reset?”

  JA.

  (Noe annet dere lurer på ?)

  4
  3
 2. Kan noen gi en kort forklaring på hva “The Great Reset” er (lettfattelig på norsk..!)?
  Takk.

 3. Resetting av det nåværende verdenssystem betyr at man fjerner egenstyrte nasjoner til fordel for en verdensregjering underlagt langt færre menneskelige ledere. Da vil et fåtall diktatorer bestemme over hele kloden. Demokrati må da bort.

  For sanne kristne er dette et brudd med Jehovah Guds lov om at “Han satt grenser mellom nasjonene”. Nettopp for å unngå at noen mennesker skulle få for mye makt “i en tid der det ene mennesket hersket over det andre”.

  Dette vil disse menneskene likevel til en viss grad klare til slutt. Til formålet vil de benytte FN som overbygning. Da religion også er et betydelig hinder for en konform verdensledelse, vil Jehovah Gud ved Kristus gi dem å gå til ødeleggelse av all religion worldwide nettopp ved hjelp av FN – Dyrets bilde.

  Slik benytter Gud dette “dyret” og dets “bilde” til å ta rotta på all falsk, djevelsk religion som har vanæret Hans Navn, før Hans egen verdensregjering med Kristus i spissen knuser og ødelegger Dyrets verdensregjering, som i virkeligheten representerer Satans siste sprell før han fengsles for tusen år.

  2
  3
  • Dette er da altså fordi de mener at dagens nasjoner ikke klarer å løse utfordringene og krisene man angivelig står overfor? Eller har det ikke noe med det å gjøre? Handler det kun om makt og kontroll?
   Som om man skulle fjerne kommunene og fylkeskommunene her til lands og kun sitte igjen med regjeringen.
   Denne verdensregjering vil få all makt uten “forstyrrende” motstemmer.
   Er det derfor motstanden mot Trump var så stor? Han ønsket å gjenreise USA. Er det derfor Vesten vil ta rotta på Putin, fordi han er et hinder på veien?
   Var koronrestriksjonene en øvelse på diktaturet?
   Sannelig dukker det opp mange spørsmål.

   1
   3
 4. Øvelse ” Cold Response ” er nå i startfasen – den skal forgå i nord mellom Bodø og Tromsø. Men det er endringer : Hangarskips-gruppen med USS ” Harry S. Truman ” – herunder også en norsk fregatt : Skal ikke lenger nordover på denne øvelsen – men fortsatt oppholde seg i Middelhavet. Denne norske fregatten har en kvinnelig skipssjef ( kommandørkaptein ) samt kring 150 øvrige befal og mannskap om bord.
  Forøvrig : Den norske fregatten som kolliderte med et tanksskip i Hjeltefjorden nord for Bergen ; blir på marine-munne kalt ” femi-fregatten “. Trolig fordi en kvinnelig offiser fra USA stod på broen og hadde kommandoen da smellet kom. Da spørs det om det også smeller i Middelhavet – eller Svartehavet ??

  1
  1
 5. President Zelenskyj i Ukraina visste på forhånd at de vil tape en krig mot Putin. Kompromisset burde være mulig med de kravene Putin hadde. Det var mulig å unngå en krig, massedød og elendighet. Men jeg tror vestmaktene med USA i spissen gjorde alt i sin makt for at Ukraina og Zelenskyj ikke skulle inngå kompromiss med Putin. Da visste de at Putin ville invadere Ukraina. Og det var Biden regimet sitt ønske. USA og vesten ville ha denne krigen for de vet at det får globale konsekvenser økonomisk. NWO ønsker en finansiell økonomisk katastrofe i verden og en krig var et godt verktøy til å sette i gang dette. Biden Regimet er styrt av satan, noe også Putin er. Satan driver bare og ødelegger. Pandemien var første trinn i å skape kaos. Krigen er neste trinn. Ingenting skjer tilfeldig. Det er nøye iscenesatt av NWO eliter og maktfaktorer. Hos disse sataniske kreftene betyr ikke menneskeliv noe.

  2
  3
  • En hårfin balansegang for Biden å skape krig og kaos uten at USA selv blir angrepet.
   Men økonomisk får USA svi. Dette liker ikke velgerne. Jeg tror Demokratene blir de store taperne ved mellomvalgene senere i år.
   Alt baner nok veien for Trump’s gjeninnsetting. Så blir The Great Reset satt tilbake mange hakk, slik jeg ser det.
   Russland kommer seg nok på beina igjen. De har mange venner.

   1
   3
  • Vi får be om at Demokratene i USA taper stort ved mellomvalget.
   Savner Donald Trump og den rolige perioden med ham.
   Nå er USA helt tydelig styrt av en gammel sta mann som ikke aner hva han gjør. Jeg tror at Obama sitter bak og drar i kulissene.
   Denne krigen kunne ha vært unngått dersom ikke Biden og Nato hadde oppmuntret Zelesky og Ukraina til krig.
   Men vi må også innrømme at det er Gud som har all makt og vet hva som skjer. Akkurat nå ser det ut som om verden gradvis dras inn i en krig vi ikke ønsker.
   Må Gud ydmyke Zelensky slik at han finner et kompromiss med president Putin.
   Mange liv kunne ha vært spart dersom Zelensky ydmykt bøyde seg under Guds hånd.

   1
   4
  • Hadde Kikki ydmyket seg under Guds hånd, og gått inn i bønn og faste for Putin, hadde han ikke startet denne meningsløse krigen, og mangfoldige mennesker hadde fremdeles vært i live. Men Kikki har valgt DØDENS VEI.

 6. “Resett” kan bety å starte alt på nytt. Men det er lite informasjon om hva dette nye vil innebære. Jeg tror Kina står bak mye av det som skjer nå. Kina tok over den rollen som sovjett hadde i sin tid. De innfiltrerte politikken over hele verden og kunne utøve utrolig mye makt gjennom FN-systemet. Deres mål var å markedsføre marxismen og svekke vesten mest mulig. Det samme ser vi idag men nå har Kina den domminerende rollen.

  Det er ikke usannsynlig at Kina har forledet Putin til å innvadere Ukraina. Det Kina sier offentlig kan indikere det. Men Kinas økonomiske politikk kan tyde på at målet er å gjøre Russland til et fattig utkantområde. Kanskje håper Kina på en storkrig mellom vesten og russland også slik at de skal bli stående igjen som den helt overlegne verdensmakten. Dette er en kjente politiske strategier som Russland selv har brukt mange ganger.

  Hvis de lykkes med det vil hele verden om noen år bli som Kina. Et antikristelig diktatur hvor alle blir overvåket i sanntid hele tiden. Mennesket blir sin egen lommebok for digital valutta men pengebruken kontrolleres og styres av “banken”.

  Hvorfor skjer det? Det handler om “deg og meg”. Man kan se det på dette forumet også.

  I Matt, 28, 18 står det: “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.”

  Og på dette forumet er det noen som kaller dette et trehodet troll. Nærmere en antikrist er det vanskelig og komme.

  På Jesu tid gikk visst sauegjeterne foran og alle sauene fulgte etter. Men de som gjette griser gikk etter med en piggstav og jaget dyra foran seg. Slik tror jeg det er hvis man ikke vil følge Jesus også. Det er jo frivillig. Men siden må de underkaste seg en helt annen “herre”.

  2
  3
  • Faderen er Jehovah. Han skapte sønnen. Disse er IKKE en person. Men de er ETT. Akkurat som mann og kvinne er ETT og disiplene er ETT. M.a.o i fullkommen enig harmoni med hverandre.

   2
   3
  • Sønnen er født av faderen, dette er ubegripelig for mennesket å forstå. Jesus er JHVH, Gud fra evighet. Det var han som talte til Moses gjennom den brennende busken, og i tabernakelet, ansikt til ansikt.

   1
   2
  • Jesus var Jehovahs første skapning i himmelen. Sammen skapte de resten

   “I begynnelsen var ordet”. Ordet er Jesus. Jehovah har ingen begynnelse. “Han er fra evighet til evighet”. “Faderen er større enn meg”, sier Jesus.Gud kan ikke dø. Jesus døde.

   Det medfører evig dødsstraf å sidestille skapningen Jesus med Skaperen.

   2
   3
  • Jesus døde som menneske ja,det står ingen plass at Jesus er skapt, det står at han er født av faderen. Guds vesen er umulig å forstå for mennesket. Faderen og sønnen er ett. Faderen er ikke ett med noen skapning.

   2
   2
  • Jo, samme ordet “ett” brukes om mann og kvinne samt om disiplene. Det betyr bare at de er fast forent i samme sinn og samme mening.

   Jehovah Gud er ånd og ikke kjød. Gud føder ikke lik en kvinne og presser ut et barn gjennom fødselskanaler. Født i denne sammenheng er bare fordi vi skal forstå at skapningen Ordet stammer juridisk fra Jehovah Skaperen som skapte åndeskapningen Ordet av sin egen ånd. Ånd er kraft/energi. Vi er masse, bunden energi/ånd, mens himmelens skapninger er fri energi/ånd. Men både fri og bunden masse er ekvivalenter – to sider av samme sak. De har følgelig dualitet – samme opphav.

   2
   2
  • Nei, Jesus ble skapt først, og i samsvar med jødisk lov står den førstefødte over de neste i rang.

   At Jehovah bruker ordet “født” om Ordet Jesus betyr ikke at Gud har fødselskanaler. Det er bare et hjelpebilde for menneskene for at dere skal forstå hvor nær de to er hverandre.

   1
   1

Det er stengt for kommentarer.